Hydroxyzinum Espefa 25mg, tabletki powlekane, 30 szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Hydroxyzinum Espefa 25mg, tabletki powlekane, 30 szt

7,45

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na H

Stany lękowe, nerwice z pobudzeniem ruchowym, nadmierna pobudliwość psychomotoryczna u dzieci. Choroby uczuleniowe, głównie skóry takie jak: pokrzywka, dermatozy. Jako środek przeciwwymiotny i uspokajający w okresie pooperacyjnym.

Lek Hydroxyzinum Espefa zawiera jako substancję czynną chlorowodorek hydroksyzyny. Działa przeciwhistaminowo (zmniejszenie objawów alergicznych), uspokajająco i przeciwlękowo. Uważa się, że jego działanie związane jest z wpływem na przekaźnictwo nerwowe histaminy, dopaminy i acetylocholiny.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące bardzo często (u więcej niż 1 na 10 osób): silna senność.

Działania niepożądane występujące często (u 1 do 10 na 100 osób): ból głowy, senność, suchość w jamie ustnej, zmęczenie.

Więcej informacji w ulotce dołączonej do leku.

Nie należy stosować leku u pacjentów: z nadwrażliwością na którykolwiek składnik produktu; porfirią; ze znanym nabytym lub wrodzonym wydłużeniem odstępu QT;  ze znanymi czynnikami ryzyka wydłużenia odstępu QT, w tym ze stwierdzoną chorobą układu krążenia, znaczącymi zaburzeniami elektrolitowymi (hipokaliemia, hipomagnezemia), nagłą śmiercią sercową w rodzinie, znaczącą bradykardią, stosujący jednocześnie leki, o których wiadomo, że wydłużają odstęp QT i (lub) wywołują zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointe; w ciąży i karmiących piersią.

Należy natychmiast poinformować lekarza: 

  • jeśli u pacjenta występuje zwiększona skłonność do drgawek; 
  • jeśli pacjent ma jaskrę (choroba oka); 
  • jeśli u pacjenta stwierdzono utrudniony odpływ moczu z pęcherza moczowego; 
  • jeśli pacjent ma osłabioną perystaltykę przewodu pokarmowego (osłabienie lub brak czynności jelit); 
  • jeśli u pacjenta stwierdzono nużliwość mięśni (myasthenia gravis - choroba objawiająca się nadmiernym osłabieniem mięśni); 
  • jeśli u pacjenta stwierdzono otępienie (obniżenie sprawności umysłowej); 
  • jeśli u pacjenta stwierdzono znane czynniki usposabiające do wystąpienia zaburzeń rytmu serca lub jednocześnie jest leczony lekiem mogącym wywołać zaburzenia rytmu serca; 
  • jeśli u pacjenta w badaniu EKG stwierdzono wydłużenie odcinka QT, lekarz rozważy inne metody leczenia; 
  • jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów – pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku;
  • jeśli pacjent stosuje leki działające depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy lub leki o właściwościach przeciwcholinergicznych. 

Stosowanie leku Hydroxyzinum Espefa może być związane ze zwiększonym ryzykiem zaburzeń rytmu serca, które mogą zagrażać życiu. Dlatego należy powiedzieć lekarzowi o wszelkich zaburzeniach serca oraz o przyjmowaniu jakichkolwiek innych leków, również tych, które wydawane są bez recepty. Jeśli podczas stosowania leku Hydroxyzinum Espefa wystąpią objawy ze strony serca, takie jak szybkie bicie serca (palpitacje), trudności z oddychaniem, utrata przytomności, należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Należy także przerwać leczenie hydroksyzyną.

