Klabion Uno 500 mg, tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu, 5 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Klabion Uno 500 mg, tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu, 5 szt.

21,79

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na K

Lek Klabion UNO stosowany jest do leczenia zakażeń, takich jak: 1. zakażenia w obrębie klatki piersiowej, takie jak zapalenie oskrzeli czy zapalenie płuc, 2. zakażenia gardła i zatok, 3. zakażenia skóry i tkanek miękkich, które można również określić jako zapalenie tkanki łącznej, zapalenie mieszków włosowych lub róża. Klabion UNO jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszych.

Lek Klabion UNO jest antybiotykiem należącym do grupy leków zwanych makrolidami. Antybiotyki hamują wzrost niektórych drobnoustrojów powodujących zakażenia. Jego zastosowanie opisano poniżej. Tabletki leku Klabion UNO są tabletkami o przedłużonym uwalnianiu, co oznacza, że substancja czynna jest uwalniana z tabletki powoli, dzięki czemu wystarczy przyjmować lek raz na dobę

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często: trudności z zasypianiem (bezsenność), zmiany odczuwania smaku (zaburzenia smaku), ból w jamie brzusznej, biegunka, niestrawność, nudności (mdłości), ból głowy, wymioty, nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby, wysypka, nadmierna potliwość.

Niezbyt często: zapalenie żołądka i jelit, pleśniawki w jamie ustnej, wysypka, grzybica pochwy i zakażenia pochwy, mała liczba pewnego typu białych krwinek (leukopenia), nadwrażliwość, utrata apetytu (jadłowstręt), zmniejszenia apetytu, lęk, senność, zawroty głowy, drżenie mięśni, dzwonienie w uszach, zawroty głowy z uczuciem wirowania i zaburzenia słuchu, nieprawidłowy zapis EKG (szybka praca serca), odczuwanie bicia serca (palpitacje), krwawienie z nosa, zaparcie, zwracanie pokarmu (treści żołądkowej), ból odbytnicy, wzdęcia, zaburzenia przewodu pokarmowego włącznie z krwawieniem, zapalenie wewnątrz jamy ustnej, przebarwienie języka, zmiany w wynikach badań krwi oceniających pracę wątroby, swędzenie skóry, wysypka, pokrzywka, ból mięśni, osłabienie (astenia).  

 

Kiedy nie należy podawać leku Klabion Uno:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na klarytromycynę, inne antybiotyki makrolidowe (takie jak erytromycyna lub azytromycyna) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
 • jeśli pacjent stosuje alkaloidy sporyszu w postaci tabletek (takie jak ergotamina lub dihydroergotamina) lub stosuje alkaloidy sporyszu w migrenie w postaci wziewnej.
 • jeśli pacjent stosuje terfenadynę lub astemizol (leki często stosowane w katarze siennym lub w alergii), cyzapryd lub domperydon (lek stosowany w zaburzeniach czynności żołądka), pimozyd (lek stosowany w zaburzeniach psychicznych), ponieważ jednoczesne stosowanie tych leków może powodować ciężkie zaburzenia rytmu serca. Należy porozmawiać z lekarzem w celu uzyskania porady co do podania innych leków. 
 • jeśli pacjent stosuje inne leki mogące powodować ciężkie zaburzenia rytmu serca
 • jeśli pacjent stosuje lowastatynę lub symwastatynę (leki z grupy statyn – inhibitorów reduktazy HMG-CoA, stosowane w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu (rodzaj tłuszczu) we krwi). 
 • jeśli pacjent stosuje midazolam w postaci doustnej (lek uspokajający). 
 • jeśli u pacjenta stwierdzono małe stężenie potasu lub magnezu we krwi (hipokaliemię lub hipomagnezemię).
 • jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę wątroby ze współistniejącą chorobą nerek. 
 • jeśli u pacjenta lub w jego rodzinie występowały zaburzenia rytmu serca (komorowe zaburzenia rytmu serca, w tym torsade de pointes) lub nieprawidłowości w elektrokardiogramie (zapis EKG - rejestracja czynności elektrycznej serca) zwane ,,zespołem wydłużonego odstępu QT”. 
 • jeśli pacjent stosuje tikagrelor lub ranolazynę (stosowane w zawale serca, bólu w klatce piersiowej lub dusznicy bolesnej). 
 • jeśli pacjent stosuje kolchicynę (zwykle w leczeniu dny moczanowej) 
 • jeśli pacjent przyjmuje lek zawierający lomitapid.

