Karbicombi 16 mg + 12,5 mg, tabletki, 56 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Karbicombi 16 mg + 12,5 mg, tabletki, 56 szt.

53,03

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na K

Leczenie nadciśnienia tętniczego u dorosłych, u których nie osiągnięto optymalnej kontroli ciśnienia tętniczego krwi podczas monoterapii.

Kandesartan cyleksetylu należy do grupy leków nazywanych antagonistami receptora angiotensyny II. Powoduje on rozkurczanie i rozszerzanie naczyń krwionośnych, przez co pomaga w obniżeniu ciśnienia tętniczego. Hydrochlorotiazyd należy do grupy leków nazywanych lekami moczopędnymi (diuretykami). Pomaga on organizmowi w pozbyciu się z moczem wody i soli, takich jak sole sodu. Pomaga to w obniżeniu ciśnienia tętniczego.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Ważnie jest, aby pacjent wiedział, jakie działania niepożądane mogą wystąpić. Niektóre działania niepożądane leku Karbicombi są spowodowane przez kandesartan cyleksetylu, a niektóre przez hydrochlorotiazyd.

Często: zakażenia układu oddechowego, zawroty głowy, bóle głowy, wysoki poziom cukru we krwi, zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi, zaburzenia równowagi elektrolitowej (zbyt niski poziom potasu i sodu we krwi), uczucie "pustki w głowie", cukromocz, osłabienie, zwiększenie stężenia cholesterolu i trójglicerydów.

Niezbyt często: niedociśnienie, zmniejszenie łaknienia, podrażnienie żołądka, wysypka, pokrzywka, reakcje nadwrażliwości na światło.

Rzadko: zaburzenia snu, depresja, niepokój, parestezje, przemijające zaburzenia widzenia, zaburzenia rytmu serca, zapalenie naczyń, zapalenie naczyń skórnych, niewydolność oddechowa, zapalenie trzustki, żółtaczka, kurcze mięśni, zaburzenia czynności nerek, gorączka.

Kiedy nie stosować leku Karbicombi: 

 • jeśli pacjent ma uczulenie na kandesartan cyleksetylu lub hydrochlorotiazyd, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli pacjent ma uczulenie na leki z grupy sulfonamidów. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem;
 • po 3 miesiącu ciąży (lepiej również unikać stosowania leku Karbicombi we wczesnym okresie ciąży); 
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek; 
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby lub niedrożność dróg żółciowych (zaburzenia odpływu żółci z pęcherzyka żółciowego);
 • jeśli u pacjenta długotrwale utrzymuje się małe stężenie potasu we krwi;
 • jeśli u pacjenta długotrwale utrzymuje się duże stężenie wapnia we krwi; 
 • jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowała dna moczanowa; 
 • jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.

 

Przed rozpoczęciem stosowania leku Karbicombi należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą: 

 • jeśli u pacjenta występuje cukrzyca; 
 • jeśli u pacjenta występuje choroba serca, wątroby lub nerek; 
 • jeśli pacjentowi niedawno przeszczepiono nerkę; 
 • jeśli u pacjenta występują lub występowały ciężkie wymioty lub występuje biegunka; 
 • jeśli u pacjenta występuje choroba nadnerczy nazywana zespołem Conna (albo pierwotnym hiperaldosteronizmem); 
 • jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowała choroba nazywana toczniem rumieniowatym układowym; 
 • jeśli u pacjenta występuje niskie ciśnienie tętnicze;
 • jeśli pacjent kiedykolwiek przebył udar mózgu; 
 • jeśli u pacjenta występowała kiedykolwiek alergia lub astma; 
 • należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Karbicombi we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku
 • jeśli w przeszłości u pacjenta wystąpił nowotwór złośliwy skóry lub jeśli w trakcie leczenia pojawi się nieoczekiwana zmiana skórna. Leczenie hydrochlorotiazydem, zwłaszcza dużymi dawkami przez dłuższy czas, może zwiększyć ryzyko niektórych rodzajów nowotworów złośliwych skóry i warg (nieczerniakowy nowotwór złośliwy skóry). Podczas przyjmowania leku Karbicombi należy chronić skórę przed działaniem światła słonecznego i promieniowaniem UV; 
 • jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi: - inhibitor ACE (np. enalapryl, lizynopryl, ramipryl, itp.), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą, - aliskiren.

Jeśli u pacjenta planowane jest wykonanie operacji chirurgicznej należy powiedzieć lekarzowi lub stomatologowi o stosowaniu leku Karbicombi. Lek Karbicombi może spowodować nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego, gdy zastosuje się go w połączeniu z pewnymi lekami znieczulającymi. Lek Karbicombi może powodować nadwrażliwość skóry na światło słoneczne.

