Invokana 100 mg, tabletki powlekane, 10 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Invokana 100 mg, tabletki powlekane, 10 szt.

48,39

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na I

Produkt leczniczy Invokana jest wskazany do stosowania u dorosłych z niewystarczającą kontrolą cukrzycy typu 2 jako terapia wspomagająca dietę i ćwiczenia fizyczne:

- w monoterapii, gdy nie można zastosować metforminy z powodu braku tolerancji lub przeciwwskazań.

- w leczeniu skojarzonym z innymi produktami leczniczymi stosowanymi w leczeniu cukrzycy.

Kanagliflozyna jest doustnym czynnym inhibitorem SGLT2. Poprzez hamowanie SGLT2, kanagliflozyna zmniejsza reabsorpcję przesączanej glukozy i zmniejsza próg nerkowy dla glukozy (RTG) i w ten sposób zwiększa UGE, co skutkuje u pacjentów z cukrzycą typu 2 zmniejszeniem podwyższonego stężenia glukozy w tym niezależnym od insuliny mechanizmie. Zwiększenie UGE przez hamowanie SGLT2 przekłada się także na diurezę osmotyczną, z działaniem osmotycznym prowadzącym do zmniejszenia skurczowego ciśnienia krwi; zwiększenie UGE związane jest z wydatkiem kalorii i zmniejszeniem masy ciała, co wykazano w badaniach u pacjentów z cukrzycą typu 2.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często: kandydoza sromu i pochwy.

Często: zaparcie, pragnienie, nudności.

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Kanagliflozyny nie należy stosować podczas ciąży i karmienia piersią.

Dawkę i częstotliwość przyjmowania preparatu ustala lekarz.

Każda tabletka zawiera kanagliflozynę półwodną, odpowiednik 100 mg kanagliflozyny. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 39,2 mg laktozy.

Kupujący Invokana, 100 mg, tabl.powl., 10 szt
Kupowali również