Ircolon 100 mg, tabletki, 100 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Ircolon 100 mg, tabletki, 100 szt.

38,79

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na I

W leczeniu objawowym zaburzeń motoryki i dolegliwości jelitowych związanych z czynnościowymi zaburzeniami przewodu pokarmowego; bólu związanego z zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego i dróg żółciowych.

Ircolon Forte zawiera trimebutynę, która jest syntetycznym agonistą obwodowych receptorów opioidowych µ, δ oraz κ. Mechanizm działania polega na bezpośrednim oddziaływaniu na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego i regulacji zaburzeń czynności motorycznej bez wpływu na ośrodkowy układ nerwowy

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często: senność, ospałość, uczucie zmęczenia, zawroty głowy, uczucie ciepła lub zimna, bóle głowy, apatia.

Niezbyt często: wysypka.

Rzadko: wzrost aktywności enzymów wątrobowych (AlAT, AspAT).

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Stosowanie trimebutyny w okresie ciąży można rozważyć jedynie w przypadku, gdy potencjalne korzyści z leczenia przewyższają ryzyko dla matki oraz płodu.

Dawkę i częstotliwość przyjmowania preparatu ustala lekarz.

Jedna tabletka zawiera 200 mg trimebutyny maleinianu (Trimebutini maleas).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 233 mg laktozy jednowodnej.

Kupujący Ircolon, 100 mg, tabl., 100 szt
Kupowali również