Invokana 300 mg Tabletki powlekane, 30 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Invokana 300 mg Tabletki powlekane, 30 szt.

218,98

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na I

Lek przeciwcukrzycowy zawierający substancję czynną kanagliflozynę. Stosuje się go u osób dorosłych z cukrzycą typu 2 do kontrolowania poziomu glukozy (cukru) we krwi.

Lek Invokana może być stosowany samodzielnie u pacjentów, u których sama dieta i wysiłek fizyczny nie zapewniają zadowalającej kontroli poziomu glukozy we krwi i którzy nie mogą przyjmować metforminy (inny lek przeciwcukrzycowy).

Lek ten może być również stosowany jako dodatek do innych leków przeciwcukrzycowych, w tym insuliny, kiedy stosowanie tych leków w połączeniu z wysiłkiem fizycznym i dietą nie zapewnia zadowalającej kontroli cukrzycy.

Kanagliflozyna jest doustnym czynnym inhibitorem SGLT2. Poprzez hamowanie SGLT2, kanagliflozyna zmniejsza reabsorpcję przesączanej glukozy i zmniejsza próg nerkowy dla glukozy (RTG) i w ten sposób zwiększa UGE, co skutkuje u pacjentów z cukrzycą typu 2 zmniejszeniem podwyższonego stężenia glukozy w tym niezależnym od insuliny mechanizmie. Zwiększenie UGE przez hamowanie SGLT2 przekłada się także na diurezę osmotyczną, z działaniem osmotycznym prowadzącym do zmniejszenia skurczowego ciśnienia krwi; zwiększenie UGE związane jest z wydatkiem kalorii i zmniejszeniem masy ciała, co wykazano w badaniach u pacjentów z cukrzycą typu 2.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często: kandydoza sromu i pochwy.

Często: zaparcie, pragnienie, nudności.

Nalezy poinformować lekarza gdy cierpisz na ciężkie upośledzenie czynności nerek lub / i wątroby. Gdy cierpisz na cukrzycę typu I lub na cukrzycę kwasicy ketonowej. Gdy masz większony poziom hematokrytu.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekarz, w tym także tych dostępnych bez recepty.

Gdy jesteś w ciąży lub ją podejrzewasz, oraz gdy karmisz piersią.

Doustnie zgodnie z zaleceniami lekarza. Lekarz ustala dawkę jak i częstotliwość stosowania leku.

Tabletki należy przyjmować raz na dobę, najlepiej przed pierwszym posiłkiem w ciągu dnia.

Każda tabletka zawiera kanagliflozynę półwodną, odpowiednik 300 mg kanagliflozyny. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 117,78 mg laktozy.

Kupujący Invokana, 300 mg, tabl.powl., 30 szt
Kupowali również