Hydroxyzinum Adamed 10 mg, tabletki powlekane, 30 szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Hydroxyzinum Adamed 10 mg, tabletki powlekane, 30 szt

5,09

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na H

Lek Hydroxyzinum Adamed stosowany jest w leczeniu: • lęku u dosrosłych • świądu związanego z pokrzywką u dorosłych, młodzieży i dzieci (≥5 do 11 lat).

Hydroksyzyna blokuje histaminę, substancję znajdującą się w tkankach organizmu. Jest skuteczna w leczeniu lęku, świądu i pokrzywki.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące bardzo często (u więcej niż 1 na 10 osób): silna senność.

Działania niepożądane występujące często (u 1 do 10 na 100 osób): ból głowy, senność, suchość w jamie ustnej, zmęczenie.

Więcej informacji w ulotce dołączonej do leku.

Nie należy stosować leku u pacjentów: z nadwrażliwością na którykolwiek składnik produktu; porfirią; ze znanym nabytym lub wrodzonym wydłużeniem odstępu QT;  ze znanymi czynnikami ryzyka wydłużenia odstępu QT, w tym ze stwierdzoną chorobą układu krążenia, znaczącymi zaburzeniami elektrolitowymi (hipokaliemia, hipomagnezemia), nagłą śmiercią sercową w rodzinie, znaczącą bradykardią, stosujący jednocześnie leki, o których wiadomo, że wydłużają odstęp QT i (lub) wywołują zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointe; w ciąży i karmiących piersią.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Hydroxyzinum Adamed należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą: 

 • jeśli pacjenta ma chorobę nerek lub wątroby, lub jeśli jest w podeszłym wieku. Może by konieczne zastosowanie mniejszej dawki, 
 • jeśli u pacjenta występuje zwiększona skłonność do drgawek (napadów drgawkowych),
 • jeśli u pacjenta występują czynniki ryzyka udaru mózgu, 
 • jeśli pacjent ma chorobę serca,
 • jeśli pacjent ma zwiększone ciśnienie w oku (jaskra), 
 • jeśli pacjent ma trudności z oddawaniem moczu, 
 • jeśli pacjent ma zaburzenia równowagi elektrolitowej, 
 • jeśli pacjent ma małe stężenie potasu lub magnezu we krwi, 
 • jeśli pacjent ma zaparcie (wolna czynność jelit),
 • jeśli pacjent ma ciężkie osłabienie mięśni (miastenia), 
 • jeśli pacjent ma zaburzenia umysłowe (demencja).

Stosowanie leku Hydroxyzinum Adamed może być związane ze zwiększonym ryzykiem zaburzeń rytmu serca, które mogą zagrażać życiu. Dlatego należy powiedzieć lekarzowi o wszelkich problemach związanych z sercem oraz o przyjmowaniu jakichkolwiek innych leków, również tych, które wydawane są bez recepty. Jeśli podczas stosowania leku Hydroxyzinum Adamed wystąpią objawy ze strony serca, takie jak szybkie bicie serca (palpitacje), problemy z oddychaniem, utrata przytomności, należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Należy także przerwać leczenie hydroksyzyną. Działaniem niepożądanym leku Hydroxyzinum Adamed może być suchość w jamie ustnej. Dalego ważne jest utrzymanie dobrej higieny jamy ustnej. Jeśli u pacjenta przeprowadzane są testy na alergię, leczenie lekiem Hydroxyzinum Adamed należy przerwać na co najmniej 5 dni przed przeprowadzeniem tych testów. Należy zwrócić się do lekarza po poradę.

