Izotek 20 mg 20 mg,kaps.miękkie,(i.rów),Delf,Grecja,100 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Izotek 20 mg 20 mg,kaps.miękkie,(i.rów),Delf,Grecja,100 szt

124,17

Kupujący Izotek 20 mg, 20 mg,kaps.miekkie,(i.row),Delf,Grecja,100 szt
Kupowali również