Klozapol Tabletki, 25 mg, 50 szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Klozapol Tabletki, 25 mg, 50 szt

9,22

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na K

Klozapol jest stosowany w leczeniu pacjentów ze schizofrenią, którzy nie reagują na leczenie innymi lekami. Schizofrenia jest chorobą psychiczną powodującą zaburzenia myślenia, emocji i zachowania. Stosowanie leku Klozapol zaleca się tylko w leczeniu pacjentów, którzy stosowali już przynajmniej dwa różne leki przeciwpsychotyczne, w tym jeden z grupy nowych atypowych środków przeciwpsychotycznych wskazanych w leczeniu schizofrenii i nie reagowali na te leki lub powodowały one ciężkie działania niepożądane, którym nie można było przeciwdziałać.

Klozapol jest stosowany także do leczenia ciężkich zaburzeń myślenia, emocji i zachowania u pacjentów z chorobą Parkinsona, którzy nie reagują na leczenie innymi lekami.

Substancją czynną leku Klozapol jest klozapina, która należy do grupy leków zwanych neuroleptykami (leki stosowane w leczeniu swoistych zaburzeń psychicznych, takich jak psychozy).

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niedociśnienie, senność, uczucie zmęczenia, wzmożone wydzielanie śliny, suchość w jamie ustnej, obniżenie potencji płciowej, zaparcia, nieostre widzenie, zaburzenia świadomości. Najpoważniejszym problemem są zmiany hematologiczne, najczęściej występują w początkowym okresie leczenia.

Kiedy nie stosować leku Klozapol:

 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na klozapinę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Klozapol 
 • jeśli nie ma możliwości wykonywania regularnych badań krwi u pacjenta;
 • jeśli u pacjenta występowała kiedykolwiek mała liczba krwinek białych we krwi (np. leukopenia lub agranulocytoza), szczególnie jeśli była ona spowodowana stosowaniem leków, z wyjątkiem przypadków małej liczby krwinek białych we krwi związanej z wcześniej prowadzoną chemioterapią; 
 • jeśli pacjent poprzednio przerwał stosowanie leku Klozapol z powodu ciężkich działań niepożądanych (np. agranulocytoza czy zaburzenia serca); 
 • jeśli pacjent jest lub był leczony lekami przeciwpsychotycznymi w postaci wstrzykiwań o przedłużonym działaniu (depot);
 • jeśli u pacjenta występuje lub występowało upośledzenie czynności szpiku kostnego; 
 • jeśli u pacjenta występuje niekontrolowana padaczka (napady drgawkowe lub napady padaczkowe innego rodzaju); 
 • jeśli u pacjenta występują ostre zaburzenia psychiczne wywołane przez alkohol lub leki (np. narkotyki); 
 • jeśli u pacjenta występują ograniczenie świadomości i nasilona senność; 
 • jeśli u pacjenta występuje zapaść krążeniowa, która może być następstwem silnego wstrząsu; 
 • jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek; 
 • jeśli u pacjenta występuje zapalenie mięśnia sercowego; 
 • jeśli u pacjenta występują inne ciężkie choroby serca; 
 • jeśli u pacjenta występują objawy czynnej choroby wątroby, takiej jak żółtaczka (żółte zabarwienie skóry i białek oczu, nudności, utrata apetytu); 
 • jeśli u pacjenta występują inne ciężkie zaburzenia czynności wątroby; 
 • jeśli u pacjenta występuje porażenna niedrożność jelita (jelito pacjenta nie pracuje właściwie i u pacjenta występuje ciężkie zaparcie); 
 • jeśli pacjent stosuje jakiekolwiek leki, które hamują prawidłową czynność szpiku kostnego;
 • jeśli pacjent stosuje jakiekolwiek leki zmniejszające liczbę białych krwinek we krwi.

