Kamiren Tabletki, 2 mg, 30 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Kamiren Tabletki, 2 mg, 30 szt

Kamiren powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego wynikające ze zmniejszenia oporu naczyń obwodowych.

17,08

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na K

Kamiren jest wskazany w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego. Może być stosowany w monoterapii (jako jedyny lek) lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, takimi jak tiazydowe leki moczopędne, leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, antagoniści wapnia lub inhibitory konwertazy angiotensyny.

Kamiren wskazany jest również w leczeniu objawów klinicznych spowodowanych łagodnym rozrostem gruczołu krokowego.

zmniejsza dolegliwości związane z przerostem gruczołu krokowego
obniża ciśnienie tętnicze krwi

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane chociaż nie u każdego one wystąpią.

 

Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco:

Bardzo częste działania niepożądane: mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów

Częste działania niepożądane: mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów

Niezbyt częste działania niepożądane: mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów

Rzadkie działania niepożądane: mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów

Bardzo rzadkie działania niepożądane: mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów

Działania niepożądane o nieznanej częstości: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

 

Częste działania niepożądane

- zakażenia dróg oddechowych (nosa, gardła, płuc), zakażenia dróg moczowych

- zawroty głowy, bóle głowy, senność

- uczucie wirowania (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego)

- przyspieszone bicie serca (tachykardia), odczuwanie bicia serca

- niskie ciśnienie tętnicze krwi lub spadek ciśnienia krwi podczas wstawania, powodujący zawroty głowy, uczucie ,,pustki w głowie’’ lub omdlenia (niedociśnienie ortostatyczne)

- zapalenie oskrzeli, kaszel, duszność, obrzęk błony śluzowej nosa, kichanie i (lub) wyciek z nosa, spowodowane zapaleniem błony śluzowej nosa

- ból żołądka/brzucha, niestrawność, suchość w jamie ustnej, nudności - świąd

- ból pleców, bóle mięśni

- zapalenie pęcherza moczowego, nietrzymanie moczu

- ogólne osłabienie, ból w klatce piersiowej, objawy grypopodobne, obrzęk stóp, kostek lub palców

 

Niezbyt częste działania niepożądane

- polekowe reakcje nadwrażliwości

- zwiększone lub zmniejszone łaknienie, zapalenie stawów (dna)

- lęk, depresja, bezsenność

- udar, omdlenia, drżenie, zaburzenia czucia w dłoniach i stopach

- szum w uszach

- zawał serca, ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa)

- krwawienie z nosa

- zaparcia, wiatry, zapalenie żołądka i jelit, które może wywoływać biegunkę i wymioty

- nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych czynności wątroby

- wysypka skórna

- bóle stawów

- ból lub uczucie dyskomfortu przy oddawaniu moczu, częstsze oddawanie moczu, krew w moczu

- impotencja

- obrzęk twarzy, ogólny ból

- zwiększenie masy ciała

 

Bardzo rzadkie działania niepożądane

- mała liczba białych krwinek lub płytek krwi, która może być przyczyną powstawania siniaków lub zwiększonej skłonności do krwawienia (leukopenia, małopłytkowość)

- niepokój, nerwowość

- omdlenia lub zawroty głowy spowodowane przez niskie ciśnienie krwi podczas podnoszenia się z pozycji siedzącej lub leżącej, uczucie mrowienia lub drętwienia w dłoniach i stopach

- zaburzenia widzenia

- zwolniona lub nieregularna praca serca

- uderzenia gorąca

- sapanie (wywołane skurczem oskrzeli)

- zapalenie wątroby lub zaburzenia dróg żółciowych, zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka)

- pokrzywka, łysienie

- czerwone lub fioletowe plamy na skórze, krwawienie podskórne (plamica)

- kurcze mięśni, osłabienie siły mięśniowej

- zaburzenia w oddawaniu moczu, oddawanie moczu w nocy, zwiększona ilość oddawanego moczu

- powiększenie piersi u mężczyzn (ginekomastia), bolesny przedłużający się wzwód (priapizm)

- zmęczenie, ogólne złe samopoczucie

 

Działania niepożądane o nieznanej częstości

- zaburzenia dotyczące oczu, które mogą pojawić się w czasie operacji zaćmy (zmętnienie soczewki oka

- brak lub niewielka ilość nasienia w czasie wytrysku, oddawanie mętnego moczu po wytrysku.

 Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Kiedy nie stosować leku Kamiren

- jeśli pacjent ma uczulenie na doksazosynę, inne pochodne chinazoliny (prazosyna, terazosyna) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,

- w czasie karmienia piersią,

- u pacjentów z powiększonym gruczołem krokowym (łagodny rozrost gruczołu krokowego) oraz niskim ciśnieniem tętniczym,

- u pacjentów, u których wcześniej wystąpiło niedociśnienie ortostatyczne, czyli niskie ciśnienie tętnicze, powodujące zawroty głowy lub omdlenie podczas wstawania,

- u pacjentów z powiększonym gruczołem krokowym oraz z niedrożnością dróg moczowych jakiegokolwiek typu, długotrwałym zakażeniem dróg moczowych lub kamieniami w pęcherzu moczowym,

- u pacjentów z nietrzymaniem moczu z przepełnienia (nie odczuwających potrzeby oddania moczu) lub bezmoczem (brak wydalania moczu) z zaburzeniami czynności nerek lub bez.

