Gopten 4.0 4 mg, kaps.twarde,(i.rów),PhP,Czechy, 28 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Gopten 4.0 4 mg, kaps.twarde,(i.rów),PhP,Czechy, 28 szt

28,67

Kupujący Gopten 4.0, 4 mg, kaps.twarde,(i.row),MDZ,Czechy, 28 szt
Kupowali również