Gynoxin 600 mg,kaps.dopochw.miękkie,(i.rów),Delf,Grec,1 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Gynoxin 600 mg,kaps.dopochw.miękkie,(i.rów),Delf,Grec,1 szt

27,68

Kupujący Gynoxin, 600 mg,kaps.dopochw.miekkie,(i.row),Delf,Grec,1 szt
Kupowali również