Gastrostad 40 mg, tabletki dojelitowe, 28 szt.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Gastrostad 40 mg, tabletki dojelitowe, 28 szt.

12,47

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na G

Gastrostad jest stosowany:

 • jednocześnie z antybiotykami w leczeniu choroby wrzodowej dwunastnicy i żołądka. Leczenie ma na celu całkowite usunięcie (eradykację) bakterii Helicobacter pylori, która powoduje powstawanie owrzodzeń żołądka i dwunastnicy,
 • w leczeniu choroby wrzodowej dwunastnicy,
 • w leczeniu choroby wrzodowej żołądka,
 • w leczeniu umiarkowanej i ciężkiej postaci refluksowego zapalenia przełyku,
 • w leczeniu długotrwałym chorób, w przebiegu których występuje zwiększone wydzielanie kwasu solnego w żołądku (np. zespół Zollingera-Ellisona).

 

Gastrostad jest jednym z leków należących do grupy wybiórczych inhibitorów pompy protonowej, które zmniejszają wydzielanie kwasu solnego w żołądku.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów): łagodne polipy żołądka.

Nie należy stosować leku:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na pantoprazol, orzeszki ziemne lub soję lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • jeśli pacjent ma uczulenie na produkty lecznicze zawierające inne inhibitory pompy protonowej.

 

Gastrostad zawiera maltitol. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Gastrostad zawiera lecytynę sojową. Jeśli pacjent jest uczulony na orzeszki ziemne lub soję, nie może stosować tego leku.

Gastrostad może wpływać na skuteczność działania innych leków, dlatego też należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent przyjmuje:

 • Leki, takie jak ketokonazol, itrakonazol i pozakonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych) lub erlotynib (stosowany w pewnych typach nowotworów), ponieważ Gastrostad może hamować prawidłowe działanie tych i innych leków.
 • Warfarynę i fenprokumon, które mają wpływ na gęstnienie lub rozrzedzenie krwi. Może istnieć konieczność wykonania dalszych badań.
 • Leki stosowane w leczeniu zakażeń HIV takie jak atazanawir.
 • Metotreksat (stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, łuszczycy i raka); jeśli pacjent przyjmuje metotreksat, lekarz może okresowo przerwać stosowanie leku Gastrostad, ponieważ pantoprazol może zwiększać stężenia metotreksatu we krwi.
 • Fluwoksamina (stosowana w leczeniu depresji i innych chorób psychicznych - w przypadku przyjmowania fluwoksaminy lekarz może zmniejszyć dawkę).
 • Ryfampicyna (stosowana w leczeniu zakażeń).
 • Ziele dziurawca (Hypericum perforatum) (stosowane w leczeniu łagodnej depresji).

 

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Substancją czynną leku jest pantoprazol. Każda tabletka dojelitowa zawiera 40 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego).

Pozostałe składniki to:

 • rdzeń tabletki: maltitol, krospowidon typ B, karmeloza sodowa, sodu węglan bezwodny, wapnia stearynian.
 • otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, talk, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350, lecytyna sojowa, żelaza tlenek żółty (E 172), sodu węglan bezwodny, kopolimer (1:1) kwasu metakrylowego i akrylanu etylu, trietylu cytrynian.

 

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Kupujący Gastrostad, 40 mg, tabl.dojelit., 28 szt,bl
Kupowali również