Leku Hydroxyzinum Adamed nie należy stosować u dzieci w wieku do 5 lat. Młodsze dzieci są bardziej narażone na występowanie działań niepożądanych ze strony ośrodkowego układu nerwowego, takich jak drgawki.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Szczególnie ważna jest informacja jeśli pacjent stosuje: leki działające depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy (leki uspokajające, przeciwlękowe, przeciwdepresyjne, przeciwdrgawkowe, nasenne); leki przeciwcholinergicznych (leki stosowane między innymi w zaburzeniach czynności jelit i w chorobach układu oddechowego); betahistyne (lek stosowany w chorobie Meniere’a); inhibitory cholinoesterazy (leki stosowane między innymi w leczeniu miastenii, choroby Alzheimer’a i jaskry); inhibitory monoaminooksydazy MAO (leki stosowane głównie w leczeniu depresji); adrenaline (lek stosowany między innymi w silnych reakcjach alergicznych); fenytoine (lek stosowany w leczeniu padaczki); cymetydyne (lek stosowany w chorobach przewodu pokarmowego, między innymi w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy); leki metabolizowane przez jeden z enzymów wątrobowych nazywany CYP2D6 (są to między innymi beta-blokery stosowane np. w nadciśnieniu tętniczym, leki nazywane selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, które stosowane są np. w leczeniu depresji, lęku, nerwicy natręctw); leki hamujące działanie enzymów, takich jak dehydrogenaza alkoholowa oraz CYP3A4/5 (są to między innymi leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych, leki blokujące kanały wapniowe, które stosowane są w leczeniu zaburzeń rytmu serca).

Nie należy przyjmować leku Hydroxyzinum Adamed, jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu: zakażeń bakteryjnych (np. antybiotyki, takie jak erytromycyna, moksyfloksacyna, lewofloksacyna); zakażeń grzybiczych (np. pentamidyna); chorób serca lub wysokiego ciśnienia krwi (np. amiodaron, chinidyna, dyzopiramid, sotalol); psychoz (np. haloperydol); depresji (np. cytalopram, escytalopram); chorób układu pokarmowego (np. prukalopryd); alergii; malarii (np. meflochina); raka (np. toremifen, wandetanib); uzależnień od leków lub silnego bólu (metadon).

Należy unikać przyjmowania leku Hydroxyzinum Adamed jednocześnie z alkoholem, ponieważ takie połączenie może nasilać działanie leku Hydroxyzinum Adamed i zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie wolno stosować leku Hydroxyzinum Adamed w okresie ciąży. Hydroksyzyna, substancja czynna leku Hydroxyzinum Adamed, przenika do organizmu płodu. Istnieje ryzyko wystąpienia wpływu na płód. Nie wolno stosować leku Hydroxyzinum Adamed w okresie karmienia piersią. Jeżeli leczenie lekiem Hydroxyzinum Adamed jest konieczne, karmienie piersią należy przerwać, ponieważ hydroksyzyna przenika do mleka kobiecego.

Lek Hydroxyzinum Adamed może zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Lek może powodować senność, osłabienie uwagi i zmniejszenie zdolności do reakcji. Wystąpienie tych działań niepożądanych jest bardziej prawdopodobne na początku leczenia bądź po zwiększeniu dawki. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie ustala lekarz indywidualnie dla pacjenta.

Lek Hydroxyzinum Adamed przyjmuje się doustnie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Hydroxyzinum Adamed: Jeśli pacjent zastosował zbyt dużą dawkę leku Hydroxyzinum Adamed, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, szczególnie, jeśli dotyczy to dziecka. W razie przedawkowania można zastosować leczenie objawowe. Należy monitorować EKG, ze względu na możliwość wystąpienia zaburzeń rytmu serca, takich jak wydłużenie odstępu QT czy torsade de pointes.

Pominięcie zastosowania leku Hydroxyzinum Adamed: Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Substancją czynną leku jest 10 mg lub 25 mg hydroksyzyny chlorowodorku. 

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, talk, magnezu stearynian, hypromeloza 5 cPs, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E 171).

Lek Hydroxyzinum Adamed zawiera laktozę. Tabletki leku Hydroxyzinum Adamed zawierają laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek Hydroxyzinum Adamed zawiera sód. Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: „Termin ważności” (EXP).Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Kupujący Hydroxyzinum Adamed, 10 mg, tabl.powl., 30 szt,bl
Kupowali również