Inhibace 5 mg, tabl.powl.,(i.rów),PhP,Czechy, 28 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Inhibace 5 mg, tabl.powl.,(i.rów),PhP,Czechy, 28 szt

40,26

Kupujący Inhibace, 5 mg, tabl.powl.,(i.rów),PhP,Czechy, 28 szt
Kupowali również