Glurenorm 30 mg, tabletki, 50 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Glurenorm 30 mg, tabletki, 50 szt

45,19

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na G

Cukrzycy typu 2, kiedy sama dieta nie wystarczy do uregulowania choroby.
obniża poziom cukru we krwi Zbyt duże obniżenie poziomu cukru we krwi, skórne reakcje alergiczne, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, zmiany w obrazie  krwi. Lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych (w okresie ustalania dawki).
Gdy masz nadwrażliwość na glikwidon, sulfonamidy lub pozostałe składniki prapratu, choroby wątroby, nerek i/lub tarczycy.
Gdy przyjmujesz sulfonamidy, salicylany, pochodne fenylobutazonu, pochodne kumaryny, chloramfenikol, leki przeciwgruźlicze, tetracykliny, cyklofosfamid, leki przeciwdepresyjne (inhibitory MAO), beta-adrenolityki, chlorpromazynę, sympatykomimetyki, kortykosteroidy, hormony tarczycy, pochodne kwasu nikotynowego.
Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także gdy  karmisz piersią.
Doustnie. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz. Preparat najlepiej przyjmować w czasie posiłków. W trakcie leczenia nie należy spożywać alkoholu.
glikwidon

Kupujący Glurenorm, 30 mg, tabl., 50 szt,bl(5x10)
Kupowali również