Indapres 2,5 mg, tabletki powlekane, 30 szt.,


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Indapres 2,5 mg, tabletki powlekane, 30 szt.,

9,94

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na I

Nadciśnienie tętnicze pierwotne.
obniża ciśnienie tętnicze krwi,moczopędne Ból i/lub zawroty głowy, brak łaknienia i podrażnienie przewodu pokarmowego, spadki ciśnienia związane ze zmianą pozycji ciała, zaburzenia rytmu serca, nadmierne wydalanie moczu i związane z tym ryzyko odwodnienia, szczególnie u osób w podeszłym wieku i pacjentów z niewydolnością serca, zmiany skórne, impotencja, uderzenia gorąca, zmniejszenie masy ciała, suchość w jamie ustnej, mrowienie kończyn, zmiany obrazu krwi, zaburzenia eletrolitowe, wzrost pozimu glukozy we krwi.
Gdy masz nadwrażliwość na indapamid, sulfonamidy lub pozostałe składniki preparatu.
Gdy cierpisz na zaburzenia funkcji nerek i/lub wątroby, obniżone stężenie potasu we krwi, cukrzycę, dne moczanową.
Gdy przyjmujesz sole litu, astemizol, pentamidynę, terfenadynę, winkaminę, glikozydy naparstnicy, leki moczopędne oszczędzające potas (amilorid, spironolakton, triamteren), leki przeciwarytmiczne (chinidyna, disopiramid, amiodaron, bretylium, sotalol), leki przeciwdepresyjne, inne leki obniżające ciśnienie krwi ( np. inhibitory konwertazy angiotensyny), leki na cukrzycę - metforminę; sole wapnia, cyklosporynę. 
Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także gdy karmisz piersią. Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.
Doustnie. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz.
indapamid

Kupujący Indapres, 2,5 mg, tabl.powl., 30 szt,bl (2x15)
Kupowali również