Ivohart 7,5 mg, tabletki powlekane,112 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Ivohart 7,5 mg, tabletki powlekane,112 szt.

226,66

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na I

Lek Ivohart stosowany jest w objawowej stabilnej dławicy piersiowej (która powoduje ból w klatce piersiowej) u dorosłych pacjentów, u których częstość akcji serca wynosi 70 lub więcej uderzeń na minutę. Podawana jest gdy pacjenci nie tolerują lub nie mogą przyjmować leków zwanych beta-adrenolitykami. Może być również podawana w skojarzeniu z betaadrenolitykami jeśli nie został osiągnięty odpowiedni poziom kontroli choroby. 

Lek stosuje się również w przewlekłej niewydolności serca u dorosłych pacjentów, u których częstość akcji serca wynosi 75 lub więcej uderzeń na minutę. Lek jest stosowany łącznie ze standardowym leczeniem, w tym z beta-adrenolitykiem lub gdy beta-adrenolityki są przeciwwskazane albo nie są tolerowane.

Ivohart oddziałuje na węzeł zatokowy w sercu czyli tak zwany rozrusznik serca. Powoduje spowolnienie pracy serca, dzięki czemu zmniejsza się jego zapotrzebowanie tlenowe. Rzadziej dochodzi do bólów dławicowych. Spowolnienie akcji serca poprawia również czynność serca oraz rokowania u pacjentów cierpiących na niewydolność tego mięśnia.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste działania niepożądane (u więcej niż 1 na 10 pacjentów): zaburzenia widzenia (chwilowe wrażenia widzenia silnego światła, najczęściej spowodowane przez nagłe zmiany natężenia światła). Zaburzenia te są także opisywane jako aureola, kolorowe błyski, rozdzielony obraz lub zwielokrotnione obrazy. Zwykle pojawiają się w ciągu pierwszych dwóch miesięcy leczenia, po których mogą wystąpić powtórnie i ustąpić podczas terapii lub po leczeniu.

Nie należy stosować leku Ivohart u pacjentów: mających uczulenie na iwabradynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; u których częstość akcji serca w spoczynku jest za mała (poniżej 70 uderzeń na minutę); ze wstrząsem kardiogennym (stan serca leczony w szpitalu); z zaburzeniami rytmu serca; ze świeżym zawałem mięśnia sercowego; z bardzo dużym obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi; z niestabilną dławicą piersiową (ciężka postać z bardzo często pojawiającymi się bólami w klatce piersiowej związanymi lub nie związanymi z wysiłkiem); z niewydolnością serca, która ostatnio się nasiliła; u których czynność serca jest powodowana wyłącznie przez rozrusznik serca; z ciężkimi chorobami wątroby; aktualnie przyjmujących leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych (takie jak ketokonazol, itrakonazol), antybiotyki z grupy makrolidów (np. jozamycyna, klarytromycyna, telitromycyna lub erytromycyna podawana doustnie), leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV (takie jak nelfinawir, rytonawir) lub nefazodon (lek stosowany w leczeniu depresji), lub diltiazem, werapamil (leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego lub dławicy piersiowej); w wieku rozrodczym, które nie stosują odpowiednich metod zapobiegania ciąży; w ciąży lub planujących ciążę; karmiących piersią.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ivohart jest przeciwwskazany w trakcie ciąży i karmienia piersią. Lek jest również przeciwwskazany u kobiet w wieku rozrodczym i planujących ciąże. 

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u osób poniżej 18 roku życia. 

Ze względu na działania niepożądane (zaburzenia widzenia), Ivohart może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Należy zachować ostrożność.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawka leku ustalana jest indywidualnie dla pacjenta przez lekarza.

Tabletki leku Ivohart należy przyjmować razem z jedzeniem. W trakcie stosowania leku należy unikać picia soku grejpfrutowego. 

Leczenia nie powinno się przerywać bez kontaktu z lekarzem. 

Ivohart: Każda tabletka powlekana zawiera 7,5 mg iwabradyny (co odpowiada 8,085 mg iwabradyny chlorowodorku).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka 7,5 mg zawiera 75 mg laktozy jednowodnej.

Kupujący Ivohart, 7,5 mg, tabl.powl.,112 szt
Kupowali również