Injectio Adrenalini WZF 0 1%, iniekcje, 1 mg / 1 ml, 10 ampułek


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Injectio Adrenalini WZF 0 1%, iniekcje, 1 mg / 1 ml, 10 ampułek

19,33

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na I

Leczenie doraźne w nagłych przypadkach ostrych reakcji alergicznych wywołanych przez pokarmy, leki, ukąszenia i użądlenia owadów oraz inne alergeny, jak również w przypadku anafilakasji samoistnej.
przyspiesza akcję serca,kurczy naczynia krwionośne,rozszerza oskrzela Stany niepokoju, dreszcze, bóle i zawroty głowy, bladość, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia oddychania, wzrost ciśnienia tętniczego krwi. Rzadko obserwowano nadwrażliwość na adrenalinę mogącą powodować zaburzenia oddychania do skurczu oskrzeli włącznie. Zatrucie lekiem prowadzi do częstoskurczu i w konsekwencji do migotania przedsionków i komór. Powtarzane wstrzyknięcia miejscowe mogą prowadzić do martwicy w miejscu wstrzyknięcia, która jest spowodowana zwężeniem naczyń.
Gdy masz nadwrażliwość na składniki preparatu, choroby serca, nadczynność tarczycy, dławicę piersiową, nadciśnienie, jaskrę, choroby nerek, raka gruczołu krokowego, cukrzycę.
Gdy przyjmujesz leki przeciwdepresyjne, wenlafaksynę, subutraminę, milnacypran, hormony tarczycy, teofilinę, oksytocynę, difenhydraminę, chlorfeniraminę, lewodopę, glikozydy naparstnicy, chinidynę, insulinę.
Jeśli jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także gdy karmisz piersią.
Domięśniowo, podskórnie lub dożylnie (po rozcieńczeniu roztworu). Według zaleceń lekarza.
epinefryna

Kupujący Adrenalina WZF 0.1%, 1 mg/ml; 1 ml, roztw.do wstrz.,10 amp
Kupowali również