 

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Kamiren należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W szczególności należy poinformować lekarza o:

- zaburzeniach czynności wątroby,

- zaburzeniach serca,

- przyjmowaniu innych leków.

Pacjenci poddawani operacji oczu z powodu zmętnienia soczewki (zaćma) powinni przed operacją poinformować lekarza okulistę o przyjmowaniu obecnie lub ostatnio leku Kamiren, w ten sposób lekarz będzie mógł zastosować odpowiednie środki ostrożności lub techniki chirurgiczne, jeśli wystąpią powikłania operacyjne, które może spowodować lek Kamiren.

Na początku przyjmowaniu leku Kamiren może wystąpić uczucie omdlenia lub zawroty głowy spowodowane niskim ciśnieniem tętniczym podczas gwałtownego wstawania. Jeśli pojawi się uczucie omdlenia lub zawroty głowy, należy usiąść lub położyć się do czasu ustąpienia objawów oraz unikać sytuacji, podczas których może dojść do upadku lub urazu. Lekarz może zalecić regularne pomiary ciśnienia tętniczego na początku leczenia, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia takich objawów. 

Dzieci Leku Kamiren nie należy stosować u dzieci.

 

Inne leki i lek Kamiren

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. U niektórych pacjentów przyjmujących leki alfa-adrenolityczne w celu obniżenia wysokiego ciśnienia tętniczego lub leczenia rozrostu gruczołu krokowego mogą wystąpić zawroty głowy lub uczucie ,,pustki w głowie’’ spowodowane nagłym obniżeniem ciśnienia tętniczego. Podobne objawy mogą również wystąpić u niektórych pacjentów przyjmujących leki stosowane w zaburzeniach erekcji (impotencja) jednocześnie z lekami alfa-adrenolitycznymi. W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia takich objawów pacjenci powinni codziennie przyjmować leki alfa-adrenolityczne przed rozpoczęciem przyjmowania leków stosowanych w zaburzeniach erekcji. Lek Kamiren może jeszcze bardziej obniżać ciśnienie tętnicze u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne leki przeciwnadciśnieniowe. 

Stosowanie leku Kamiren z jedzeniem i piciem

Kamiren można przyjmować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania doksazosyny w ciąży. Lekarz możne zalecić stosowanie leku Kamiren podczas ciąży tylko, jeśli możliwe korzyści dla matki są większe niż ryzyko dla płodu. Leku Kamiren nie wolno stosować w okresie karmienia piersią. 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ze względu na możliwość wystąpienia zawrotów głowy, zwłaszcza na początku stosowania leku Kamiren, nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. 

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Dawkę leku ustali lekarz, indywidualnie dla każdego pacjenta.

 

Samoistne nadciśnienie tętnicze

Leczenie rozpoczyna się od dawki 1 mg raz na dobę. W indywidualnych przypadkach lekarz po upływie 1 do 2 tygodni może zwiększyć dawkę do 2 mg raz na dobę a następnie do 4 mg raz na dobę, wreszcie do 8 mg doksazosyny raz na dobę. Zazwyczaj stosowana dawka podtrzymująca wynosi 2 mg do 4 mg doksazosyny raz na dobę. Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 16 mg.

 

Łagodny rozrost gruczołu krokowego

Leczenie rozpoczyna się od dawki 1 mg raz na dobę. Po upływie 1 do 2 tygodni, jeżeli zajdzie taka potrzeba, lekarz może zwiększyć dawkę do 2 mg raz na dobę a następnie do 4 mg raz na dobę, w zależności od reakcji pacjenta. Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 8 mg.

 

Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą. Lekarz określa czas trwania leczenia. W przypadku wrażenia, że działanie leku Kamiren jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

 

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Nie ma konieczności zmniejszenia dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Lekarz ustala czas trwania leczenia.

Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Kamiren

W przypadku przedawkowania leku Kamiren może wystąpić objawowe niedociśnienie. W takim przypadku pacjenta należy ułożyć na plecach z uniesionymi nogami. Należy natychmiast wezwać lekarza, który zastosuje leczenie objawowe. Wywołanie wymiotów nie jest zalecane. Lekarz może zastosować płukanie żołądka, podać węgiel aktywowany lub środki przeczyszczające. Hemodializa nie jest skuteczna, ponieważ doksazosyna prawie całkowicie wiąże się z białkami osocza.

 

Pominięcie zastosowania dawki leku Kamiren

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Następnie lek należy przyjmować według zaleconego schematu.

Co zawiera lek Kamiren                                                                                                                                           

- Substancją czynną leku jest doksazosyna. Każda tabletka zawiera 2 mg doksazosyny, w postaci doksazosyny mezylanu.                                                                                                                              

- Pozostałe składniki leku to celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian, sodu laurylosiarczan, laktoza jednowodna.

 

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

 

Kiedy nie stosować leku Kamiren

- jeśli pacjent ma uczulenie na doksazosynę, inne pochodne chinazoliny (prazosyna, terazosyna) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

Jak przechowywać Kamiren     

                                                                                                                                      Przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Jak wygląda lek Kamiren i co zawiera opakowanie Kamiren                                                                        

Kamiren 2 mg: białe, okrągłe, płaskie tabletki z rowkiem dzielącym po jednej stronie

Opakowania: 30 tabletek w blistrach, w pudełku tekturowym.

Kupujący Kamiren, 2 mg, tabl., 30 szt,bl(3x10)
Kupowali również