Ismigen - preparat złożony Tabletki podjęzykowe, 7 mg, 30 sztuk (po 10 w 3 blistrach)


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Ismigen - preparat złożony Tabletki podjęzykowe, 7 mg, 30 sztuk (po 10 w 3 blistrach)

Ismigen to lek o działaniu immunostymulującym, który podaje się podczas leczenia ostrych, podostrych nawracających lub przewlekłych zakażeń górnych i dolnych dróg oddechowych. Właściwości preparatu Ismigen przyczyniają się do wzmocnienia odporności organizmu przeciwko drobnoustrojom powodującym wymienione wyżej stany chorobowe. Lek Ismigen stosuje się również profilaktycznie w celu ochrony układu oddechowego przed nawracającymi zakażeniami. Ismigen przeznaczony jest dla osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci, które ukończyły 3. rok życia.

105,45

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na I

Wskazaniem do stosowania leku Ismigen jest leczenie ostrych, podostrych nawracających lub przewlekłych zakażeń górnych i dolnych dróg oddechowych u dorosłych, młodzieży i dzieci od 3 lat. Preparat działa również profilaktycznie, zapobiegając nawracającym zakażeniom.
Lek Ismigen zawiera w swoim składzie lizat bakterii powodujących zakażenia dróg oddechowych, przez co działa immunostymulująco. Mechanizm działania preparatu polega na zwiększeniu odporności organizmu przeciwko mikroorganizmom odpowiedzialnym za zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych. Preparat wykazuje działanie ochronne w nawracających zakażeniach układu oddechowego. Takie działanie zostało udokumentowane zmniejszoną liczbą nawrotów, krótszym okresem utrzymywania się gorączki oraz rzadszym stosowaniem antybiotyków. Nie odnotowano działania depresyjnego ani pobudzającego układ krążenia czy oddechowy. Jak każdy lek, Ismigen może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane zgłoszone po wprowadzeniu szczepionki do obrotu (częstość nieznana): • ból gardła, • reakcje nadwrażliwości typu alergicznego obejmujące pokrzywkę, wysypkę, świąd i obrzęk, • gorączka i ból głowy, • wymioty i ból brzucha.
Przeciwwskazaniem do stosowania leku Ismigen jest uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ismigen należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Nie stwierdzono żadnych interakcji leku Ismigen z innymi lekami. Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Ze względu na brak dostępnych danych należy unikać przyjmowania leku Ismigen w okresie ciąży i laktacji. Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku Ismigen na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Lek Ismigen należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.
Lek Ismigen należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zalecana dawka leku Ismigen u dorosłych: • leczenie stanów ostrych: jedna tabletka dziennie przed jedzeniem, rozpuścić pod językiem. Stosować aż do ustąpienia objawów przez co najmniej dziesięć dni, • długotrwałe leczenie: jedna tabletka dziennie przed jedzeniem, rozpuścić pod językiem. Stosować przez dziesięć kolejnych dni w miesiącu, przez okres 3 miesięcy. Stosowanie leku Ismigen u dzieci i młodzieży (od 3 roku życia i powyżej): • leczenie stanów ostrych: jedna tabletka dziennie przed jedzeniem, rozpuścić pod językiem. Stosować aż do ustąpienia objawów przez co najmniej dziesięć dni. • długotrwałe leczenie: jedna tabletka dziennie przed jedzeniem, rozpuścić pod językiem. Stosować przez dziesięć kolejnych dni w miesiącu, przez okres 3 miesięcy. Lek podaje się pod język, gdzie jest trzymany do całkowitego rozpuszczenia. W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Ismigen, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej. Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku Ismigen na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Każda tabletka leku Ismigen zawiera 7 mg lizatu bakterii: • Staphylococcus aureus (6 miliardów), • Streptococcus pyogenes (6 miliardów), • Streptococcus (viridans) oralis (6 miliardów), • Klebsiella pneumoniae (6 miliardów), • Klebsiella ozaenae (6 miliardów), • Haemophilus influenzae (6 miliardów), • Neisseria catarrhalis (6 miliardów), • Streptococcus pneumoniae (6 miliardów), w tym typ TY1 - 1 miliard, typ TY2 - 1 miliard, typ TY3 – 1 miliard, typ TY5 - 1 miliard, typ TY8 - 1 miliard, typ TY47 - 1 miliard oraz 43 mg glicyny. Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, wapnia wodorofosforan dwuwodny, krzemionka koloidalna uwodniona, magnezu stearynian, amonowy glicyryzynian, wyciąg ze sproszkowanej mięty. Dostępne opakowania leku Ismigen: 3 blistry po 10 tabletek podjęzykowych, w tekturowym pudełku.

Kupujący Ismigen, 7 mg, tabl.podjęz., 30 szt, bl(3x10)
Kupowali również