Izotek 10 mg Kapsułki miękkie, 10 mg, 60 sztuk (6 blistrów x 10)


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Izotek 10 mg Kapsułki miękkie, 10 mg, 60 sztuk (6 blistrów x 10)

Izotek 10 mg to lek stosowany w leczeniu ciężkich postaci trądziku, które nie uległy poprawie po leczeniu innymi lekami przeciwtrądzikowymi, w tym antybiotykami doustnymi. Lek jest szczególnie zalecany pacjentom, u których występują trądzik guzkowy lub skupiony, bądź trądzik z ryzykiem powstawania trwałych blizn. Swoje właściwości Izotek 10 mg zawdzięcza izotretynoinie, substancji czynnej należącej do leków z grupy retinoidów. Lek Izotek 10 przeznaczony jest do stosowania u osób dorosłych i młodzieży powyżej 12. roku życia, tylko po okresie dojrzewania. Leczenie tym preparatem musi odbywać się pod kontrolą lekarza.

81,39

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na I

Wskazaniem do stosowania leku Izotek 10 mg jest występowanie ciężkich postaci trądziku, takich jak: • trądzik grudkowy bądź skupiony, • trądzik z ryzykiem powstawania trwałych blizn. Lek Izotek 10 mg wprowadza się do leczenia, tylko jeśli nie uda się złagodzić nasilenia trądziku po leczeniu innymi lekami przeciwtrądzikowymi, w tym antybiotykami i lekami stosowanymi miejscowo. Lek Izotek 10 mg dedykowany jest wyłącznie osobom dorosłym i młodzieży po ukończeniu 12. roku życia, tylko po okresie dojrzewania. Izotek 10 mg stosuje się pod nadzorem lekarza, przeważnie dermatologa, specjalizującego się w ciężkich postaciach trądziku, który posiada pełną wiedzę o ryzyku wad wrodzonych u dzieci związanym ze stosowaniem izotretynoiny.
Działanie leku Izotek 10 mg oparte jest na właściwościach substancji czynnej zwanej izotretynoiną, zbliżoną do witaminy A i należącą do grupy leków określanych mianem retinoidów (stosowanych w leczeniu trądziku). Dokładny mechanizm działania izotretynoiny nie jest jeszcze szczegółowo wyjaśniony, stwierdzono jednak, że poprawa obrazu klinicznego w leczeniu ciężkiego trądziku jest związana z hamowaniem aktywności gruczołów łojowych i zmniejszeniem ich wielkości. Izotretynoina hamuje proliferację komórek łojowych i w przebiegu trądziku działa w taki sposób, że odtwarza prawidłowy proces różnicowania się tych komórek. Łój jest głównym substratem sprzyjającym rozwojowi bakterii Propionibacterium acnes. Zmniejszenie jego wydzielania hamuje więc namnażanie się bakterii w obrębie kanalika wyprowadzającego gruczołu łojowego. Ponadto izotretynoina działa przeciwzapalnie na skórę. Biodostępność izotretynoiny jest 2 razy większa, gdy podawana jest razem z pokarmem. Jak każdy lek, Izotek 10 mg może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Niektóre działania niepożądane izotretynoiny zależą od dawki. Objawy te często ustępują podczas terapii lub po jej zakończeniu. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, lekarz prowadzący powinien pomóc pacjentowi w ich złagodzeniu. Ciężkie objawy niepożądane, występujące rzadko (częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 osób) lub bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób). Zaburzenia psychiczne. W rzadkich przypadkach u niektórych pacjentów podczas przyjmowania izotretynoiny lub wkrótce po zaprzestaniu terapii dochodzi do rozwoju depresji lub pojawiają się inne poważne problemy psychiczne. Ich objawami są: smutek, uczucie pustki, lęk, okresy płaczliwości, drażliwość, utrata zainteresowania życiem towarzyskim i aktywnością fizyczną, bezsenność lub nadmierna senność, zaburzenia łaknienia i masy ciała, trudności w koncentracji, pogorszenie wyników w nauce i pracy. Rzadko u pacjentów z depresją dochodzi do jej pogłębienia. Bardzo rzadko, u niektórych pacjentów przyjmujących