Klabax EC 125 mg/5 ml, gran.d/sp.zaw.doustn., 60 ml


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Klabax EC 125 mg/5 ml, gran.d/sp.zaw.doustn., 60 ml

17,03

Kupujący Klabax EC, 125 mg/5 ml, gran.d/sp.zaw.doustn., 60 ml
Kupowali również