Kefrenex 25 mg, tabletki powlekane, 30 szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Kefrenex 25 mg, tabletki powlekane, 30 szt

12,15

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na K

Lek Kefrenex można stosować w leczeniu ciężkich chorób, takich jak:

 • Zaburzenie afektywne dwubiegunowe: pacjent może stale odczuwać smutek. Pacjent może mieć depresję, poczucie winy, nie mieć energii, stracić apetyt lub nie móc spać.
 • Mania: pacjent może odczuwać bardzo silne uczucie pobudzenia, podniecenia, poruszenia, entuzjazmu, lub nadreaktywności, czy też zmniejszenie umiejętności krytycznej oceny, w tym uczucie agresji, destrukcji.
 • Schizofrenia: pacjent może słyszeć lub odczuwać nieistniejące rzeczy, przyjmować za prawdziwe rzeczy, których nie ma lub odczuwać nadmierną podejrzliwość, lęk, zagubienie, winę, napięcie czy przygnębienie

 

Lek Kefrenex zawiera substancję nazywaną kwetiapiną. Należy ona do grupy leków przeciwpsychotycznych.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często: zawroty głowy, uczucie senności (może wystąpić w trakcie kontynuowania leczenia), ból głowy, zwiększenie stężenia trójglicerydów i cholesterolu we krwi. Często: przyspieszone bicie serca, suchość w ustach, zaparcie, niestrawność, uczucie osłabienia, obrzęk rąk i nóg, przyrost masy ciała (szczególnie w pierwszych tygodniach leczenia), zapalenie błony śluzowej nosa, niskie ciśnienie krwi, tymczasowa utrata świadomości, zwiększenie stężenia kinazy kreatynowej, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia glukozy we krwi, mała liczba białych ciałek krwi, omdlenie. Niezbyt często: reakcje alergiczne, drgawki, zespół niespokojnych nóg. Rzadko: żółtaczka, długotrwała i bolesna erekcja, złośliwy zespół neuroleptyczny (z objawami takimi jak: zaburzenia świadomości, gorączka, znaczna ospałość, sztywność mięśni, wyraźne zmiany ciśnienia tętniczego krwi i rytmu serca.

Kiedy nie stosować leku Kefrenex: 

 • jeśli pacjent ma uczulenie na kwetiapinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków: o niektóre leki stosowane w zakażeniu wirusem HIV o leki z grupy azoli (stosowane w zakażeniach grzybiczych) o erytromycynę lub klarytromycynę stosowane w leczeniu zakażeń o nefazodon (stosowany w leczeniu depresji)

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Kefrenex należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą: 

 • Jeśli u pacjenta lub w jego rodzinie występują lub występowały jakiekolwiek choroby serca, np.: zaburzenia rytmu serca, osłabienie mięśnia sercowego lub zapalenie mięśnia sercowego, lub jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki, które mogą mieć wpływ na rytm pracy serca.
 • Jeśli pacjent ma niskie ciśnienie krwi. 
 • Jeśli pacjent przebył udar mózgu, szczególnie jeśli jest w podeszłym wieku. 
 • Jeśli u pacjenta występują problemy z wątrobą. 
 • Jeśli kiedykolwiek wystąpił u pacjenta napad drgawek (padaczka). 
 • Jeśli pacjent ma cukrzycę lub zwiększone ryzyko zachorowania na cukrzycę. W tym przypadku lekarz może zalecić badania stężenia glukozy podczas stosowania leku Kefrenex. 
 • Jeśli kiedykolwiek stwierdzono u pacjenta małą liczbę białych krwinek (bez względu na to, czy było to spowodowane przyjmowaniem innych leków, czy nie). 
 • Jeśli pacjent jest osobą w podeszłym wieku z otępieniem starczym (ograniczenie sprawności pracy mózgu). W takim przypadku pacjent nie powinien stosować leku Kefrenex, ponieważ grupa leków, do której należy kwetiapina może nasilać ryzyko udaru, a niekiedy ryzyko śmierci u pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem starczym.
 • Jeśli pacjent jest w podeszłym wieku i cierpi na chorobę Parkinsona/parkinsonizm. 
 • Jeśli u pacjenta lub w jego rodzinie występowały zakrzepy żylne, gdyż stosowanie leków z tej grupy powoduje ich powstawanie. 
 • Jeśli u pacjenta występuje lub występował stan, polegający na zatrzymaniu oddychania przez krótkie okresy czasu w trakcie normalnego snu nocnego (zwany „bezdechem sennym”) i pacjent przyjmuje leki spowalniające normalną aktywność mózgu (tj. leki z grupy „depresantów”).
 • Jeśli u pacjenta występuje lub występował stan, w którym pacjent nie może całkowicie opróżnić pęcherza (zatrzymanie moczu), ma powiększoną prostatę, niedrożność jelit lub zwiększone ciśnienie wewnątrz oka. Takie objawy mogą być spowodowane lekami (zwanymi „lekami przeciwcholinergicznymi”) stosowanymi w leczeniu różnych chorób, które wpływają na funkcje komórek nerwowych.
 • Jeśli pacjent był w przeszłości uzależniony od alkoholu lub leków.