izotretynoinę pojawiały się myśli samobójcze. Niektórzy pacjenci próbowali odebrać sobie życie (próby samobójcze), u części z nich doszło do śmierci (samobójstwo). Istnieją doniesienia, że niektórzy spośród tych pacjentów nie mieli objawów depresji. Istnieją nieliczne doniesienia o pacjentach, którzy podczas przyjmowania izotretynoiny zachowywali się w sposób gwałtowny lub agresywny. Ponieważ zaburzenia psychiczne mogą być wywołane wieloma różnymi czynnikami, ważne jest, aby poinformować lekarza prowadzącego o jakichkolwiek przebytych bądź aktualnych chorobach psychicznych, w tym o depresji, zachowaniach samobójczych, psychozie (utrata kontaktu z rzeczywistością, z objawami takimi jak, słyszenie głosów lub widzenie rzeczy nie istniejących). Należy także poinformować lekarza o lekach przyjmowanych z powodu tych chorób. W przypadku podejrzenia pojawiania się wyżej opisanych objawów lub objawów depresji, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zalecić zaprzestanie leczenia izotretynoiną. Jednakże zaprzestanie leczenia izotretynoiną może okazać się niewystarczające do ustąpienia tych objawów i konieczna może być pomoc lekarza specjalisty. Reakcje alergiczne. Pojawienie się ucisku w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu (zwłaszcza u pacjentów z astmą) lub wysypki i świądu może świadczyć o wystąpieniu alergii lub reakcji anafilaktycznej (ciężkiej reakcji alergicznej) wywołanej przez izotretynoinę. Należy przerwać przyjmowanie leku Izotek 10 mg i natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Zaburzenia neurologiczne. Bardzo rzadko donoszono o łagodnym nadciśnieniu wewnątrzczaszkowym, szczególnie gdy izotretynoina przyjmowana była jednocześnie z niektórymi antybiotykami (z grupy tetracyklin). Przedłużający się ból głowy z nudnościami, wymiotami i niewyraźnym widzeniem może świadczyć o wystąpieniu łagodnego nadciśnienia wewnątrzczaszkowego. Należy przerwać przyjmowanie leku Izotek 10 mg i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Zaburzenia układu pokarmowego. W przypadku wystąpienia silnego bólu brzucha z biegunką krwotoczną lub bez biegunki, nudnościami i wymiotami, należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku Izotek 10 mg i skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Bardzo rzadko donoszono o ciężkich zaburzeniach żołądkowo-jelitowych, takich jak: zapalenie trzustki, krwawienie z przewodu pokarmowego, zapalenie okrężnicy, zapalenie jelita cienkiego, choroba zapalna jelit. Zaburzenia czynności wątroby. W przypadku pojawienia się zażółcenia skóry i oczu z towarzyszącym uczuciem zmęczenia, należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Bardzo rzadko dochodziło u pacjentów do ciężkich chorób wątroby (zapalenie wątroby). Zaburzenia czynności nerek. W bardzo rzadkich przypadkach może dojść do zapalenia nerek, z objawami takimi jak: uczucie skrajnego wyczerpania, zaburzenia w oddawaniu moczu, a także obrzęk powiek. W przypadku wystąpienia tych objawów podczas przyjmowania leku Izotek 10 mg, należy przerwać terapię i skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Zaburzenia dotyczące skóry i włosów - częstość nieznana. Ciężkie reakcje skórne (rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona i martwica toksyczno- rozpływna naskórka), które mogą stanowić zagrożenie dla życia pacjenta i wymagają natychmiastowej pomocy lekarskiej. Początkowe objawy ciężkich reakcji skórnych to okrągłe plamki, często z centralnie umiejscowionymi pęcherzykami, zwykle na ramionach i rękach oraz nogach, stopach, a w cięższych przypadkach pęcherzyki mogą występować na klatce piersiowej i plecach. Mogą wystąpić również inne objawy, takie jak zakażenie oka (zapalenie