 

Przed rozpoczęciem stosowania leku Klozapol należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa wymienione w tym punkcie są bardzo ważne. Pacjent musi zwrócić na nie szczególną uwagę w celu zminimalizowania ryzyka ciężkich działań niepożądanych, zagrażających życiu. Zanim pacjent rozpocznie stosowanie leku Klozapol, powinien powiedzieć lekarzowi, jeśli występują lub występowały u niego w przeszłości: 

 • (lub u kogoś z jego rodziny) zakrzepy krwi, ponieważ leki, takie jak ten, były związane z powstawaniem zakrzepów krwi;
 • jaskra (zwiększone ciśnienie w oku);
 • cukrzyca (zwiększone, czasami znacznie, stężenie cukru (glukozy) we krwi, występujące u pacjentów z cukrzycą lub bez cukrzycy w wywiadzie) 
 • problemy z gruczołem krokowym lub trudności z oddawaniem moczu; 
 • choroby serca, nerek lub wątroby; 
 • przewlekłe zaparcie lub stosowanie leków powodujących zaparcie (takich jak leki przeciwcholinergiczne);
 • nietolerancja galaktozy, brak laktazy lub zespół złego wchłaniania glukozy –galaktozy; 
 • kontrolowana padaczka; 
 • choroby jelita grubego;
 • przebyte jakiekolwiek operacje brzucha; 
 • lub w wywiadzie rodzinnym, zaburzenia serca lub nieprawidłowe przewodzenie w sercu, zwane „wydłużeniem odcinka QT";
 • ryzyko udaru, np. jeśli występuje u niego wysokie ciśnienie tętnicze krwi, problemy sercowonaczyniowe lub problemy z naczyniami krwionośnymi w mózgu.

 

Pacjenci poniżej 16 lat nie powinni stosować leku Klozapol, ponieważ istnieją ograniczone dane dotyczące stosowania leku w tej grupie wiekowej.

Nie należy stosować leku Klozapol razem z lekami hamującymi prawidłową czynność szpiku kostnego i (lub) zmniejszającymi liczbę białych krwinek wytwarzanych przez organizm, takimi jak:

 • karbamazepina, lek stosowany w leczeniu padaczki; 
 • niektóre antybiotyki: chloramfenikol, sulfonamidy, takie jak kotrimoksazol;
 • niektóre leki przeciwbólowe: leki przeciwbólowe pochodne pyrazolonu, takie jak fenylobutazon lub metamizol; 
 • penicylamina, lek stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów; 
 • środki cytotoksyczne, leki stosowane w chemioterapii;
 • leki przeciwpsychotyczne w postaci wstrzykiwań o przedłużonym działaniu (depot).

Stosowanie leku Klozapol jednocześnie z innymi lekami może mieć wpływ na działanie leku Klozapol i (lub) innych leków. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent planuje stosować, stosuje (nawet, jeśli kuracja dobiega końca) lub w ostatnim czasie przestał stosować następujące leki:

 • leki stosowane w leczeniu depresji, takie jak lit, fluwoksamina, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, inhibitory MAO, cytalopram, paroksetyna, fluoksetyna i sertralina; 
 • inne leki przeciwpsychotyczne stosowane w leczeniu chorób psychicznych, takie jak perazyna;
 • benzodiazepiny i inne leki stosowane w leczeniu lęku i zaburzeń snu; 
 • narkotyki i inne leki, które mogą wpływać na czynności oddechowe; 
 • leki stosowane w leczeniu padaczki, takie jak fenytoina i kwas walproinowy; 
 • leki stosowane w leczeniu wysokiego i niskiego ciśnienia, jak adrenalina i noradrenalina; 
 • warfaryna, lek stosowany w zapobieganiu powstawania zakrzepów;
 • leki przeciwhistaminowe, leki stosowane w leczeniu przeziębień czy alergii, takich jak katar sienny; 
 • leki przeciwcholinergiczne, stosowane w celu łagodzenia skurczów żołądka i choroby lokomocyjnej; 
 • leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona; 
 • digoksyna, lek stosowany w leczeniu chorób serca; 
 • leki stosowane w leczeniu szybkiego lub nieregularnego bicia serca; 
 • niektóre leki stosowane w leczeniu wrzodów żołądka, takie jak omeprazol czy cymetydyna; 
 • niektóre antybiotyki, takie jak erytromycyna i ryfampicyna; 
 • niektóre leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych (takie jak ketokonazol) czy zakażeń wirusowych (takie jak inhibitory proteazy, stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV); 
 • atropina, lek, który może być składnikiem niektórych kropli do oczu, leków na przeziębienie oraz leków przeciwkaszlowych;
 • adrenalina, lek stosowana w sytuacjach wymagających nagłej pomocy;
 • hormonalne środki antykoncepcyjne.

