Indix Combi 2,5 mg + 0,625 mg, tabletki powlekane, 30 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Indix Combi 2,5 mg + 0,625 mg, tabletki powlekane, 30 szt

7,90

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na I

Leczenie podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienia).
obniża ciśnienie tętnicze krwi Często: ból głowy, zawroty głowy, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, uczucie kłucia i mrowienia, zaburzenia widzenia, szum uszny (uczucie słyszenia dźwięków); uczucie oszołomienia z powodu niskiego ciśnienia krwi, kaszel, duszność, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, ból brzucha, jadłowstręt, wymioty, zaburzenia smaku, suchość w ustach, niestrawność lub trudności z trawieniem, biegunka, zaparcie), reakcje alergiczne (takie jak wysypki, świąd), bolesne skurcze mięśni, uczucie zmęczenia.
Niezbyt często: wahania nastroju, zaburzenia snu, skurcz oskrzeli (uczucie ucisku w klatce piersiowej, świszczący oddech i duszność), obrzęk naczynioruchowy (objawy takie jak świszczący oddech, obrzęk twarzy lub języka), pokrzywka, plamica (czerwone punkciki na skórze), zaburzenia czynności nerek, impotencja, nasilone pocenie.
Bardzo rzadko: dezorientacja, zaburzenia sercowonaczyniowe (nieregularne bicie serca, dławica, zawał mięśnia sercowego), eozynofilowe zapalenie płuc (rzadki rodzaj zapalenia płuc), zapalenie śluzówki nosa (zatkany nos lub cieknący katar), ciężkie objawy skórne, takie jak rumień wielopostaciowy. Jeśli u pacjenta występuje toczeń rumieniowaty układowy (rodzaj kolagenozy), mogą nasilić się objawy. Donoszono także o przypadkach reakcji nadwrażliwości na światło (zmiany w wyglądzie skóry) po ekspozycji na słońce lub sztuczne promienie UVA.
Częstość nieznana: omdlenie, zaburzenia rytmu serca zagrażające życiu (torsade de pointes), nieprawidłowa czynność serca stwierdzana w badaniu EKG, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Mogą wystąpić zaburzenia krwi, nerek, wątroby lub trzustki oraz zmiany wyników badań laboratoryjnych (badania krwi).
Lek Indix Combi zwykle nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn,niemniej jednak u niektórych pacjentów mogą wystąpić zawroty głowy lub uczucie znużenia związane z niskim ciśnieniem tętniczym. W takich sytuacjach zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn może być zaburzona.
Gdy masz uczulenie na peryndopryl lub inne inhibitory ACE, na indapamid lub inne sulfonamidy czy też na którykolwiek z pozostałych składników tego leku, choroby wątroby i/lub nerek, małe lub duże stężenie potasu we krwi, objawy niewyrównanej niewydolności serca (nasilone zatrzymanie wody w organizmie, trudności w oddychaniu), zwężenie zastawki aortalnej (zwężenie głównego naczynia krwionośnego odprowadzającego krew z serca) lub kardiomiopatia przerostowa (choroba mięśnia sercowego) czy też zwężenie tętnicy nerkowej (zwężenie naczynia krwionośnego dostarczającego krew do nerki), choroby serca, kolagenozę (choroba skóry), taka jak toczeń rumieniowaty układowy lub twardzina, miażdżycę naczyń (stwardnienie naczyń krwionośnych), nadczynność przytarczyc (zaburzenie czynności przytarczyc), dnę moczaną, cukrzycę.
Uwaga! Stosując lek Indix Combi należy poinformować lekarza lub personel medyczny jeśli: masz być poddany znieczuleniu i (lub) zabiegowi chirurgicznemu;  w ostatnim czasie występowała biegunka lub wymioty, lub jesteś odwodniony, ma być przeprowadzone leczenie odczulające w celu zmniejszenia reakcji uczuleniowych na użądlenia pszczół lub os; ma być przeprowadzone badanie wymagające podania środka kontrastującego, zawierającego jod (substancji pozwalającej zobaczyć narządy, takie jak nerka czy żołądek w badaniu rentgenowskim.
Gdy stosujesz inne leki. Należy poinformować lekarza o wszystkich aktualnie lub ostatnio przyjmowanych lekach, nawet tych dostępnych bez recepty. Należy unikać stosowania leku Indix Combi z: litem (stosowanym w leczeniu depresji); lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas (spironolakton, triamteren), solami potasu.
Stosowanie innych leków może mieć wpływ na leczenie lekiem Indix Combi. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli są przyjmowane następujące leki, ponieważ może to wymagać zastosowania szczególnej ostrożności: inne leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego; prokainamid (stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca); allopurynol (stosowany w leczeniu dny moczanowej); terfenadyna lub astemizol (leki przeciwhistaminowe stosowane w leczeniu kataru siennego lub alergii); kortykosteroidy stosowane w leczeniu różnych stanów chorobowych, w tym ciężkiej astmy i reumatoidalnego zapalenia stawów; leki immunosupresyjne stosowane w leczeniu chorób autoimmunologicznych lub po operacjach transplantacji w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepu (np. cyklosporyna); leki stosowane w leczeniu nowotworów; erytromycyna stosowana dożylnie (antybiotyk); halofantryna (stosowana w leczeniu niektórych typów malarii); pentamidyna (stosowana w leczeniu zapalenia płuc); sole złota podawane dożylnie (stosowane w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów); winkamina (stosowana w leczeniu objawów zaburzeń procesów poznawczych u pacjentów w podeszłym wieku); beprydyl (stosowany w leczeniu dławicy piersiowe; sultopryd (stosowany w leczeniu psychoz);  leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca (np. chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid,
amiodaron, sotalol); digoksyna lub inne glikozydy naparstnicy (stosowane w chorobach serca); baklofen (stosowany w leczeniu sztywności mięśni pojawiającej się w takich chorobach jak
stwardnienie rozsiane); leki stosowane w leczeniu cukrzycy, takie jak insulina czy metformina; wapń, w tym preparaty uzupełniające niedobór wapnia; leki przeczyszczające o działaniu drażniącym (np. senes); niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen) lub duże dawki salicylanów (np. kwas acetylosalicylowy); amfoterycyna B stosowana dożylnie (w leczeniu ciężkich zakażeń grzybiczych); leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, lęk, schizofrenia (np.trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, neuroleptyki); tetrakozaktyd (w leczeniu choroby Crohna).
Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży lub gdy karmisz piersią. Indix Combi nie jest zalecany we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go zażywać  w ciąży powyżej 3 miesięcy. Nie wolno przyjmować leku Indix Combi w okresie karmienia piersią.
Doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Tabletkę należy przyjmować najlepiej rano, przed posiłkiem. Tabletkę należy połknąć popijając szklanką wody.
peryndopryl, indapamid

Kupujący Indix Combi, 2,5 mg + 0,625 mg, tabl.powl., 30 szt
Kupowali również