Ketonal Fast 50 mg, granulat do sporządzania roztworu doustnego, 30 saszetek


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Ketonal Fast 50 mg, granulat do sporządzania roztworu doustnego, 30 saszetek

16,51

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na K

Wskazany do stosowania u dorosłych w objawowym leczeniu bólu i zapalenia w następujących stanach: zapalenie występujące po urazie; bolesne stany zapalne w stomatologii, otolaryngologii, urologii i pulmonologii; ból w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów; reumatoidalne zapalenie stawów; zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa; choroby reumatyczne obejmujące tkanki pozastawowe.

Wskazany do stosowania u dzieci i młodzież w wieku 16 lat i starszej: w objawowym i krótkotrwałym leczeniu bólu oraz zapalenia przebiegającego z gorączką lub bez gorączki, w stanach, które dotyczą np. układu kostno-stawowego, bólu pooperacyjnego i zapalenia ucha.

Lek Ketonal Fast zawiera substancję czynną ketoprofen w postaci ketoprofenu z lizyną. Należy do grupy tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych – NLPZ.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące bardzo często (mogą występować u więcej niż 1 na 10 osób): zwiększenie wyników testów czynności wątroby.

Działania niepożądane występujące często (mogą występować u mniej niż 1 na 10 osób): złe samopoczucie, niestrawność, nudności, ból brzucha, wymioty.

Więcej informacji w ulotce dołączonej do leku.

Nie należy stosować leku w przypadku: nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu leczniczego; astmy oskrzelowej w wywiadzie; czynnej choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia albo perforacji przewodu pokarmowego w wywiadzie; choroby Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejącego zapalenia jelita grubego; ciężkiej niewydolność serca; ciężkiej niewydolność wątroby; ciężkiej niewydolność nerek; skazy krwotocznej; trzeciego trymestru ciąży.

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza, jeśli pacjent: ma długotrwałe zapalenie błony śluzowej nosa lub zatok i (lub) polipy nosa; ma lub miał chorobę serca, taką jak łagodna lub umiarkowana zastoinowa niewydolność serca; jest poddawany lub przebył w przeszłości zabieg pomostowania tętnic wieńcowych; ma łagodną lub umiarkowaną chorobę nerek lub wątroby, w tym zmiany wartości wyników pewnych badań czynności wątroby lub nerek; ma lub miał wysokie ciśnienie krwi; ma choroby naczyń krwionośnych w rękach i (lub) nogach albo w mózgu; choruje na cukrzycę lub ma duże stężenie cholesterolu we krwi; ma zakażenie; pali tytoń; jest w podeszłym wieku.

Należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku w przypadku poważnych reakcji skórnych (wysypki skórnej, zmian w obrębie błon śluzowych lub innych objawów nadwrażliwości).

Leku nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat. Jeśli lek przyjmowany jest przez młodzież w wieku 16 lat lub starszą, lekarz może częściej przeprowadzać badania kontrolne.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym o lekach dostępnych bez recepty.

Szczególnie ważna jest informacja, jeśli pacjent stosuje: leki moczopędne; metotreksat; leki zmniejszające ciśnienie tętnicze krwi; leki stosowane w leczeniu depresji (tzw. selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, SSRI); kortykosteroidy (leki stosowane w leczeniu bólu, obrzęku, alergii, astmy, chorób reumatoidalnych i chorób skóry); pentoksyfiline (lek stosowany w leczeniu bólu mięśni na skutek choroby naczyń obwodowych); probenecyd (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej i zwiększonego stężenia kwasu moczowego); leki hamujące czynność układu odpornościowego, np. po przeszczepieniu narządu (cyklosporyna i takrolimus); leki przeciwcukrzycowe; leki przeciwpadaczkowe; leki stosowane w chorobach serca (glikozydy naparstnicy, beta-adrenolityki); antybiotyki z grupy chinolonów; tenofowir (lek przeciwretrowirusowy stosowany w leczeniu zakażenia HIV i przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B).

Nie należy stosować leku Ketonal forte jednocześnie z: innymi lekami przeciwbólowymi, takimi jak niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), w tym selektywne inhibitory cyklooksygenazy-2 (np. kwas acetylosalicylowy,diklofenak,naproksen); lekami przeciwzakrzepowymi, lekami przeciwpłytkowymi, lekami trombolitycznymi (takimi jak kwas acetylosalicylowy, heparyna, warfaryna, klopidogrel, tyklopidyna, dabigatran, apiksaban, rywaroksaban lub edoksaban); nikorandylem (lek stosowany w leczeniu choroby niedokrwiennej serca); litem (lek stosowany w leczeniu niektórych chorób psychicznych); metotreksatem (lek stosowany m.in. w leczeniu chorób nowotworowych) w dawce większej niż 15 mg na tydzień.

Nie stosować leku Ketonal Fast w ostatnich 3 miesiącach ciąży. Nie stosować leku Ketonal Fast w pierwszych 6 miesiącach ciąży, chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne. Nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania leku Ketonal Fast. Nie wiadomo, czy ketoprofen przenika do mleka kobiecego. Jeżeli pacjentka planuje ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę, powinna poinformować o tym lekarza. Takie leki, jak ketoprofen mogą utrudniać zajście w ciążę.

Lek Ketonal Fast zasadniczo nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jeśli jednak u pacjenta wystąpią takie działania niepożądane, jak zawroty głowy, senność, drgawki lub zaburzenia widzenia, nie należy wykonywać tych czynności.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie ustala lekarz indywidualnie dla pacjenta. 

Należy otworzyć saszetkę wzdłuż linii oznaczonej „pół dawki” w celu uzyskania dawki zawartej w jednej części saszetki lub otworzyć saszetkę wzdłuż linii oznaczonej „cała dawka” w celu uzyskania dawki zawartej w całej saszetce. Wsypać zawartość do szklanki z około 100 ml wody. Mieszać dokładnie przez około 30 sekund aż do rozpuszczenia granulatu. Otrzymany roztwór doustny należy wypić natychmiast po przygotowaniu, podczas posiłku.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Ketonal Fast: W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub udać się do najbliższego szpitala. W większości przypadków objawy przedawkowania ograniczają się do letargu, senności, nudności, wymiotów i bólu w nadbrzuszu.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Ketonal Fast: Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, powinien przyjąć ją niezwłocznie po przypomnieniu sobie o tym. Jeśli jednak zbliża się pora przyjęcia następnej dawki, nie należy już przyjmować dawki pominiętej. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Substancją czynną jest ketoprofen. Każda saszetka zawiera 50 mg ketoprofenu w postaci ketoprofenu z lizyną (80 mg).

Pozostałe składniki to: mannitol (E 421), powidon K30, aromat miętowy (zawiera maltodekstrynę i gumę arabską), sodu chlorek, sacharyna sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna.

Ketonal Fast zawiera sód. Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na saszetkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i saszetce po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Roztwór doustny uzyskany po rozpuszczeniu proszku należy użyć natychmiast. Brak szczególnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

Kupujący Ketonal Fast, 50 mg, gran.d/sp.roztw.doustn.,30 sasz
Kupowali również