Kandesar 16 mg, tabletki, 28 szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Kandesar 16 mg, tabletki, 28 szt

25,51

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na K

Leczenie wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego) u dorosłych.
Leczenie dorosłych pacjentów z niewydolnością serca i  osłabioną czynnością mięśnia sercowego, jako terapia wspomagająca podczas leczenia inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE) lub gdy inhibitory ACE nie mogą być zastosowane (inhibitory ACE są grupą leków stosowanych w leczeniu niewydolności serca).

Nazwa leku to Kandesar. Zawiera substancję czynną kandesartan cyleksetylu, należący do grupy leków o nazwie antagoniści receptora angiotensyny II. Powoduje on rozluźnienie i rozszerzenie naczyń krwionośnych. Pozwala to obniżyć ciśnienie tętnicze krwi. Również ułatwia sercu pompowanie krwi do wszystkich części ciała.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Ważne jest, aby pacjent wiedział, jakie działania niepożądane mogą wystąpić.

Często: zawroty głowy/uczucie wirowania, ból głowy, zakażenie dróg oddechowych, niskie ciśnienie tętnicze, które może powodować omdlenie lub zawroty głowy, nieprawidłowe wyniki badań krwi (zwiększone stężenie potasu we krwi, w szczególności, jeżeli u pacjenta stwierdzono uprzednio zaburzenia czynności nerek lub niewydolność serca; w przypadku znacznego zwiększenia u pacjenta może wystąpić zmęczenie, osłabienie, zaburzenia rytmu serca lub uczucie mrowienia i drętwienia), wpływ na czynność nerek, w szczególności, jeżeli u pacjenta stwierdzono uprzednio zaburzenia czynności nerek lub niewydolność serca.
Bardzo rzadko: obrzęk twarzy,warg, języka i (lub) gardła, zmniejszenie liczby krwinek czerwonych lub białych (może wystąpić zmęczenie, zakażenie lub gorączka, wysypka skórna, wysypka grudkowa), swędzenie, ból pleców, ból stawów i mięśni, zaburzenia czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby (może .wystąpić zmęczenie, zażółcenie skóry i oczu oraz objawy grypopodobne), nudności, nieprawidłowe wyniki badań krwi (zmniejszone stężenie sodu we krwi;  przypadku znacznego zmniejszenia  może wystąpić osłabienie, utrata energii lub kurcze mięśni).

Kiedy nie stosować leku Kandesar:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na kandesartan cyleksetylu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
 • jeśli pacjentka jest w ciąży dłużej niż 3 miesiące (również należy unikać stosowania leku Kandesar we wczesnym okresie ciąży) 
 • jeżeli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby lub niedrożność dróg żółciowych (utrudniony odpływ żółci z pęcherzyka żółciowego), 
 • jeśli pacjentem jest dziecko w 1. roku życia, 
 • jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie tętnicze krwi, zawierającym aliskiren.

 

Przed rozpoczęciem stosowania leku Kandesar należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą: 

 • jeżeli u pacjenta występuje choroba serca, wątroby lub nerek albo jeśli pacjent poddawany jest dializom, 
 • jeżeli pacjentowi niedawno przeszczepiono nerkę, 
 • jeżeli pacjent ma wymioty albo niedawno miał nasilone wymioty lub ma biegunkę, 
 • jeżeli u pacjenta występuje choroba nadnerczy o nazwie zespół Conna (nazywana również pierwotnym hiperaldosteronizmem), 
 • jeżeli u pacjenta występuje niskie ciśnienie tętnicze krwi, 
 • jeżeli pacjent przebył kiedykolwiek udar mózgu,
 • przy podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Kandesar we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3. miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może być bardzo szkodliwy dla dziecka
 • jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi: • inhibitor ACE (np. enalapryl, lizynopryl, ramipryl), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą, • aliskiren. 
 • jeśli pacjent przyjmuje inhibitor ACE jednocześnie z lekiem należącym do grupy leków znanych jako antagoniści receptorów mineralokortykoidowych (MRA). Te leki są stosowane w leczeniu niewydolności serca

