Gyno-Pevaryl 150 150 mg,globulki,(i.rów),Delf,Grec,3 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Gyno-Pevaryl 150 150 mg,globulki,(i.rów),Delf,Grec,3 szt

24,54

Kupujący Gyno-Pevaryl 150, 150 mg,globulki,(i.rów),Delf,Grec,3 szt
Kupowali również