Ketonal Sprint 25 mg, granulat do sporządzania roztworu doustnego, 12 saszetek

17,70

Kategorie:
Mięśnie i stawy » Ból mięśni
Mięśnie i stawy » Bóle stawów
Przeciwbólowe » Ból głowy
Przeciwbólowe » Ból zęba
Przeciwbólowe » Bóle menstruacyjne
BESTSELLERY

Lek Ketonal Sprint stosuje się u dorosłych i u młodzieży w wieku 16 lat lub starszej w krótkotrwałym objawowym leczeniu lekkiego lub umiarkowanego ostrego bólu, takiego jak:

 • ból głowy;
 • bóle zębów;
 • bolesne miesiączkowanie;
 • ból spowodowany lekkimi nadwyrężeniami i zwichnięciami

Lek Ketonal Sprint zawiera substancję czynną ketoprofen w postaci ketoprofenu z lizyną. Należy do grupy tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych – NLPZ.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

 • Często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób): niestrawność, ból brzucha, nudności, wymioty  
 • Niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób): zapalenie błony śluzowej żołądka, zaparcie, biegunka, gazy, wysypka skórna, świąd, zatrzymanie wody, które może powodować obrzęk rąk lub nóg, ból głowy, zawroty głowy lub senność, odczucie zmęczenia lub złe samopoczucie  
 • Rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób): dzwonienie w uszach, zwiększenie masy ciała, owrzodzenie i zapalenie jamy ustnej
 • Częstość nieznana: niewydolność serca z takimi objawami, jak duszność, trudności w oddychaniu w pozycji leżącej, obrzęk stóp lub nóg, czucie bicia serca, wysokie lub niskie ciśnienie krwi ,zaczerwienienie skóry na skutek rozszerzenia naczyń krwionośnych, przyspieszona czynność serca, zmiany nastroju, pobudliwość, trudności w zasypianiu, zmiany w odczuwaniu smaku ,zgaga ,obrzęk wokół oczu ,katar, świąd, kichanie i niedrożność nosa ,utrata włosów, pokrzywka, zaczerwienienie i zapalenie skóry, wzniesiona wysypka

Kiedy nie przyjmować leku Ketonal Sprint:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na ketoprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości reakcja alergiczna po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub leku przeciwbólowego, np. ketoprofenu, ibuprofenu albo diklofenaku
 • jeśli pacjent chorował na astmę; 
 • jeśli pacjent ma chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy albo występowało u niego w przeszłości krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie lub perforacja przewodu pokarmowego;
 • jeśli pacjent ma chorobę przewodu pokarmowego, taką jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub chorobę Leśniowskiego-Crohna;
 • jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca;
 • jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek;
 • jeśli pacjent ma skłonność do krwawień;
 • jeśli pacjentka jest w trzecim trymestrze ciąży. 

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza, jeśli pacjent: w przeszłości miał choroby przewodu pokarmowego (istnieje ryzyko zaostrzenia przebiegu wrzodziejącego zapalenia okrężnicy lub choroby Leśniowskiego-Crohna); ma astmę lub zapalenie błony śluzowej nosa (katar, niedrożność nosa, kichanie), przewlekłe zapalenie zatok lub polipy nosa; ma obecnie lub miał chorobę serca, nerek lub wątroby; ma obecnie lub miał wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie tętnicze); ma chorobę tętnic obwodowych (zaburzenia krążenia w nogach lub stopach na skutek zwężenia lub niedrożności tętnic) lub naczyń mózgowych; choruje na cukrzycę lub ma duże stężenie cholesterolu we krwi; ma zakażenie; jest w podeszłym wieku.

Należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku w przypadku: nietypowych dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, zwłaszcza krwawienia; niewyraźnego widzenia; poważnych reakcji skórnych (wysypki skórnej, zmian w obrębie błon śluzowych lub innych objawów nadwrażliwości).

Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat. Jeśli lek przyjmowany jest przez nastolatka w wieku 16 lub więcej lat, lekarz może częściej przeprowadzać badania kontrolne. Należy poradzić się lekarza.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym o lekach dostępnych bez recepty.

Szczególnie ważna jest informacja, jeśli pacjent stosuje: leki moczopędne; metotreksat; leki zmniejszające ciśnienie tętnicze krwi; leki stosowane w leczeniu depresji (tzw. selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, SSRI); kortykosteroidy (leki stosowane w leczeniu bólu, obrzęku, alergii, astmy, chorób reumatoidalnych i chorób skóry); pentoksyfiline (lek stosowany w leczeniu bólu mięśni na skutek choroby naczyń obwodowych); probenecyd (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej i zwiększonego stężenia kwasu moczowego); leki hamujące czynność układu odpornościowego, np. po przeszczepieniu narządu (cyklosporyna i takrolimus); leki przeciwcukrzycowe; leki przeciwpadaczkowe; leki stosowane w chorobach serca (glikozydy naparstnicy, beta-adrenolityki); antybiotyki z grupy chinolonów; tenofowir (lek przeciwretrowirusowy stosowany w leczeniu zakażenia HIV i przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B).

Nie należy stosować leku Ketonal forte jednocześnie z: innymi lekami przeciwbólowymi, takimi jak niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), w tym selektywne inhibitory cyklooksygenazy-2 (np. kwas acetylosalicylowy,diklofenak,naproksen); lekami przeciwzakrzepowymi, lekami przeciwpłytkowymi, lekami trombolitycznymi (takimi jak kwas acetylosalicylowy, heparyna, warfaryna, klopidogrel, tyklopidyna, dabigatran, apiksaban, rywaroksaban lub edoksaban); nikorandylem (lek stosowany w leczeniu choroby niedokrwiennej serca); litem (lek stosowany w leczeniu niektórych chorób psychicznych); metotreksatem (lek stosowany m.in. w leczeniu chorób nowotworowych) w dawce większej niż 15 mg na tydzień.

Nie należy stosować leku Ketonal Sprint w ostatnich 3 miesiącach ciąży. Nie należy stosować leku Ketonal Sprint w pierwszych 6 miesiącach ciąży, chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne. Nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania leku Ketonal Sprint. Nie wiadomo, czy ketoprofen przenika do mleka kobiecego. Jeżeli pacjentka planuje ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę, powinna poinformować o tym lekarza. Takie leki, jak ketoprofen mogą utrudniać zajście w ciążę.

Lek Ketonal Sprint zasadniczo nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jeśli jednak u pacjenta wystąpią takie działania niepożądane, jak zawroty głowy, senność, drgawki lub zaburzenia widzenia, nie należy wykonywać tych czynności.

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.  

Dorośli i młodzież w wieku od 16 lat Jedna saszetka do trzech razy na dobę. Między kolejnymi dawkami należy zachować co najmniej 8-godzinną przerwę.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Ketonal Sprint: W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub udać się do najbliższego szpitala. W większości przypadków objawy przedawkowania ograniczają się do letargu, senności, nudności, wymiotów i bólu w nadbrzuszu.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Ketonal Sprint: Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, powinien przyjąć ją niezwłocznie po przypomnieniu sobie o tym. Jeśli jednak zbliża się pora przyjęcia następnej dawki, nie należy już przyjmować dawki pominiętej. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Substancją czynną jest ketoprofen. Każda saszetka zawiera 25 mg ketoprofenu w postaci ketoprofenu z lizyną (40 mg).

Pozostałe składniki to: mannitol (E 421), powidon K30, aromat miętowy (zawiera maltodekstrynę i gumę arabską), sodu chlorek, sacharyna sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna.

Lek Ketonal Sprint zawiera sód. Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na saszetkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i saszetce po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Roztwór doustny uzyskany po rozpuszczeniu proszku należy użyć natychmiast. Brak szczególnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

Kupujący Ketonal Sprint, 25 mg, gran.d/sp.roztw.doustn.,12 sasz.
Kupowali również