Insul.Aspart Sanofi 300 jm/3 ml,inj.,10 wstrzyk


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Insul.Aspart Sanofi 300 jm/3 ml,inj.,10 wstrzyk

198,58

Kupujący Insul.Aspart Sanofi,300 jm/3 ml,inj.,10 wstrzyk
Kupowali również