Karbagen 600 mg, tabletki powlekane, 50 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Karbagen 600 mg, tabletki powlekane, 50 szt

86,82

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na K

Napady padaczkowe częściowe z towarzyszącymi lub nie - wtórnie uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi.

Lek Karbagen zawiera substancję czynną okskarbazepinę. Karbagen należy do grupy leków przeciwdrgawkowych lub przeciwpadaczkowych stosowanych w leczeniu padaczki. Lek Karbagen pomaga w kontrolowaniu drgawek lub napadów u pacjentów chorych na padaczkę. U osób chorych na padaczkę występują okresy niekontrolowanej aktywności elektrycznej mózgu. Te okresy niekontrolowanej aktywności elektrycznej mogą prowadzić do drgawek. Okskarbazepina pomaga w kontrolowaniu aktywności elektrycznej mózgu. Zmniejsza to możliwość wystąpienia napadów drgawek.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często: zawroty głowy, zmęczenie lub senność, podwójne widzenie, nudności lub wymioty oraz bóle głowy. Często: niskie stężenie sodu we krwi, uczucie splątania, depresja, pobudzenie lub inne zmiany nastroju, nieostre widzenie, niekontrolowane ruchy oczu lub inne zmiany dotyczące narządu wzroku, utratę koordynacji ruchów, drżenia, trudności w koncentracji, utratę pamięci, zawroty głowy, biegunkę lub zaparcie, bóle brzucha, wysypkę, trądzik, wypadanie włosów, uczucie osłabienia. Niezbyt często: swędzenie skóry, zmiany obrazu krwi, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych. Bardzo rzadko: zmniejszenie liczby płytek krwi, które uczestniczą w krzepnięciu krwi, zapalenie trzustki, zmiany dotyczące układu odpornościowego mogące powodować bóle stawów, gorączkę i zaburzenia czynności wątroby.
 

Nie stosować leku Karbagen, jeśli pacjent ma uczulenie na okskarbazepinę, eslikarbazepinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Karbagen należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą: 

 • w razie uczulenia (alergii) (np. wysypki lub innej reakcji alergicznej) na karbamazepinę, podobny lek przeciwdrgawkowy. Jeśli pacjent jest uczulony na karbamazepinę, istnieje prawdopodobieństwo 1 do 4 (25%), że może być uczulony także na okskarbazepinę 
 • jeśli pacjent ma problemy z wątrobą lub rozwiną się one w trakcie leczenia
 • jeśli pacjent ma problemy z nerkami, zwłaszcza problemy związane z niskim stężeniem sodu (soli) we krwi. Okskarbazepina może dalej zmniejszać stężenie sodu we krwi, co może prowadzić do objawów niedoboru sodu. W razie choroby nerek lekarz może zlecić badania krwi przed rozpoczęciem terapii i regularnie po rozpoczęciu leczenia lekiem Karbagen
 • w razie przyjmowania innych leków mogących zmniejszać stężenie sodu we krwi (np. leków moczopędnych, desmopresyny i niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), takich jak indometacyna i ibuprofen). 
 • w razie choroby serca, takiej jak niewydolność serca (zadyszka i obrzęk kostek). Lekarz będzie przeprowadzał regularne pomiary masy ciała pacjenta, aby sprawdzić, czy nie dochodzi do zatrzymania wody w organizmie 
 • w razie zaburzeń rytmu serca
 • w razie stosowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować, a szczególnie o przyjmowaniu któregokolwiek z wymienionych leków, które mogą wzajemnie oddziaływać z okskarbazepiną: 

 • inne leki przeciwdrgawkowe, takie jak fenobarbital, fenytoina, karbamazepina, lamotrygina i kwas walproinowy. Lekarz może chcieć zmodyfikować dawkowanie tych leków, jeśli jednocześnie pacjent stosuje lek Karbagen. Przy stosowaniu w połączeniu z lamotryginą istnieje zwiększona możliwość wystąpienia działań niepożądanych, takich jak nudności, senność, ból i zawroty głowy 
 • hormonalne środki antykoncepcyjne (“pigułki antykoncepcyjne”). W obecności leku Karbagen mogą one przestać działać właściwie. Należy zastosować także inną metodę antykoncepcji 
 • leki stosowane w leczeniu chorób psychicznych, takie jak sole litu i inhibitory oksydazy monoaminowej (MAOI), takie jak fenelzyna i moklobemid. Łączne stosowanie z solami litu może zwiększyć częstość działań niepożądanych 
 • leki mogące zmniejszać stężenie sodu we krwi (np. leki moczopędne, desmopresyna i niesteroidowe leki przeciwzapalne, takie jak indometacyna i ibuprofen). Okskarbazepina może dalej zmniejszać stężenie sodu we krwi, co może prowadzić do objawów jego niedoboru (patrz: Możliwe działania niepożądane). Lekarz powinien zlecić przeprowadzenie badań krwi przed rozpoczęciem leczenia i regularnie po rozpoczęciu leczenia lekiem Karbagen 
 • leki wpływające na pracę układu immunologicznego organizmu (leki immunosupresyjne), takie jak cyklosporyna, takrolimus 
 • ryfampicyna (antybiotyk stosowany w leczeniu infekcji)

 

Należy zachować szczególną ostrożność przy spożywaniu alkoholu w trakcie leczenia lekiem Karbagen, ponieważ może to spowodować nadmierną senność.

