Grepid 75 mg, tabletki powlekane, 28 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Grepid 75 mg, tabletki powlekane, 28 szt

21,79

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na G

Zapobieganie tworzeniu się zakrzepów w miażdżycy naczyń, zwłaszcza u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego, z udarem niedokrwiennym oraz z rozpoznaną chorobą tętnic obwodowych.
przeciwzakrzepowe Często: krwawienia z nosa, krwiaki, krwawienia z przewodu pokarmowego, biegunka, bóle brzucha, niestrawność, siniaki, krawienia w miejscu wkłucia. Niezbyt często: zmiany obrazu krwi, bóle głowy, parestezje, zawroty głowy, krwawienia do oka, wrzód żółądka i/lub wrzód dwunastnicy, zapalenie błony śluzowej żołądka, wymioty, nudności, zaparcia, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, wysypka, świąd, krwawienia do skóry, wydłużenie czasu krwawienia.
 
Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na sprawność psychomotoryczną, zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn.
Gdy masz nadwrażliwość na klopidogrel lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu, poważne zaburzenia funkcji wątroby, krwawienia z przewodu pokarmowego.
 
Gdy przyjmujesz warfarynę, kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, heparynę, leki trombolityczne, inhibitor glikoproteiny GPIIb/IIIa. Ponadto należy poinformować lekarza o wszystkich ostatnio przyjmowanych lekach, nawet tych dostępnych bez recepty.
 
Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży lub karmisz piersią. Nie stosować w okresie karmienia piersią.
Doustnie. Dawkę i częstotliwości stosowania leku ustala lekarz. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.
 
Aby leczenie było skuteczne i jak najbardziej bezpieczne należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego.
 
Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem.
 
Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.
 
Lek ten został przepisany przez lekarza prowadzącego celem leczenia konkretnego schorzenia. Nie należy go odstępować innym osobom ani używać w innych okolicznościach bez konsultacji z lekarzem.
klopidogrel

Kupujący Grepid, 75 mg, tabl.powl., 28 szt,bl(PVC/PE/PVDC/Alu)
Kupowali również