GlimeHexal 1 1 mg, tabletki, 30 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

GlimeHexal 1 1 mg, tabletki, 30 szt.

5,14

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na G

GlimeHEXAL stosuje się w leczeniu pewnej postaci cukrzycy (cukrzycy typu 2), gdy sama dieta, ćwiczenia fizyczne i zmniejszenie masy ciała nie wystarczą do utrzymania właściwego stężenia cukru we krwi.

GlimeHEXAL jest doustnym lekiem zmniejszającym stężenie cukru we krwi. Należy do tzw. pochodnych sulfonylomocznika. GlimeHEXAL zwiększa ilość insuliny uwalnianej z trzustki, a insulina zmniejsza stężenie cukru we krwi.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Może wystąpić m.in. małe stężenie cukru we krwi (hipoglikemia).

Nie należy stosować leku:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na glimepiryd lub inne pochodne sulfonylomocznika (stosowane w celu zmniejszenia stężenia cukru we krwi, takie jak glibenklamid) lub na sulfonamidy (leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych, takie jak sulfametoksazol), lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • jeśli pacjent choruje na cukrzycę typu 1,
 • jeśli u pacjenta stwierdzono kwasicę ketonową (powikłanie cukrzycy, w którym zwiększa się ilość kwasu w organizmie i mogą wystąpić następujące objawy: uczucie zmęczenia, nudności, częste oddawanie moczu i sztywność mięśni),
 • jeśli pacjent jest w śpiączce cukrzycowej,
 • jeśli pacjent ma ciężką chorobę nerek,
 • jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby.

 

GlimeHEXAL zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Następujące leki mogą nasilić działanie leku GlimeHEXAL zmniejszające stężenie cukru we krwi, co może prowadzić do ryzyka hipoglikemii (małego stężenia cukru we krwi):

 • inne leki przeciwcukrzycowe (takie jak insulina lub metformina),
 • leki stosowane w leczeniu bólu i stanu zapalnego (fenylobutazon, azapropazon, oksyfenbutazon, leki podobne do kwasu acetylosalicylowego),
 • leki stosowane w leczeniu zakażeń układu moczowego (takie jak długo działające sulfonamidy),
 • leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych i grzybiczych (tetracykliny, chloramfenikol, flukonazol, mikonazol, chinolony, klarytromycyna),
 • leki hamujące krzepnięcie krwi (pochodne kumaryny, takie jak warfaryna),
 • leki wspomagające przyrost masy mięśniowej (anaboliki),
 • leki stosowane w terapii zastępczej hormonami męskimi,
 • leki przeciwdepresyjne (fluoksetyna, inhibitory MAO),
 • leki przeciwarytmiczne stosowane w celu kontrolowania nieprawidłowego bicia serca (dyzopiramid),
 • leki zmniejszające podwyższone stężenie cholesterolu (fibraty),
 • leki zmniejszające wysokie ciśnienie tętnicze krwi (inhibitory ACE),
 • leki stosowane w leczeniu dny moczanowej (allopurynol, probenecyd, sulfinpyrazon),
 • leki stosowane w leczeniu raka (cyklofosfamid, ifofosfamid, trofosfamid),
 • leki stosowane w celu zmniejszenia masy ciała (fenfluramina),
 • leki stosowane w celu zwiększenia przepływu krwi, podawane w infuzji dożylnej w dużych dawkach (pentoksyfilina),
 • leki stosowane w leczeniu alergii, takiej jak katar sienny (tritokwalina),
 • leki o nazwie sympatykolityki, stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi, niewydolności serca lub objawów ze strony gruczołu krokowego.

 

Następujące leki mogą osłabić działanie leku GlimeHEXAL zmniejszające stężenie cukru we krwi, co może prowadzić do ryzyka hiperglikemii (dużego stężenia cukru we krwi):

 • leki zawierające żeńskie hormony płciowe (estrogeny i progestageny),
 • leki wspomagające wytwarzanie moczu (tiazydowe leki moczopędne),
 • leki pobudzające czynność tarczycy (takie jak lewotyroksyna),
 • leki stosowane w leczeniu alergii i stanów zapalnych (glikokortykoidy),
 • leki stosowane w leczeniu ciężkich chorób psychicznych (chloropromazyna i inne pochodne fenotiazyny),
 • leki stosowane w celu przyspieszenia czynności serca, leczenia astmy oskrzelowej lub przekrwienia błony śluzowej nosa, kaszlu i przeziębienia¸ stosowane w celu zmniejszenia masy ciała lub w warunkach zagrożenia życia (adrenalina i sympatykomimetyki),
 • leki zmniejszające podwyższone stężenie cholesterolu (kwas nikotynowy),
 • leki stosowane (długotrwale) w leczeniu zaparcia (leki przeczyszczające),
 • leki przeciwdrgawkowe (fenytoina),
 • leki stosowane w leczeniu nerwowości i zaburzeń snu (barbiturany),
 • leki stosowane w leczeniu zwiększonego ciśnienia w gałce ocznej (acetazolamid),
 • leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego lub małego stężenia cukru we krwi (diazoksyd),
 • leki stosowane w leczeniu zakażeń, gruźlicy (ryfampicyna),
 • leki stosowane w leczeniu bardzo małego stężenia cukru we krwi (glukagon).

 

Następujące leki mogą nasilić lub osłabić działanie leku GlimeHEXAL zmniejszające stężenie cukru we krwi:

 • leki stosowane w leczeniu choroby wrzodowej żołądka (tzw. antagoniści receptora H2),
 • leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi lub niewydolności serca, takie jak leki beta-adrenolityczne, klonidyna, guanetydyna i rezerpina. Mogą one również maskować objawy hipoglikemii, dlatego konieczne jest zachowanie ostrożności podczas ich stosowania.

 

GlimeHEXAL może albo nasilać, albo osłabiać działanie następujących leków:

 • leki hamujące krzepnięcie krwi (pochodne kumaryn, takie jak warfaryna).

 

Alkohol może nasilać lub osłabiać działanie leku GlimeHEXAL zmniejszające stężenie cukru we krwi w nieprzewidywalny sposób.

Leku GlimeHEXAL nie należy stosować w okresie ciąży. GlimeHEXAL może przenikać do mleka kobiecego. Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

W przypadku, gdy stężenie cukru we krwi jest zmniejszone (hipoglikemia) lub zwiększone (hiperglikemia), albo gdy na skutek tych zmian wystąpią zaburzenia widzenia, upośledzona może zostać zdolność koncentracji lub reaktywność. Należy mieć na uwadze możliwość narażenia na niebezpieczeństwo siebie lub innych, np. podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Substancją czynną leku jest glimepiryd. Każda tabletka zawiera 1 mg glimepirydu.

Pozostałe składniki leku to: laktoza jednowodna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), powidon K 25, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, żelaza tlenek czerwony (E172).

Ten lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Kupujący GlimeHexal 1, 1 mg, tabl.,30 szt, bl(3x10)
Kupowali również