Hepa-Merz 3000 3 g/5 g, gran.,(i.rów),Delf,Aust, 30 sasz.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Hepa-Merz 3000 3 g/5 g, gran.,(i.rów),Delf,Aust, 30 sasz.

109,98

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na H

Kupujący Hepa-Merz 3000, 3 g/5 g,gran.,(i.rów),Delf,Aust, 30 sasz.
Kupowali również