Haloperidol WZF Tabletki, 1 mg, 40 szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Haloperidol WZF Tabletki, 1 mg, 40 szt

6,54

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na H

Haloperidol WZF stosowany jest u dorosłych, młodzieży i u dzieci w chorobach, które wpływają na sposób myślenia, odczuwania i zachowania. Należą do nich zaburzenia psychiczne (takie jak schizofrenia oraz choroba afektywna dwubiegunowa) oraz zaburzenia zachowania. U młodzieży i dzieci lek Haloperidol WZF stosuje się w leczeniu schizofrenii u pacjentów w wieku od 13 do 17 lat, a w leczeniu zaburzeń zachowania u pacjentów w wieku od 6 do 17 lat. Lek Haloperidol WZF stosowany jest również u młodzieży i dzieci w wieku od 10 do 17 lat i u dorosłych w leczeniu niekontrolowanych ruchów i dźwięków (tików), na przykład w ciężkiej postaci zespołu Gillesa de la Tourette'a; u dorosłych, w leczeniu innych niekontrolowanych ruchów w chorobie Huntingtona. Haloperidol WZF czasami jest stosowany, gdy inne leki lub sposoby leczenia nie działają, lub gdy powodują działania niepożądane, których pacjent nie akceptuje.

Lek Haloperidol WZF zawiera substancję czynną haloperydol. Należy on do grupy leków nazywanych lekami przeciwpsychotycznymi.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób): uczucie pobudzenia; trudności z zasypianiem; ból głowy.

Działania niepożądane występujące często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób): ciężkie zaburzenia psychiczne, takie jak przekonanie o prawdziwości rzeczy, które nie są prawdziwe (urojenia) lub widzenie, odczuwanie lub słyszenie rzeczy, których nie ma w pobliżu (omamy); depresja; nienaturalne napięcie mięśniowe; zawroty głowy, w tym zawroty odczuwane po zmianie pozycji z leżącej na siedzącą lub z siedzącej na stojącą; uczucie senności; ruchy gałek ocznych do góry lub szybkie, niekontrolowane ruchy gałek ocznych; problemy ze wzrokiem, takie jak niewyraźne widzenie; niskie ciśnienie krwi; nudności, wymioty; zaparcia; suchość w jamie ustnej lub zwiększone wydzielanie śliny; wysypka skórna; niemożność oddania moczu lub opróżnienia pęcherza do końca; zaburzenia erekcji (impotencja); zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała; zmiany wyników prób wątrobowych.

Więcej informacji w ulotce dołączonej do leku.

Kiedy nie stosować leku Haloperidol WZF:

  • Jeśli pacjent ma uczulenie na haloperydol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  • Jeśli pacjent jest mniej świadomy rzeczy, które są wokół niego, lub jego reakcje stają się nienaturalnie powolne. 
  • Jeśli pacjent ma chorobę Parkinsona.
  • Jeśli pacjent ma rodzaj otępienia zwanego otępieniem z ciałami Lewy'ego.
  • Jeśli pacjent ma postępujące porażenie nadjądrowe (PSP). 
  • Jeśli u pacjenta występuje zaburzenie zwane wydłużeniem odstępu QTc, lub jakiekolwiek inne zaburzenia rytmu serca, które widoczne są w postaci nieprawidłowego EKG (elektrokardiogramu). 
  • Jeśli pacjent ma niewydolność serca lub niedawno przeszedł zawał mięśnia sercowego. 
  • Jeśli pacjent ma niskie stężenie potasu we krwi, które do tej pory nie było leczone.

 

Należy poinformować lekarza, jeżeli u pacjenta występuje: spowolnione bicie serca, choroba serca lub jeżeli ktoś z jego bliskiej rodziny zmarł nagle na serce; niskie ciśnienie tętnicze krwi lub jeśli pacjent odczuwa zawroty głowy po zmianie pozycji z leżącej na siedzącą lub z siedzącej na stojącą; niskie stężenie potasu lub magnezu (lub innego elektrolitu) we krwi. Lekarz prowadzący zdecyduje, jakie leczenie zastosować; wylew krwi do mózgu kiedykolwiek w przeszłości lub zdaniem lekarza ma większe ryzyko wylewu niż inni pacjenci; padaczka lub kiedykolwiek w przeszłości występowały drgawki; problemy z nerkami, wątrobą lub tarczycą; wysokie stężenie hormonu prolaktyny we krwi lub nowotwór, który może być spowodowany wysokim stężeniem prolaktyny (np. rak piersi); zakrzepy krwi w wywiadzie lub zakrzepy krwi występowały kiedykolwiek u kogoś z bliskiej rodziny pacjenta; depresja lub u pacjenta z chorobą afektywną dwubiegunową rozpoczęła się faza depresji.

