Heel-Vomitusheel compositum Czopki, 12 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Heel-Vomitusheel compositum Czopki, 12 szt

28,19

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na H

Nudności, wymioty o różnej etiologii.
przeciwwymiotne
Doodbytniczo. Dawkę i częstotliwość stosowania preparatu ustala lekarz.
 
Aby leczenie było skuteczne i jak najbardziej bezpieczne należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego.
 
Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem.
 
Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.
Aethusa cynapium D2, Ignatia D4, Colchicum autumnale D4, Apomorphinum hydrochloricum D4, Nux vomica D2, Ipecacuanha D2

Kupujący Heel-Vomitusheel compositum, czopki, 12 szt
Kupowali również