 

Kandesartanu cyleksetyl został przebadany u dzieci. Aby uzyskać więcej informacji, należy skonsultować się z lekarzem. Leku Kandesar nie należy podawać dzieciom w 1. roku życia ze względu na potencjalne ryzyko dla rozwijających się nerek

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki ostrożności: 

 • jeśli pacjent przyjmuje inhibitor ACE lub aliskiren
 • jeśli pacjent przyjmuje inhibitor ACE jednocześnie z niektórymi innymi lekami stosowanymi w leczeniu niewydolności serca, znanymi jako antagoniści receptorów mineralokortykoidowych (MRA) (na przykład spironolakton, eplerenon).

Lek Kandesar może mieć wpływ na działanie niektórych innych leków, jak również niektóre leki mogą mieć wpływ na działanie leku Kandesar. W przypadku stosowania określonych leków lekarz może zalecić okresowe wykonywanie badań krwi. Należy zwłaszcza poinformować lekarza o stosowaniu któregokolwiek z następujących leków: 

 • inne leki o działaniu obniżającym ciśnienie tętnicze krwi, w tym beta-adrenolityki, diazoksyd i inhibitory ACE, takie jak enalapryl, kaptopryl, lizynopryl lub ramipryl;
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen, naproksen, diklofenak, celekoksyb lub etorykoksyb (leki łagodzące ból i stan zapalny); 
 • kwas acetylosalicylowy (w przypadku stosowania dawki większej niż 3 g na dobę) (leki łagodzące ból i stan zapalny); 
 • suplementy potasu lub zamienniki soli zawierające potas (leki zwiększające stężenie potasu we krwi); 
 • heparyna (lek stosowany w celu rozrzedzenia krwi); 
 • leki moczopędne; 
 • lit (lek stosowany w przypadku zaburzeń psychicznych).

Lek Kandesar można przyjmować podczas posiłku lub niezależnie od posiłków. W przypadku stosowania leku Kandesar należy skonsultować się z lekarzem przed spożyciem alkoholu. Alkohol może spowodować omdlenie lub zawroty głowy.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża: Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Kandesar przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Kandesar. Nie zaleca się stosowania leku Kandesar we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3. miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią: Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania leku Kandesar podczas karmienia piersią. Pacjentkom planującym karmienie piersią, zwłaszcza noworodka lub wcześniaka, lekarz może zalecić stosowanie innego leku.

U niektórych osób przyjmujących lek Kandesar może wystąpić uczucie zmęczenia lub zawroty głowy. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn.

Doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Kandesar można przyjmować niezależnie od posiłków. Tabletki należy połykać, popijając wodą. Tabletki należy przyjmować codziennie o zbliżonej porze.
Uwaga! Spożywanie alkoholu w tracie stosowania leku Kandesar może spowodować omdlenie lub zawroty głowy.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Kandesar: W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Kandesar, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w celu uzyskania porady.

Pominięcie zastosowania leku Kandesar: Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. Należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Kandesar: Jeśli pacjent przerwie stosowanie leku Kandesar może nastąpić ponowne zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi. Dlatego nie należy przerywać stosowania leku Kandesar bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Substancją czynną leku jest kandesartan cyleksetylu. Kandesar 8 mg: Każda tabletka powlekana zawiera 8 mg kandesartanu cyleksetylu. Kandesar 16 mg: Każda tabletka powlekana zawiera 16 mg kandesartanu cyleksetylu.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, hypromeloza 2910, wapnia stearynian, hydroksypropyloceluloza, disodu edetynian, celuloza mikrokrystaliczna, żelaza tlenek czerwony (E 172).

Kandesar zawiera laktozę. Tabletki leku Kandesar o mocy 8 mg zawierają 105,8 mg laktozy jednowodnej, a tabletki o mocy 16 mg zawierają 74,1 mg laktozy jednowodnej. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Inne substancje pomocnicze. Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Kupujący Kandesar, 16 mg, tabl., 28 szt
Kupowali również