Insul.Apidra 100 j.m./ml; 10 ml, roztwór do wstrzyknięć, 1 fiolka


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Insul.Apidra 100 j.m./ml; 10 ml, roztwór do wstrzyknięć, 1 fiolka

85,65

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na I

Cukrzyca wymagająca leczenia insuliną.
przeciwcukrzycowe,obniża poziom cukru we krwi Niedocukrzenie, reakcje w miejscu wstrzyknięcia i miejscowe reakcje nadwrażliwości (zaczerwienienie, obrzęk, świąd), ogólne reakcje nadwrażliwości, zanik tkanki tłuszczowej w miejscu podania (regularna zmiana miejsca podania leku może zapobiec lub zmniejszyć występowanie tej reakcji). Lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.
Gdy masz nadwrażliwość na insulinę glulizynową lub pozostałe składniki preparatu, niedocukrzenie.
Gdy przyjmujesz doustne leki przeciwcukrzycowe, inhibitory konwertazy angiotensyny, dizopyramid, fibraty, leki przeciwdepresyjne, pentoksyfilinę, propoksyfen, salicylany, sulfonamidy, glikokortykosteroidy, danazol, diazoksyd, leki moczopędne, glukagon, izoniazyd, pochodne fenotiazyny, somatropinę, sympatykomimetyki (np. epinefrynę, salbutamol, terbutalinę), hormony tarczycy, estrogeny i progestageny, inhibitory proteazy oraz nietypowe leki przeciwpsychotyczne (np. olanzapinę, klozapinę), klonidynę, sole litu, pentamidynę, leki sympatykolityczne (leki β-adrenolityczne, guanetydynę i rezerpinę) i alkohol.
Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także gdy karmisz piersią.
Podskórnie w powłoki brzuszne, udo lub mięsień naramienny bądź w ciągłym wlewie podskórnym w powłoki brzuszne. Preparat należy podawać krótko przed posiłkiem (do 15 minut) lub zaraz po posiłku. Należy zmieniać miejsca wstrzykiwań i wlewów w obrębie danej okolicy. Nie masować miejsca iniekcji. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz.
insulina glulizynowa

Kupujący Apidra, 100 j.m./ml; 10 ml, roztw.do wstrz., 1 fiol.
Kupowali również