 

Przed rozpoczęciem stosowania leku Klabion UNO należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią
 • jeśli u pacjenta wystąpi ciężka lub przedłużająca się biegunka w trakcie lub po zakończeniu leczenia lekiem Klabion UNO – w takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem;
 • jeśli pacjent ma zaburzenia czynności serca (choroba wieńcowa, ciężka niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca lub niezwykle wolne bicie serca); 
 • jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek lub wątroby, ponieważ może być konieczne zmniejszenie dawki.

 

Tabletki te nie są odpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 12 lat, ponieważ mogą wystąpić trudności z połykaniem tabletek. U dzieci zazwyczaj lepiej jest stosować leki w postaci płynnej. Lekarz przepisze inny, odpowiedni dla dziecka lek.

Należy koniecznie poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje jeden z poniżej wymienionych leków, ponieważ ich stosowanie z lekiem Klabion Uno jest przeciwwskazane: 

 • alkaloidy sporyszu, takie jak ergotamina lub dihydroergotamina (leki stosowane między innymi w migrenie) 
 • astemizol lub terfenadyna (leki stosowane w alergii) 
 • cyzapryd lub domperydon (lek stosowany w zaburzeniach czynności przewodu pokarmowego)
 • pimozyd (lek stosowany w zaburzeniach psychicznych) 
 • tikagrelor, ranalazyna (leki stosowany w chorobach serca i krążenia)
 • kolchicyna (lek stosowany w dnie moczanowej)
 • statyny − lowastatyna, symwastatyna (leki obniżające stężenie cholesterolu we krwi) 
 • midazolam podawany doustnie (lek stosowany w stanach lękowych lub bezsenności)

 

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie określono bezpieczeństwa stosowania leku Klabion UNO w okresie ciąży lub karmienia piersią.

Klabion UNO może powodować zawroty głowy, co może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Lek Klabion UNO powinien być przyjmowany z posiłkiem; tabletki muszą być połknięte w całości, nie wolno ich ssać ani żuć. Tabletki należy przyjmować najlepiej o tej samej porze dnia, przez cały cykl leczenia.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Klabion UNO: W razie przypadkowego przyjęcia więcej niż dwóch tabletek leku Klabion UNO w ciągu jednego dnia lub jeżeli dziecko przypadkowo połknie kilka tabletek, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli nie występują żadne objawy. Przedawkowanie leku Klabion UNO może spowodować wymioty i bóle brzucha, mogą także wystąpić reakcje alergiczne.

Pominięcie przyjęcia leku Klabion UNO: W razie pominięcia zastosowania tabletki leku Klabion UNO należy ją przyjąć, gdy tylko pacjent sobie o tym przypomni. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Substancją czynną leku jest klarytromycyny cytrynian. Każda tabletka powlekana o przedłużonym uwalnianiu zawiera 500 mg klarytromycyny.

Pozostałe składniki to: Rdzeń tabletki: Laktoza jednowodna Hypromeloza Hypromelozy ftalan Magnezu stearynian Talk Otoczka tabletki: Hypromeloza 15cP Laktoza jednowodna Tytanu dwutlenek (E171) Makrogol 4000 Talk Makrogol 400 Żółcień chinolinowa, lak (E104)

Lek Klabion UNO zawiera laktozę. Ten lek zawiera laktozę, która jest rodzajem cukru. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie Lot oznacza numer serii. Lek po wpływie terminu ważności należy zwrócić do apteki i, jeśli konieczne, zwrócić się do lekarza po nową receptę. Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Kupujący Klabion Uno, 500 mg, tabl.powl.o przedl.uwaln., 5 szt
Kupowali również