Hascovir control MAX 400 mg, tabletki, 30 szt

Lek Hascovir control MAX stosuje się w zapobieganiu nawrotom opryszczki pospolitej u dorosłych z prawidłową odpornością.

46,89

Kategorie:
PIELĘGNACJA » Problemy skórne » Opryszczka

Lek Hascovir control MAX stosuje się w zapobieganiu nawrotom opryszczki pospolitej u dorosłych z prawidłową odpornością. Lek Hascovir control MAX może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej. Jeśli po upływie 1 miesiąca nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Substancją czynną leku Hascovir control MAX jest acyklowir, który hamuje namnażanie chorobotwórczych dla człowieka wirusów z grupy Herpes.

Podczas stosowania leku Hascovir control MAX mogą wystąpić również inne działania niepożądane:

Często (u 1 do 10 pacjentów na 100): − bóle i zawroty głowy; − nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha; − świąd, wysypka (pojawiająca się również po narażeniu na działanie światła słonecznego); − zmęczenie, gorączka.

Niezbyt często (u 1 do 10 pacjentów na 1 000): − reakcje skórne: pokrzywka, wypadanie włosów.

Rzadko (u 1 do 10 pacjentów na 10 000): − zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi, przemijające zwiększenie stężenia bilirubiny i aktywności enzymów wątrobowych we krwi.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000): − niedokrwistość, zmniejszenie liczby krwinek białych, małopłytkowość (niedobór płytek krwi); − pobudzenie, stan dezorientacji, drżenia, niezborność ruchów, zaburzenia mowy, omamy, objawy psychotyczne, drgawki, senność, encefalopatia (uszkodzenie mózgu), śpiączka; − zapalenie wątroby, żółtaczka; − ostra niewydolność nerek.

Kiedy nie stosować leku Hascovir control MAX:

  • Jeśli pacjent ma uczulenie na acyklowir, walacyklowir lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,

 

Nie należy stosować leku Hascovir control MAX bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem: 

  • u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek; 
  • u pacjentów, którzy stosują inne leki mogące uszkodzić nerki; 
  • u pacjentów w podeszłym wieku (65 lat lub starszych);
  • u kobiet w ciąży lub w okresie karmienia piersią; 
  • u pacjentów, u których wystąpiła szczególnie ciężka nawrotowa opryszczka wargowa; 
  • w przypadku zauważenia częstych (powyżej 6 w ciągu roku) i dłużej trwających (po 5 dniach terapii brak pozytywnych efektów leczenia) niż dotychczas nawrotów opryszczki, z bardziej nasilonymi objawami klinicznymi (m.in. gdy po 3-4 dniach leczenia powstają nowe ogniska zakażenia). Może to świadczyć o niedoborze odporności lub zaburzeniach wchłaniania wymagających diagnostyki i potrzebie innego dawkowania leku. 

Podczas stosowania leku należy spożywać dużą ilość płynów, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia nerek. Nie należy stosować leku Hascovir control MAX przez osoby z obniżoną odpornością (np. po przeszczepie szpiku kostnego, zakażone wirusem HIV). Osoby z obniżoną odpornością powinny skonsultować się z lekarzem w sprawie leczenia jakiegokolwiek zakażenia. Pacjenci, u których wystąpiła opryszczka w czasie profilaktycznego przyjmowania leku Hascovir control MAX, powinni zwrócić się do lekarza.

Leku Hascovir control MAX nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, a w szczególności o stosowaniu: 

  • probenecydu - leku stosowanego w dnie moczanowej;
  • cymetydyny - leku stosowanego głównie w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy; 
  • mykofenolanu mofetylu - leku stosowanego po przeszczepach narządów.

 

Jednoczesne spożywanie pokarmu nie wpływa na wchłanianie leku Hascovir control MAX. Lek Hascovir control MAX może być przyjmowany jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od niego. Podczas przyjmowania leku należy pić dużo płynów.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Nie należy stosować leku w okresie ciąży chyba, że lekarz uzna, iż korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Lek przenika do mleka kobiecego, dlatego należy zachować ostrożność podczas stosowania w okresie karmienia piersią. Lek może być stosowany wówczas jedynie po konsultacji z lekarzem.

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy jednak brać pod uwagę możliwość wystąpienia działań niepożądanych acyklowiru, takich jak zawroty głowy, dezorientacja, drgawki.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli: Lek należy stosować doustnie w dawce 400 mg (1 tabletka) dwa razy na dobę, co 12 godzin. Bez konsultacji z lekarzem lek można stosować maksymalnie przez okres 1 miesiąca, szczególnie w okresie narażenia na czynniki wywołujące nawroty opryszczki (np. zwiększona ekspozycja na światło słoneczne, stres, gorączka).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Hascovir control MAX: Acyklowir jest tylko częściowo wchłaniany z przewodu pokarmowego. Jednorazowe przyjęcie dawki acyklowiru do 20 g zwykle nie wywołuje objawów toksyczności. Przypadkowe, powtarzające się przedawkowanie podawanego doustnie acyklowiru przez okres 7 dni związane jest z objawami ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty) i objawami neurologicznymi (ból głowy, splątanie). W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Hascovir control MAX: Należy przyjąć pominiętą dawkę tak szybko jak jest to możliwe. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Substancją czynną leku jest acyklowir. Jedna tabletka zawiera 400 mg acyklowiru. 

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian.

Lek Hascovir control MAX zawiera laktozę i sód. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku. Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w tabletce to znaczy uznaje się go za „wolny od sodu”.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Kupujący Hascovir control MAX, 400 mg, tabl., 30 szt
Kupowali również