 

Nie należy pić alkoholu w czasie stosowania leku Klozapol. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent pali i jak często pije napoje zawierające kofeinę (kawa, herbata, coca-cola). Nagłe zmiany w przyzwyczajeniach związanych z paleniem czy piciem napojów zawierających kofeinę mogą także zmienić efekty działania leku Klozapol.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Lekarz przedyskutuje z pacjentką korzyści i możliwe ryzyko dotyczące stosowania leku w czasie ciąży. Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka zaszła w ciążę w czasie stosowania leku Klozapol. U noworodków, których matki stosowały leki przeciwpsychotyczne (np. Klozapol) w ostatnim trymestrze (ostatnie 3 miesiące ciąży) mogą wystąpić następujące objawy: drżenie, sztywność mięśni i (lub) osłabienie, senność, pobudzenie, trudności z oddychaniem oraz trudności związane z karmieniem. Jeśli u dziecka rozwinęły się te objawy, należy skontaktować się z lekarzem. Niektóre kobiety stosujące leki stosowane w leczeniu chorób psychicznych mają nieregularne miesiączki lub nie mają ich wcale. W wyniku zamiany ze stosowania innego leku na stosowanie leku Klozapol może powrócić prawidłowe miesiączkowanie. Dlatego kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczne metody antykoncepcji. Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Klozapol. Klozapina, substancja czynna leku Klozapol, może przenikać do mleka i wywierać wpływ na dziecko.

Klozapol może powodować zmęczenie, senność i napady padaczkowe, szczególnie w początkowym okresie leczenia. Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn, jeśli występują takie objawy.

Doustnie. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz. Nigdy nie przyjmuj podwójnej dawki, nawet jeżeli zapomnisz zażyć lek na czas. Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu. Badania morfologii krwi należy wykonywać przez pierwszych 18 tygodni raz w tygodniu, następnie nie rzadziej niż raz w miesiącu. Okresowo należy kontrolować czynność wątroby.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Klozapol: W przypadku zażycia przez pacjenta większej niż zalecana dawki leku lub zażycia leku przez inną osobę, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala. Objawy przedawkowania: senność, zmęczenie, brak energii, utrata przytomności, śpiączka, splątanie (dezorientacja), omamy, pobudzenie, majaczenie, sztywność kończyn, drżenie rąk, napady padaczkowe (drgawki), nadmierne wydzielanie śliny, rozszerzenie źrenic, nieostre widzenie, niedociśnienie, zapaść, szybkie lub nieregularne bicie serca, płytki oddech lub trudności w oddychaniu.

Pominięcie zastosowania dawki leku Klozapol: Jeżeli pominie się dawkę leku, należy przyjąć ją jak najszybciej. Nie należy jednak przyjmować leku, jeżeli zbliża się czas przyjęcia następnej dawki. W takim przypadku należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jeśli pacjent zapomniał przyjąć Klozapol przez 48 godzin lub dłużej, powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Przerwanie stosowania leku Klozapol: Nie należy przerywać stosowania leku Klozapol bez uzgodnienia z lekarzem, ponieważ mogą wystąpić reakcje odstawienia. Należą do nich: pocenie się, ból głowy, nudności, wymioty i biegunka. Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi. Po tych objawach mogą nastąpić cięższe działania niepożądane, jeśli pacjent nie otrzyma natychmiastowego leczenia. Mogą powrócić objawy choroby. Zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki o 12,5 mg w ciągu jednego do dwóch tygodni. Jeśli konieczne jest natychmiastowe przerwanie stosowania leku Klozapol, należy poradzić się lekarza. Jeśli lekarz zdecyduje o wznowieniu stosowania leku Klozapol, a pacjent przyjął ostatnią dawkę leku Klozapol ponad dwa dni wcześniej, dawka początkowa będzie wynosiła 12,5 mg.

Substancją czynną leku jest klozapina. Jedna tabletka zawiera 25 mg lub 100 mg klozapiny. 

Pozostałe składniki to: skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna (18 mg), celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, hydroksypropyloceluloza, sodu laurylosiarczan, krzemionka koloidalna bezwodna

Klozapol zawiera laktozę i sód. Jedna tabletka zawiera 18 mg laktozy. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku. Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23mg) sodu na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”

Przechowywać w temperaturze poniżej 250C. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Kupujący Klozapol, 25 mg, tabl., 50 szt,bl(2x25)
Kupowali również