Klindacin T 1% żel, 30 g


Zdjęcie podglądowe recepty

Klindacin T 1% żel, 30 g

22,98

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na K

Tagi:
polfa tarchomin

Trądzik pospolity oraz inne zakażenia skóry wywołane przez bakterie wrażliwe na klindamycynę.

Lek Klindacin T zawiera jako substancję czynną antybiotyk - klindamycynę.

Jak każdy lek, Klindacin T może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane po stosowaniu żelu Klindacin T pojawiają się rzadko. Są to zwykle reakcje związane z podrażnieniem skóry takie jak:

  • zapalenie mieszków włosowych;
  • pieczenie, świąd, rumień, nadmierne wysuszenie lub przetłuszczanie się skóry, kontaktowe alergiczne zapalenie skóry. 
  • Ból brzucha, wzdęcia, biegunki

 

Gdy masz nadwrażliwość na antybiotyki linkozamidowe lub substancje pomocnicze preparatu.

Lek przeznaczony jest tylko do stosowania na skórę. Należy unikać kontaktu leku z oczami, błonami śluzowymi oraz uszkodzoną skórą. W razie przypadkowego kontaktu z lekiem miejsca te należy dokładnie przemyć dużą ilością chłodnej wody. Jeśli pojawią się objawy podrażnienia skóry lub świadczące o uczuleniu na lek Klindacin T (świąd, wysypka), należy zaprzestać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Należy poinformować lekarza: 

  • jeśli podczas stosowania leku lub po jego zakończeniu pojawi się uporczywa, ciężka biegunka, która może być objawem rzekomobłoniastego zapalenia jelit. Może być konieczne odstawienie leku. Lekarz ustali przyczynę jej wystąpienia i zaleci właściwe leczenie. 
  • jeśli u pacjenta w przeszłości lub obecnie stwierdzono zapalenie jelit, chorobę Crohna, zapalenie okrężnicy po antybiotykoterapii.

Dzieci poniżej 12 lat: Bezpieczeństwo stosowania żelu Klindacin T u dzieci nie zostało określone.

Nie należy stosować dwóch leków miejscowo w tym samym czasie. Równoczesne stosowanie miejscowe innych leków może doprowadzić do wystąpienia skumulowanego działania drażniącego.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Należy unikać stosowania leku Klindacin T w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna zastosowanie leku za konieczne. Leku Klindacin T nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

Zewnętrznie. Dawkę i częstotliwość przyjmowanego leku ustala lekarz. Żel należy nanieść na skórę zmienioną chorobowo (po jej uprzednim umyciu i dokładnym osuszeniu). Po aplikacji należy umyć ręce.
Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Klindacin T: Przedawkowanie leku może spowodować wystąpienie ogólnych działań niepożądanych klindamycyny (patrz punkt 2. Zanim zastosuje się lek Klindacin T). W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Klindacin T: W przypadku pominięcia dawki leku o stałej, określonej porze, lek należy nałożyć jak najszybciej, jeśli czas do kolejnego zastosowania jest wystarczająco długi, lub opuścić pominiętą dawkę, a następną porcję żelu nałożyć o właściwej porze i kontynuować regularne stosowanie leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Klindacin T: Ważne jest, aby lek był stosowany zgodnie z zalecanym cyklem leczenia. Nie należy przerywać leczenia dlatego, że pacjent poczuł się lepiej. Jeśli cykl leczenia zostanie przerwany zbyt wcześnie, zakażenie może powrócić. Jeśli pacjent czuje się gorzej w czasie leczenia lub nie czuje się dobrze po zakończeniu zalecanego cyklu leczenia, powinien porozumieć się z lekarzem prowadzącym leczenie.

Substancją czynną leku jest klindamycyna. 1 g żelu zawiera 10 mg klindamycyny w postaci klindamycyny fosforanu.

Inne składniki leku to: glikol propylenowy, alkohol izopropylowy, woda oczyszczona, hydroksypropyloceluloza, sodu wodorotlenek.

Lek Klindacin T zawiera glikol propylenowy. Lek zawiera 50 mg glikolu propylenowego w każdym gramie żelu. Glikol propylenowy może powodować podrażnienie skóry. Nie należy stosować tego leku u dzieci w wieku poniżej 4 tygodni na otwarte rany lub duże powierzchnie zranionej lub uszkodzonej skóry (np. oparzonej) bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać tubę szczelnie zamkniętą w celu ochrony przed światłem i wilgocią. Nie stosować leku po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Podobne produkty do Klindacin T, 10 mg/g, zel, 30 g

Kupujący Klindacin T, 10 mg/g, zel, 30 g
Kupowali również