Brak doświadczenia ze stosowaniem leku Karbicombi u dzieci (w wieku poniżej 18 lat), dlatego też nie należy go stosować w tej grupie pacjentów.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Karbicombi może wpływać na działanie innych leków oraz inne leki mogą mieć wpływ na działanie leku Karbicombi. W przypadku stosowania niektórych leków, lekarz może zalecić okresowe badania krwi. W szczególności należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z następujących leków, ponieważ być może lekarz będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki ostrożności: - inne leki obniżające ciśnienie tętnicze, w tym beta-adrenolityki, leki zawierające aliskiren, diazoksyd i inhibitory konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE), takie jak enalapryl, kaptopryl, lizynopryl lub ramipryl; - niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen, naproksen, diklofenak, celekoksyb lub etorykoksyb (leki łagodzące ból i działające przeciwzapalnie). - kwas acetylosalicylowy (w dawce ponad 3 g na dobę) (lek łagodzący ból i działający przeciwzapalnie); - suplementy potasu lub zamienniki soli zawierające potas (leki zwiększające stężenie potasu we krwi); - suplementy wapnia lub witaminy D; - leki zmniejszające stężenie cholesterolu, takie jak kolestypol lub kolestyramina; - leki przeciwcukrzycowe (tabletki lub insulina); - leki kontrolujące rytm serca (leki przeciwarytmiczne), takie jak digoksyna i beta-adrenolityki; - leki, na których działanie może wpływać stężenie potasu we krwi jak np. niektóre leki przeciwpsychotyczne; - heparyna (lek rozrzedzający krew); - leki moczopędne (diuretyki); - środki przeczyszczające;. - penicylina lub kotrimoksazol znany również jako trimetoprim/sulfametoksazol (antybiotyki); - amfoterycyna (lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych); - lit (lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych); - steroidy, takie jak prednizolon; - hormon przysadki (ACTH); - leki przeciwnowotworowe; - amantadyna (lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona lub ciężkich zakażeń wirusowych); - barbiturany (rodzaj leków uspokajających, stosowanych również w leczeniu padaczki); - karbenoksolon (lek stosowany w leczeniu choroby przełyku lub owrzodzeń jamy ustnej); - leki przeciwcholinergiczne, takie jak atropina i biperyden; - cyklosporyna, lek stosowany w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepionego narządu; - inne leki, które mogą nasilać działanie przeciwnadciśnieniowe, takie jak baklofen (lek zmniejszający napięcie mięśni), amifostyna (lek przeciwnowotworowy) i niektóre leki przeciwpsychotyczne. - jeśli pacjent przyjmuje inhibitor ACE lub aliskiren.

Karbicombi można stosować w trakcie posiłków lub niezależnie od posiłków. Przez przyjęciem leku Karbicombi należy omówić z lekarzem możliwość spożywania alkoholu, ponieważ alkohol może wywoływać omdlenia lub zawroty głowy.

Ciąża: Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Karbicombi przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Karbicombi. Nie zaleca się stosowania leku Karbicombi we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią: Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania leku Karbicombi podczas karmienia piersią. Lekarz może zalecić stosowanie innego leku w czasie karmienia piersią.

U niektórych pacjentów podczas przyjmowania leku Karbicombi może wystąpić zmęczenie lub zawroty głowy. W przypadku ich wystąpienia nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn.

Doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Lek może być przyjmowany z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Karbicombi: W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Karbicombi należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Karbicombi: Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć kolejną dawkę leku o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Karbicombi: Przerwanie przyjmowania leku Karbicombi może spowodować ponowne zwiększenie ciśnienia tętniczego. Dlatego nie należy przerywać leczenia lekiem Karbicombi bez konsultacji z lekarzem.

Substancjami czynnymi leku są kandesartan cyleksetylu i hydrochlorotiazyd. Każda tabletka zawiera 16 mg kandesartanu cyleksetylu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, makrogol 8000, hydroksypropyloceluloza, karmeloza wapniowa, magnezu stearynian, żelaza tlenek czerwony (E 172) - tylko w tabletkach 16 mg +12,5 mg i 32 mg + 25 mg, tlenek żelaza żółty (E 172) - tylko w tabletkach 32 mg + 12,5 mg.

Karbicombi zawiera laktozę, pewien rodzaj cukru. Jeżeli poinformowano pacjenta o nietolerancji niektórych cukrów, należy zwrócić się do lekarza przed przyjęciem leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Kupujący Karbicombi, 16 mg+12,5 mg, tabl., 56 szt,bl(PVC/PVDC/Alu)
Kupowali również