spojówek) lub owrzodzenia jamy ustnej, gardła lub nosa. Ciężka postać wysypki skórnej może prowadzić do rozległego złuszczenia skóry, co może zagrażać życiu. Ciężkie reakcje skórne często poprzedza ból głowy, gorączka, ból innych części ciała (objawy grypopodobne). Jeśli wystąpi wysypka lub powyższe objawy skórne, należy przerwać przyjmowanie leku Izotek i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Pozostałe objawy niepożądane: • Bardzo częste: zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz we krwi), niedokrwistość, zmiany obrazu krwi (małopłytkowość, nadpłytkowość), zapalenie brzegów powiek, zapalenie spojówek, suchość oczu, podrażnienie oczu, zapalenie czerwieni warg, zapalenie skóry, suchość i złuszczanie skóry, świąd, wysypka rumieniowa, kruchość skóry, bóle stawowo-mięśniowe, bóle pleców (w szczególności u dzieci i młodzieży), zwiększenie stężenia tłuszczów we krwi. • Częste: zmiany w obrazie krwi (neutropenia), bóle głowy, krwawienia z nosa, suchość śluzówek nosa, katar, zwiększenie we krwi stężenia cholesterolu, glukozy, białek i kwasu moczowego. • Rzadkie: reakcje alergiczne, nadwrażliwość, ciężkie reakcje nadwrażliwości (reakcje anafilaktyczne), utrata włosów. • Bardzo rzadkie: zakażenia bakteryjne, zaburzenia ze strony węzłów chłonnych (limfadenopatia), cukrzyca, zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi, drgawki, senność, zawroty głowy, niewyraźne widzenie, zmętnienie rogówki, zaćma, zaburzenia rozróżniania kolorów, uczucie dyskomfortu podczas noszenia soczewek kontaktowych, zapalenie rogówki, pogorszenie widzenia nocą, światłowstręt, zaburzenia widzenia, zapalenie naczyń, osłabienie słuchu, suchość gardła, nudności, nasilenie objawów trądziku, wysypka na twarzy, nadmierne owłosienie (hirsutyzm), zmiany w obrębie paznokci, zakażenia tkanek wokół podstawy paznokci, wrażliwość na światło, wysypka (osutka), zapalenie skóry, zwiększona pigmentacja (przebarwienie skóry), nadmierne pocenie się, zapalenie stawów, choroby kości, zwapnienie tkanek miękkich, bolesność ścięgien, tkanki mięśniowej (rabdomioliza), zwiększone ziarninowanie, złe samopoczucie, zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej we krwi.
Przeciwwskazaniem do stosowania leku Izotek 10 mg jest uczulenie na izotretynoinę, orzeszki ziemne lub soję bądź którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Ponadto nie należy stosować leku Izotek 10 mg: • jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią (Izotek 10 mg jest lekiem teratogennym. Oznacza to, że może on uszkodzić płód), • jeśli występuje jakiekolwiek ryzyko, że pacjentka może zajść w ciążę, • u kobiet, które mogą zajść w ciążę ale nie mogą lub nie chcą stosować się do niezbędnych środków zapobiegania ciąży, • w chorobach wątroby, • u pacjentów z bardzo dużym stężeniem lipidów we krwi (np. wysokie stężenie cholesterolu lub trójglicerydów), • u pacjentów z bardzo dużym stężeniem witaminy A w organizmie (hiperwitaminoza A), • w razie jednoczesnego leczenia tetracyklinami (antybiotyk stosowany m.in. w leczeniu trądziku). W przypadku występowania którejkolwiek z wymienionych wyżej sytuacji należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania leku Izotek 10 mg. Należy zachować szczególną ostrożność podczas przyjmowania leku Izotek 10 mg, gdyż: • może on zwiększać we krwi stężenie tłuszczów, takich jak trójglicerydy czy cholesterol. Lekarz prowadzący zaleci wykonanie badania krwi w celu skontrolowania stężenia tych tłuszczów - przed leczeniem, w trakcie leczenia i po jego zakończeniu. Należy poinformować lekarza, jeśli przed rozpoczęciem leczenia występowało duże stężenie cholesterolu i trójglicerydów w surowicy, o cukrzycy, nadwadze, alkoholizmie. W