Okskarbazepina wpływa na sposób działania hormonalnych środków antykoncepcyjnych, co powoduje ryzyko zajścia w ciążę. Jeżeli pacjentka jest w wieku rozrodczym, należy korzystać z innych metod antykoncepcji. Zwalczanie napadów drgawkowych w czasie ciąży jest ważne, jednak stosowanie leków przeciwpadaczkowych w tym czasie może zaburzać rozwój nienarodzonego dziecka. Lekarz omówi z pacjentką korzyści i możliwe zagrożenia związane ze stosowaniem leku podczas ciąży i pomoże zdecydować o stosowaniu leku Karbagen. Nie należy przerywać leczenia lekiem Karbagen w czasie ciąży bez wcześniejszego skonsultowania się z lekarzem.

Karmienie piersią: Jeśli pacjentka stosuje ten lek, przed rozpoczęciem karmienia piersią powinna poradzić się lekarza. Substancja czynna leku Karbagen przenika do mleka kobiecego. Chociaż dostępne dane świadczą o tym, że ilość leku Karbagen, która przenika do organizmu niemowlęcia karmionego piersią, jest niewielka, nie można wykluczyć ryzyka działań niepożądanych u dziecka. Lekarz omówi z pacjentką korzyści i ryzyko związane z karmieniem piersią podczas przyjmowania leku Karbagen. Jeżeli pacjentka karmi piersią podczas przyjmowania leku Karbagen i uważa, że u dziecka występują takie objawy niepożądane, jak nadmierna senność lub słaby przyrost masy ciała, natychmiast powinna poinformować o tym lekarza.

Należy pamiętać, że okskarbazepina może powodować działania niepożądane, takie jak zawroty głowy, senność, zaburzenia równowagi i koordynacji, problemy ze wzrokiem w tym podwójne lub niewyraźne widzenie, zmniejszenie stężenia sodu we krwi, co może osłabiać mięśnie, zmniejszenie świadomości, zwłaszcza na początku leczenia lub podczas zwiększania dawki, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. W razie wystąpienia takich działań niepożądanych nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Doustnie. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz. Lek można przyjmować razem z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. Tabletkę powlekaną należy połykać popijając ją szklanką wody. Tabletek nie należy kruszyć ani żuć. Tabletki powlekane można podzielić na 2 połowy, aby ułatwić połykanie.
 
Uwaga! Nie należy przerywać przyjmowania leku Karbagen nagle, bez konsultacji z lekarzem, gdyż może to spowodować nagłe zwiększenie występowania napadów drgawek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Karbagen: W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Karbagen należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Objawami przedawkowania są niski poziom sodu we krwi, gniew, pobudzenie, splątanie, ospałość lub senność, zawroty głowy, nudności (mdłości), wymioty, zmęczenie, zmiany rytmu serca (szybkie, nieregularne bicie serca), drżenie, drgawki/konwulsje, bóle głowy, śpiączka, utrata świadomości, niekontrolowane ruchy (skurcze mięśni lub szarpnięcia), podwójne lub niewyraźne widzenie, zwężenie źrenicy, niskie ciśnienie krwi, duszność, nieprawidłowy stopień aktywności mięśni lub organizmu, brak koordynacji ruchowej i niekontrolowane ruchy gałek ocznych.

Pominięcie zastosowania leku Karbagen: Od razu po przypomnieniu należy przyjąć tabletkę. Jeśli do przyjęcia następnej dawki leku pozostało niewiele czasu, nie należy przyjmować pominiętej dawki i przyjąć następną dawkę o ustalonej porze. Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Karbagen: Nie należy nagle przerywać stosowania leku Karbagen bez konsultacji z lekarzem, ponieważ może to prowadzić do nagłego nasilenia napadów drgawek. W razie potrzeby przerwania leczenia lekiem Karbagen, lekarz przeprowadzi to stopniowo.

Substancją czynną leku Karbagen, 600 mg, tabletki powlekane, jest 600 mg okskarbazepiny w tabletce.

Pozostałe składniki to: Rdzeń tabletki: krospowidon, hypromeloza, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna i magnezu stearynian Otoczka tabletki: żelaza tlenek czarny (E172), żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza tlenek żółty (E172), hypromeloza, laktoza jednowodna, makrogol 4000 i tytanu dwutlenek (E171).

Lek Karbagen zawiera laktozę. Jeżeli lekarz poinformował pacjenta o występowaniu u niego nietolerancji niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pojemniku na tabletki, blistrze lub pudełku tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Kupujący Karbagen, 600 mg, tabl.powl., 50 szt
Kupowali również