 

Lek Kefrenex nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Nie należy przyjmować leku Kefrenex, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z poniższych leków: 

 • Niektóre leki stosowane w leczeniu HIV. 
 • Leki azolowe (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych).
 • Erytromycyna lub klarytromycyna (leki stosowane w leczeniu zakażeń).
 • Nefazodon (stosowany w depresji). 

Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków: 

 • Leki przeciwpadaczkowe (takie jak: fenytoina lub karbamazepina).
 • Leki przeciwnadciśnieniowe.
 • Barbiturany (leki stosowane w zaburzeniach snu).
 • Tiorydazynę lub lit (inne leki przeciwpsychotyczne). 
 • Leki, które wpływają na rytm serca, np. leki, które mogą być przyczyną zaburzenia równowagi elektrolitów (niskie stężenie potasu lub magnezu), takie jak: diuretyki (leki moczopędne) lub niektóre antybiotyki (leki stosowane w leczeniu zakażeń). 
 • Leki, które mogą powodować zaparcia.
 • Leki (zwane „lekami przeciwcholinergicznymi”) stosowane w leczeniu różnych chorób, które wpływają na komórki nerwowe.

 

Kefrenex można zażywać z pokarmem lub bez pokarmu. Podczas leczenia lekiem Kefrenex należy zachować ostrożność w piciu napojów alkoholowych. Jednoczesne stosowanie leku Kefrenex i alkoholu może powodować senność. Leku Kefrenex nie należy przyjmować jednocześnie z sokiem grejpfrutowym. Może to wpływać na sposób działania leku.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Leku Kefrenex nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że lekarz zaleci inaczej. Leku Kefrenex nie należy stosować w okresie karmienia piersią. Poniższe objawy, oznaczające objawy odstawienia, mogą wystąpić u nowonarodzonych dzieci, których matki stosowały Kefrenex w ostatnim trymestrze ciąży (ostatnie trzy miesiące ciąży): drżenie, sztywność mięśni i (lub) osłabienie, senność, pobudzenie, problemy z oddychaniem i trudności podczas karmienia. Jeśli u dziecka wystąpi którykolwiek z tych objawów, konieczny może okazać się kontakt z lekarzem.

Tabletki stosowanego przez pacjenta leku mogą powodować senność. Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn aż do czasu, kiedy pozna swoją reakcję na stosowanie leku.

Doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków. Tabletka powinna być połknięta bez rozgryzania. Tabletki 100 i 200mg można dzielić w następujący sposób: należy trzymać tabletkę oburącz, nacięciem daleko od kciuka. Naciąć delikatnie w celu podzielania tabletki na dwie części.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Kefrenex: W razie zastosowania większej niż zalecana przez lekarza dawki leku Kefrenex, można odczuwać senność, omdlenie lub zawroty głowy, nieprawidłowe bicie serca. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem. Należy zabrać ze sobą pozostałe tabletki leku Kefrenex.

Pominięcie zastosowania leku Kefrenex: Jeżeli została pominięta jedna dawka leku, należy ją zażyć jak najszybciej. Jeżeli czas pozostały do przyjęcia kolejnej dawki jest niedługi, należy przyjąć lek o zwykłej porze. Nie należy stosować podwójnej dawki leku Kefrenex w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Kefrenex: W razie nagłego przerwania stosowania leku Kefrenex mogą wystąpić trudności w zasypianiu (bezsenność) lub nudności, lub bóle głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy lub drażliwość. Lekarz może zalecić stopniowe zmniejszanie dawki w celu przerwania leczenia.

Substancją czynną leku jest kwetiapina. Każda tabletka powlekana leku Kefrenex, 25 mg zawiera 25 mg kwetiapiny (w postaci kwetiapiny fumaranu).

Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki Hypromeloza 2910 Wapnia wodorofosforan dwuwodny Laktoza jednowodna Skrobia kukurydziana Karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A) Magnezu stearynian Celuloza mikrokrystaliczna pH 102 Talk Krzemionka koloidalna bezwodna

Otoczka tabletki: Opadry Pink 02B34304: Żelaza tlenek czerwony (E 172) Żelaza tlenek żółty (E 172) Hypromeloza 2910 Tytanu dwutlenek (E 171) Makrogol 400 Żółcień pomarańczowa (E 110)

Lek Kefrenex zawiera laktozę. Lek Kefrenex zawiera laktozę, która jest rodzajem cukru. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek Kefrenex, 25 mg zawiera żółcień pomarańczową (E 110). Lek Kefrenex, 25 mg zawiera barwnik, żółcień pomarańczową (E 110). Lek może powodować reakcje alergiczne.

Lek Kefrenex zawiera sód. Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23mg) sodu na tabletkę 25 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Kupujący Kefrenex, 25 mg, tabl.powl., 30 szt,bl
Kupowali również