takich przypadkach może być konieczne częstsze wykonywanie badań kontrolnych, • może zwiększać aktywność enzymów wątrobowych. Lekarz prowadzący, aby sprawdzić aktywność enzymów wątrobowych zleci wykonanie odpowiednich badań krwi przed leczeniem, w trakcie leczenia i po jego zakończeniu, • w przypadku, kiedy aktywność enzymów wątrobowych jest duża, lekarz prowadzący może zredukować dawkę lub zaprzestać leczenie lekiem Izotek 10 mg, • może zwiększać stężenie glukozy we krwi. W rzadkich przypadkach podczas leczenia może być rozpoznana cukrzyca. Lekarz może monitorować stężenie glukozy we krwi podczas leczenia, szczególnie w przypadku cukrzycy, nadwagi i alkoholizmu, • odnotowano rzadkie przypadki depresji, nasilenia depresji, lęku, zmian nastroju, objawów psychotycznych oraz bardzo rzadko myśli samobójcze, próby samobójcze oraz samobójstwa. W przypadku występowania jakichkolwiek problemów psychicznych, lub w przypadku występowania objawów depresji w czasie przyjmowania leku Izotek 10 mg, takich jak smutek bez powodu, okresy płaczliwości, trudności z koncentracją, wycofanie z kontaktów z przyjaciółmi i rodziną, należy poinformować o tym lekarza. Lekarz może skierować pacjenta na odpowiednie leczenie. Zaprzestanie podawania leku Izotek 10 mg może nie wystarczyć do ustąpienia tych objawów - być może pacjent będzie wymagał dalszej pomocy psychiatrycznej lub psychologicznej. • nie należy stosować maści ani innego rodzaju miejscowego leczenia trądziku bez zalecenia lekarza prowadzącego, • w przypadku wystąpienia reakcji alergicznej (zaczerwienienie skóry, świąd, kichanie, wymioty, drgawki, trudności w oddychaniu, niskie ciśnienie krwi) należy zaprzestać przyjmowania leku, • w przypadku występowania przedłużającego się bólu głowy, nudności, wymiotów i niewyraźnego widzenia należy natychmiast przerwać terapię i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem prowadzącym, • w przypadku pojawienia się ciężkich biegunek krwotocznych (tzn. krwi w stolcu) należy natychmiast przerwać terapię i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem prowadzącym, • terapia lekiem Izotek 10 mg może wpływać na widzenie nocą. Podczas leczenia może wystąpić suchość oczu lub problemy z widzeniem, które zwykle ustępują całkowicie po zakończeniu leczenia. W przypadku jakichkolwiek problemów z widzeniem należy natychmiast poinformować o tym lekarza prowadzącego i kontrolować wzrok. Należy zawsze zachować ostrożność podczas prowadzenia samochodu i obsługiwania maszyn w nocy, ponieważ takie zmiany w widzeniu mogą pojawić się nagle. Jeśli u pacjenta stosującego soczewki kontaktowe wystąpi suchość oczu, może zajść konieczność noszenia okularów w czasie leczenia. • podczas kuracji może wystąpić nadwrażliwość skóry na światło słoneczne. Podczas leczenia należy unikać słońca, lamp i łóżek opalających. Przed wyjściem na słońce należy nałożyć na skórę preparaty zawierające filtry UV o dużej wartości współczynnika ochrony przed światłem - co najmniej o wartości SPF 15, • w okresie kuracji i co najmniej przez 6 miesięcy po jej zakończeniu nie można stosować zabiegów kosmetycznych takich jak dermabrazja, leczenie skóry laserem (usuwające zrogowaciałą skórę lub blizny) oraz depilacja woskiem, ponieważ mogłoby to spowodować bliznowacenie lub podrażnienie skóry. Podczas kuracji lekiem Izotek 10 mg skóra może stać się bardziej wrażliwa, • w czasie terapii należy stosować maści lub kremy nawilżające skórę oraz balsam do ust, ponieważ może wtedy wystąpić suchość skóry i ust, • ponieważ w czasie stosowania leku obserwowano bóle mięśniowe i stawowe, podczas leczenia należy unikać intensywnego wysiłku fizycznego, • w przypadku ciężkich chorób