Gasec-20 Gastrocaps 20mg,kaps.dojel(i.rów)Delf,W.Bryt,28szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Gasec-20 Gastrocaps 20mg,kaps.dojel(i.rów)Delf,W.Bryt,28szt

9,01

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na G

Kupujący Gasec-20 Gastrocaps,20mg,kaps.dojel.tw(i.rów)Delf,W.Br,28szt
Kupowali również