Małe dzieci są bardziej narażone na wystąpienie działań niepożądanych ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Szczególnie ważna jest informacja jeśli pacjent stosuje: leki działające depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy (leki uspokajające, przeciwlękowe, przeciwdepresyjne, przeciwdrgawkowe, nasenne); leki przeciwcholinergicznych (leki stosowane między innymi w zaburzeniach czynności jelit i w chorobach układu oddechowego); betahistyne (lek stosowany w chorobie Meniere’a); inhibitory cholinoesterazy (leki stosowane między innymi w leczeniu miastenii, choroby Alzheimer’a i jaskry); inhibitory monoaminooksydazy MAO (leki stosowane głównie w leczeniu depresji); adrenaline (lek stosowany między innymi w silnych reakcjach alergicznych); fenytoine (lek stosowany w leczeniu padaczki); cymetydyne (lek stosowany w chorobach przewodu pokarmowego, między innymi w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy); leki metabolizowane przez jeden z enzymów wątrobowych nazywany CYP2D6 (są to między innymi beta-blokery stosowane np. w nadciśnieniu tętniczym, leki nazywane selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, które stosowane są np. w leczeniu depresji, lęku, nerwicy natręctw); leki hamujące działanie enzymów, takich jak dehydrogenaza alkoholowa oraz CYP3A4/5 (są to między innymi leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych, leki blokujące kanały wapniowe, które stosowane są w leczeniu zaburzeń rytmu serca).

Nie należy przyjmować leku Hydroxyzinum Espefa, jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu: zakażeń bakteryjnych (np. antybiotyki, takie jak erytromycyna, moksyfloksacyna, lewofloksacyna); zakażeń grzybiczych (np. pentamidyna); chorób serca lub wysokiego ciśnienia krwi (np. amiodaron, chinidyna, dyzopiramid, sotalol); psychoz (np. haloperydol); depresji (np. cytalopram, escytalopram); chorób układu pokarmowego (np. prukalopryd); alergii; malarii (np. meflochina); raka (np. toremifen, wandetanib); uzależnień od leków lub silnego bólu (metadon).

Lek można przyjmować niezależnie od pokarmów. Podczas przyjmowania tego leku nie wolno pić alkoholu, ponieważ nasila on działanie leku.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Nie należy stosować leku w okresie ciąży oraz w trakcie porodu. Nie należy stosować leku w okresie laktacji, gdyż prawdopodobnie przenika do mleka kobiecego.

Lek Hydroxyzinum Espefa może zaburzać zdolność reakcji i koncentracji. W związku z tym, w czasie jego stosowania nie powinno się prowadzić pojazdów mechanicznych i wykonywać czynności wymagających pełnej sprawności psychofizycznej.

Doustnie, podczas posiłku. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Hydroxyzinum Espefa: W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Hydroxyzinum Espefa, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, szczególnie, jeśli dotyczy to dziecka. W razie przedawkowania można zastosować leczenie objawowe. Należy monitorować EKG, ze względu na możliwość wystąpienia zaburzeń rytmu serca, takich jak wydłużenie odstępu QT czy torsade de pointes. Należy zabrać ze sobą opakowanie po leku, co ułatwi jego zidentyfikowanie. Najczęstszym objawem przedawkowania hydroksyzyny jest nadmierne uspokojenie. Inne obserwowane objawy to: nudności, wymioty, szybkie bicie serca, gorączka, senność, osłabiony odruch źreniczny, drżenie, splątanie lub omamy, a następnie może wystąpić obniżony poziom świadomości, zaburzenie oddychania, drgawki, niedociśnienie (obniżenie ciśnienia tętniczego) lub zaburzenia rytmu serca, pogłębiająca się śpiączka, zapaść sercowo-oddechowa.

Pominięcie przyjęcia leku Hydroxyzinum Espefa: Należy kontynuować przyjmowanie leku, nie zwiększając następnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Substancją czynną leku jest hydroksyzyny chlorowodorek. 1 tabletka powlekana zawiera 25 mg hydroksyzyny chlorowodorku.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: skrobia ziemniaczana, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza, karboksymetyloskrobia sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, talk oraz powłoczka Opadry II różowy o składzie: makrogol 3350, alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), talk, koszenila (E120).

Lek Hydroxyzinum Espefa zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po napisie „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Kupujący Hydroxyzinum Espefa, 25 mg, tabl.powl,30 szt
Kupowali również