nerek, leczenie należy rozpocząć od mniejszej dawki, • należy zachować ostrożność w przypadku występowania innych chorób lub stosowania innych leków, także ziołowych, • nie należy przyjmować preparatów zawierających witaminę A podczas terapii lekiem Izotek 10 mg. Jednoczesne ich przyjmowanie może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, • nie należy oddawać krwi ani w czasie terapii, ani w ciągu miesiąca po jej zakończeniu. Jeśli zostałaby przetoczona taka krew kobiecie w ciąży, jej dziecko mogłoby urodzić się z poważnymi wadami. Nie należy nigdy przekazywać tego produktu leczniczego innej osobie. Wszystkie niezużyte kapsułki należy zwrócić farmaceucie po zakończeniu leczenia. Leku Izotek 10 mg nie wolno stosować w czasie ciąży. Izotretynoina stosowana podczas ciąży znacznie zwiększa ryzyko bardzo ciężkich wad wrodzonych u płodu i ryzyko poronienia. Wady płodu związane ze stosowaniem izotretynoiny w czasie ciąży obejmują uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, zniekształcenia twarzy, rozszczep podniebienia, wady uszu, oczu, wady układu sercowo-naczyniowego oraz wady grasicy i przytarczyc. Nie należy również przyjmować leku Izotek 10 mg podczas karmienia piersią, ponieważ izotretynoina przenika do mleka matki i może działać szkodliwie na dziecko. Nie zaleca się stosowania leku Izotek 10 mg u dzieci poniżej 12. roku życia. Nie wiadomo czy lek jest bezpieczny lub skuteczny w tej grupie wiekowej. Stosowanie leku u młodzieży powyżej 12. roku życia jest możliwe wyłącznie po okresie dojrzewania. Lek Izotek 10 mg należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 30°C, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
Lek Izotek 10 mg należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zalecana dawka początkowa wynosi zwykle 0,5 mg na kilogram masy ciała na dobę (0,5 mg/kg mc/dobę). Jeśli waga pacjenta wynosi 60 kg, leczenie będzie zwykle rozpoczynane od dawki 30 mg na dobę. Kapsułki należy przyjmować raz lub dwa razy na dobę. Lek należy przyjmować na pełny żołądek. Kapsułki należy połykać w całości, popijając lub przełykając z pokarmem. Po kilku tygodniach lekarz może zmienić dawkę. Zależy to od tego jak pacjent znosi leczenie i jakie są wyniki terapii. Dla większości pacjentów dawka wynosi od 0,5 mg/kg mc/dobę do 1 mg/kg mc/dobę. Jeśli pacjent odnosi wrażenie, że działanie leku Izotek 10 mg jest zbyt słabe lub zbyt mocne, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę. Kuracja trwa zwykle od 16 do 24 tygodni. U większości pacjentów konieczne jest zastosowanie wyłącznie jednego cyklu leczenia. Objawy trądziku mogą ustępować jeszcze przez okres do 8 tygodni po skończeniu kuracji. Zwykle do tego czasu nie jest rozpoczynany kolejny cykl leczenia. Niektóre osoby obserwują nasilenie trądziku w trakcie pierwszych tygodni leczenia. Objawy te zwykle ulegają złagodzeniu w miarę kontynuacji leczenia. W czasie terapii lekiem Izotek 10 mg może dojść do pogorszenia zdolności widzenia w nocy. Takie zaburzenia widzenia mogą pojawić się nagle. W rzadkich przypadkach utrzymują się one po zakończeniu terapii. Bardzo rzadko zgłaszano senność, zawroty głowy i zaburzenia widzenia. W przypadku wystąpienia tych dolegliwości pacjent nie może prowadzić samochodu ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.
Substancją czynną leku Izotek 10 mg jest izotretynoina. Izotek 10 mg: każda kapsułka, miękka zawiera 10 mg izotretynoiny. Pozostałe składniki to: olej sojowy oczyszczony, wosk żółty, olej sojowy uwodorniony, olej sojowy częściowo uwodorniony, żelatyna, glicerol, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172).

Kupujący Izotek 10 mg, 10 mg, kaps.miękkie, 60 szt,bl(6x10)
Kupowali również