Jeanine 0,03 mg+2 mg, tabl.draż.,(i.rów),Delf,Niem, 21 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Jeanine 0,03 mg+2 mg, tabl.draż.,(i.rów),Delf,Niem, 21 szt

30,15

Kupujący Jeanine, 0,03 mg+2 mg, tabl.draz.,(i.row),Delf,Niem, 21 szt
Kupowali również