Zdjęcie produktu Glukometr

Glukometr Aparat, Accu-Chek Performa

System Accu-Chek Performa służy do ilościowego pomiaru stężenia glukozy w świeżej pełnej krwi kapilarnej pobranej z palca, dłoni, przedramienia lub ramienia, jako pomoc w monitorowaniu skuteczności kontrolowania glikemii. Ponadto do pomiaru może być użyta także krew żylna, tętnicza lub pobrana od noworodka jednak wyłącznie wtedy, gdy pobrana zostanie przez personel medyczny. Pomiar wykonywany jest z wykorzystaniem małej objętości badanej krwi, z zachowaniem dokładności przy szerokim zakresie wartości hematokrytu i czynników środowiskowych. System ten przeznaczony jest do diagnostyki in vitro wykonywanej przez personel medyczny w ośrodku zdrowia lub w szpitalu, jak również przez pacjentów z cukrzycą w domu.

106,45

Kategorie:
Diabetologia

Kupujący Glukometr, zestaw, Accu-Chek Performa
Kupowali również