Nie należy stosować leku Haloperidol WZF u dzieci w wieku poniżej 6 lat, ponieważ nie przeprowadzono odpowiednich badań leku w tej grupie pacjentów.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Leki przeciwskazane podczas stosowania Haloperidol WZF: amiodaron, dofetylid, dyzopiramid, dronedaron, ibutylid, chinidyna, sotalol (leki stosowane w zaburzeniach rytmu pracy serca); cytalopram i escytalopram (leki stosowane w depresji); flufenazyna, lewomepromazyna, perfenazyna, pimozyd, prochlorperazyna, promazyna, sertindol, tiorydazyna, trifluoperazyna, trifluopromazyna oraz zyprazydon (leki stosowane w psychozie); azytromycyna, klarytromycyna, erytromycyna, lewofloksacyna, moksyfloksacyna oraz telitromycyna (leki stosowane w zakażeniach bakteryjnych; pentamidyna (leki stosowane w zakażeniach grzybiczych; halofantryna (leki stosowane w malarii); dolasetron (stosowany w nudnościach i wymiotach); toremifen i wandetanib (leki przeciwnowotworowe); beprydyl (lek na ból w klatce piersiowej lub niskie ciśnienie krwi) lub metadon (lek przeciwbólowy stosowany także w leczeniu uzależnienia od leków). 

Leki wpływające na sposób działania leku Haloperidol WZF lub mogą nasilać zaburzenia dotyczące serca: alprazolam lub buspiron (leki przeciwlękowe); duloksetyna, fluoksetyna, fluwoksamina, nefazodon, paroksetyna, sertralina, ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) lub wenlafaksyna (leki przeciwdepresyjne); bupropion (w leczeniu depresji lub nałogu palenia tytoniu); karbamazepina, fenobarbital lub fenytoina (leki przeciwpadaczkowe); ryfampicyna (lek stosowany w zakażeniach bakteryjnych) • itrakonazol, pozakonazol lub worykonazol (leki stosowane w zakażeniach grzybiczych); ketokonazol w postaci tabletek (w leczeniu zespołu Cushinga); indynawir, rytonawir lub sakwinawir (leki stosowane w zakażeniu ludzkim wirusem niedoboru odporności - HIV); chloropromazyna lub prometazyna (leki stosowane w przypadku nudności i wymiotów); werapamil (lek stosowany w nadciśnieniu lub chorobach serca).

Leki mogące wpływać na sposób działania wymienionych poniżej typów leków: uspokajające i ułatwiające zasypianie (środki uspokajające); stosowane w dolegliwościach bólowych (silne leki przeciwbólowe); stosowane w depresji (trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne); obniżające ciśnienie tętnicze (takie jak guanetydyna lub metyldopa); stosowane w ciężkich reakcjach alergicznych (adrenalina); stosowane w ADHD (zespół nadpobudliwości z deficytem uwagi) lub narkolepsji (tak zwane środki pobudzające); stosowane w chorobie Parkinsona (takie jak lewodopa); rozrzedzające krew (fenindion). Jeżeli pacjent przyjmuje którykolwiek z wymienionych leków, należy powiedzieć o tym lekarzowi przed zażyciem leku Haloperidol WZF.

Spożywanie alkoholu w trakcie stosowania leku Haloperidol WZF może wywołać senność i trudności z koncentracją. Oznacza to, że należy uważać na ilość spożywanego alkoholu. Należy powiedzieć lekarzowi o piciu alkoholu podczas stosowania leku Haloperidol WZF oraz ile alkoholu pacjent spożywa.

Ciąża: jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza. Lekarz może zalecić, aby nie stosować leku Haloperidol WZF, jeżeli pacjentka jest w ciąży.

Karmienie piersią: Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka karmi piersią lub zamierza rozpocząć karmienie piersią. Niewielkie ilości leku mogą bowiem przedostawać się do mleka kobiecego, a następnie do organizmu dziecka. Lekarz prowadzący omówi ryzyko i korzyści z karmienia piersią podczas stosowania leku Haloperidol WZF.

Wpływ na płodność: Haloperidol WZF może zwiększać stężenie hormonu zwanego prolaktyną, który może wpływać na płodność mężczyzn i kobiet. Należy poradzić się lekarza, jeżeli pacjent ma jakiekolwiek wątpliwości.

Haloperidol WZF może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów, używania narzędzi i obsługiwania maszyn. Działania niepożądane, takie jak uczucie senności mogą zaburzać czujność, szczególnie po rozpoczęciu leczenia lub zastosowaniu dużej dawki. Nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn bez wcześniejszego omówienia tego z lekarzem prowadzącym.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza. Dawka leku ustalana jest indywidualnie przez lekarza. Lek Haloperidol WZF przeznaczony jest do podania doustnego. Tabletki należy połknąć, popijając wodą.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Haloperidol WZF: Jeżeli pacjent zażyje większą dawkę leku Haloperidol WZF niż zalecana lub jeśli ktokolwiek inny zażyje lek Haloperidol WZF, powinien niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub zgłosić się na izbę przyjęć do najbliższego szpitala.

Pominięcie przyjęcia leku Haloperidol WZF: W razie pominięcia zażycia dawki, należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Następnie lek należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy stosować dawki podwójnej.

Przerwanie przyjmowania leku Haloperidol WZF: Lek Haloperidol WZF należy odstawiać stopniowo, chyba że lekarz zdecyduje inaczej. Nagłe przerwanie leczenia może spowodować takie skutki, jak: nudności i wymioty, trudności z zasypianiem. Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego.

Substancją czynną leku jest haloperydol. Jedna tabletka zawiera odpowiednio 1 mg lub 5 mg haloperydolu.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna uwodniona, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian.

Lek Haloperidol WZF zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25○C. Chronić od światła. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie Lot/LOT oznacza numer serii.

Kupujący Haloperidol WZF, 1 mg, tabl., 40 szt,bl(2x20)
Kupowali również