Ivabradine Mylan 5 mg, tabletki powlekane, 56 szt.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Ivabradine Mylan 5 mg, tabletki powlekane, 56 szt.

76,51

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na I

Lek Iwabradyna stosowany jest w objawowej stabilnej dławicy piersiowej (która powoduje ból w klatce piersiowej) u dorosłych pacjentów, u których częstość akcji serca wynosi 70 lub więcej uderzeń na minutę. Podawana jest gdy pacjenci nie tolerują lub nie mogą przyjmować leków zwanych beta-adrenolitykami. Może być również podawany w skojarzeniu z betaadrenolitykami jeśli nie został osiągnięty odpowiedni poziom kontroli choroby. 

Lek stosuje się również w przewlekłej niewydolności serca u dorosłych pacjentów, u których częstość akcji serca wynosi 75 lub więcej uderzeń na minutę. Lek jest stosowany łącznie ze standardowym leczeniem, w tym z beta-adrenolitykiem lub gdy beta-adrenolityki są przeciwwskazane albo nie są tolerowane.

Iwabradyna oddziałuje na węzeł zatokowy w sercu czyli tak zwany rozrusznik serca. Powoduje spowolnienie pracy serca, dzięki czemu zmniejsza się jego zapotrzebowanie tlenowe. Rzadziej dochodzi do bólów dławicowych. Spowolnienie akcji serca poprawia również czynność serca oraz rokowania u pacjentów cierpiących na niewydolność tego mięśnia. 

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste działania niepożądane (u więcej niż 1 na 10 pacjentów): zaburzenia widzenia (chwilowe wrażenia widzenia silnego światła, najczęściej spowodowane przez nagłe zmiany natężenia światła). Opisywane są one jako aureola, kolorowe błyski, 5 rozdzielony obraz lub zwielokrotnione obrazy. Zwykle pojawiają się w ciągu pierwszych dwóch miesięcy leczenia, po których mogą wystąpić powtórnie i ustąpić podczas terapii lub po leczeniu.

Nie należy stosować u pacjentów: mających uczulenie na iwabradynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; u których częstość akcji serca w spoczynku jest za mała (poniżej 70 uderzeń na minutę); ze wstrząsem kardiogennym (stan serca leczony w szpitalu); z zaburzeniami rytmu serca; ze świeżym zawałem mięśnia sercowego; z bardzo dużym obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi; z niestabilną dławicą piersiową (ciężka postać z bardzo często pojawiającymi się bólami w klatce piersiowej związanymi lub nie związanymi z wysiłkiem); z niewydolnością serca, która ostatnio się nasiliła; u których czynność serca jest powodowana wyłącznie przez rozrusznik serca; z ciężkimi chorobami wątroby; aktualnie przyjmujących leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych (takie jak ketokonazol, itrakonazol), antybiotyki z grupy makrolidów (np. jozamycyna, klarytromycyna, telitromycyna lub erytromycyna podawana doustnie), leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV (takie jak nelfinawir, rytonawir) lub nefazodon (lek stosowany w leczeniu depresji), lub diltiazem, werapamil (leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego lub dławicy piersiowej); w wieku rozrodczym, które nie stosują odpowiednich metod zapobiegania ciąży; w ciąży lub planujących ciążę; karmiących piersią.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek ten jest przeciwwskazany w trakcie ciąży i karmienia piersią. Lek jest również przeciwwskazany u kobiet w wieku rozrodczym i planujących ciąże. 

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u osób poniżej 18 roku życia. 

Ze względu na działania niepożądane (zaburzenia widzenia), lek ten może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Należy zachować ostrożność.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawka leku ustalana jest indywidualnie dla pacjenta przez lekarza.

Tabletki należy przyjmować razem z jedzeniem.

Leczenia nie powinno się przerywać bez kontaktu z lekarzem. 

Ivabradine Mylan, 5 mg, tabletki powlekane Jedna tabletka powlekana zawiera 5 mg iwabradyny (co odpowiada 5,961 mg iwabradyny szczawianu).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 70,965 mg laktozy bezwodnej.

Kupujący Ivabradine Mylan, 5 mg, tabl.powl., 56 szt
Kupowali również