Zdjęcie produktu Herbion na kaszel

Herbion na kaszel 30 mg/5 ml, syrop, 150 ml

Lek Herbion na kaszel jest to tradycyjny produkt leczniczy łagodzący podrażnienia śluzówki jamy ustnej i gardła oraz towarzyszący im kaszel. Wskazania produktu opierają się wyłącznie na długim okresie stosowania. Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli objawy nie ustępują w czasie stosowania leku lub występują działania niepożądane, niewymienione w ulotce.

13,69

Kategorie:
Przeziębienie i grypa » Kaszel mokry » Syropy
Przeziębienie i grypa » Kaszel suchy » Syropy

Herbion na kaszel zawiera gęsty wyciąg z płucnicy islandzkiej.
Wyciąg z płucnicy islandzkiej zawiera duże ilości substancji kleistych, które pokrywają, chronią i nawilżają błony śluzowe jamy ustnej i gardła, łagodząc podrażnienie i suchy kaszel

Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Częstość możliwych działań niepożądanych wymienionych poniżej określono następująco:
Bardzo często - występują u więcej niż 1 osoby na 10
Często - występują u 1 do 10 osób na 100
Niezbyt często - występują u 1 do 10 osób na 1 000
Rzadko - występują u 1 do 10 osób na 10 000
Bardzo rzadko - występują u mniej niż 1 osoby na 10 000
Nieznana - częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).
Częstość nieznana:
- alergiczne reakcje skórne w postaci świądu, zaczerwienienia skóry lub trudności z oddychaniem.
Jeśli wystąpi reakcja alergiczna, należy odstawić lek i poradzić się lekarza.


Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C , 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail:
ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Kiedy nie stosować leku Herbion na kaszel

jeśli pacjent ma uczulenie na wyciąg z płucnicy islandzkiej lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku trudności z oddychaniem,gorączki, przewlekłego kaszlu, ropnej plwociny lub podbarwionej krwią, należy skontaktować się z lekarzem.
Jeśli stan pacjenta nie ulegnie poprawie w ciągu 7 dni przyjmowania leku lub objawy nasilą się, należy skonsultować się z lekarzem.
Nie zaleca się stosowania u pacjentów z chorobą wrzodową.

Dzieci
Dzieciom poniżej 4 lat lek można podawać tylko po konsultacji z lekarzem i za radą lekarza.
Nie stosować u dzieci, które nie ukończyły 1 roku życia.

Lek Herbion na kaszel a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Nie zaobserwowano wpływu leku
Herbion na kaszel na działanie innych leków.
Ze względu na działanie powlekające, lek może opóźniać wchłanianie innych leków. Dlatego zaleca się zachowanie przerwy od 30 do 60 minut między przyjmowaniem syropu a inny lekami.

Lek Herbion na kaszel z jedzeniem i piciem
Nie zaleca się spożywania pokarmówi płynów bezpośrednio po przyjęciu leku.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Herbion na kaszel nie jest zalecany kobietom w ciąży i karmiącym piersią ze względu na niewystarczające dane dotyczące jego zastosowania u tych pacjentek.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie było doniesień o wpływie leku Herbion na kaszel na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Dorośli i młodzież powyżej 16 lat to 15 ml syropu (3 łyżeczki miarowe) cztery razy dziennie.
Dzieci i młodzież od 10 do 16 lat to 10 ml syropu (2 łyżeczki miarowe) cztery razy dziennie.
Dzieci od 4 do 9 lat to 5 ml syropu (1 łyżeczkę miarową) cztery razy dziennie.
Dzieci poniżej 4 lat: wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej 2,5 ml syropu (½
łyżeczki miarowej) do czterech razy dziennie.
Dzieci, które nie ukończyły 1 roku życia: Nie stosować.
U dzieci przerwy między dawkami powinny wynosić nie mniej niż 4 godziny i nie należy stosować
leku dłużej niż to konieczne.
Herbion na kaszel może być podawany przez rodziców lub opiekunów.
Bezpośrednio po zażyciu leku Herbion na kaszel nie należy jeść ani pić, gdyż lek może zostać zbyt szybko usunięty z błony śluzowej jamy ustnej i gardła.


Czas trwania leczenia:
Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią pomimo stosowania leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Wstrząsnąć butelkę przed użyciem

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Herbion na kaszel
Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Brak doniesień o przypadkach przedawkowania.
Ze względu na zawartość sorbitolu, produkt po przedawkowaniu może wykazywać działanie przeczyszczające. Zawarty w produkcie benzoesan sodu po przekroczeniu dawek zalecanych może nasilać odruch kaszlu, zmieniając zamierzone działanie leku.

Pominięcie zastosowania leku Herbion na kaszel
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W razie jakichkolwiek dalszych pytań dotyczących stosowania tego leku należy zwrócić się do lekarza
lub farmaceuty.

Co zawiera Herbion na kaszel
1 ml syropu zawiera 6 mg gęstego wyciągu z płucnicy islandzkiej (Cetraria islandica(L.)
Achariuss.l., tallus)(16-18:1), co odpowiada 96–108 mg płucnicy islandzkiej.
Ekstrahent: woda oczyszczona.
Pozostałe składniki: płynny (niekrystalizujący) sorbitol (E420), guma ksantanowa (E415), benzoesan sodu (E211), kwas cytrynowy (E330) oraz aromat cytrynowy.

Lek Herbion na kaszel zawiera sorbitol, benzoesan sodu i etanol.
Jednorazowa dawka dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat (15 ml) zawiera 11,4 g, sorbitolu i 30 mg benzoesanu sodu. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek może mieć lekkie działanie  przeczyszczające. Wartość kaloryczna 2.6 kcal/g sorbitol. Lek ten zawiera bardzo małą ilość etanolu (alkohol) - 9mg na dawkę dla dorosłych i młodzieży (15ml).

Jak przechowywać lek Herbion na kaszel
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Syrop należy zużyć w ciągu 3 miesięcy po otwarciu butelki.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać  farmaceutę, jak usunąć leki, których już się nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

Jak wygląda Herbion na kaszel i co zawiera opakowanie
Syrop to lekko opalizujący płyn o barwie od żółtobrązowej po brązową o specyficznym zapachu i smaku. Może zawierać lekki osad typowy dla naturalnych substancji.
Herbion na kaszel jest dostępny w pudełkach zawierających 150 ml syropu w butelce oraz łyżeczkę z miarką.
Łyżeczka miarowa umożliwia odmierzenie 2,5 ml i 5 ml syropu.

Kupujący Herbion na kaszel, 30 mg/5 ml, syrop, 150 ml
Kupowali również