Kontracept Tabletka drażowana, 0,02 mg + 0,075 mg, 63 sztuki


Zdjęcie podglądowe recepty

Kontracept Tabletka drażowana, 0,02 mg + 0,075 mg, 63 sztuki

Kontracept to złożony hormonalny środek antykoncepcyjny w postaci tabletek przyjmowanych doustnie, stosowany w celu zapobiegania ciąży. Antykoncepcyjne działanie pigułek Kontracept możliwe jest dzięki odpowiedniej kompozycji dwóch substancji aktywnych w postaci żeńskich hormonów płciowych. Każda tabletka Kontracept łączy w sobie niewielkie ilości etynyloestradiolu i gestodenu. Taka mieszanka składników chroni przed zajściem w ciążę poprzez hamowanie owulacji oraz zmiany w endometrium. Tabletki Kontracept wydawane są wyłącznie z przepisu lekarza, po uprzednim przeprowadzeniu odpowiedniego wywiadu i badań stanu zdrowia pacjentki.

82,29

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na K

Wskazaniem do stosowania tabletek antykoncepcyjnych Kontracept jest zapobieganie ciąży poprzez stosowanie złożonej antykoncepcji hormonalnej. Decyzja o przepisaniu pigułek powinna zostać podjęta na podstawie indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, związanego ze stosowaniem preparatu, w odniesieniu do innych hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Przed rozpoczęciem stosowania leku Kontracept lekarz powinien przeprowadzić wywiad dotyczący przebytych chorób przez pacjentkę lub członków rodziny. Powinien dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz zależnie od stanu zdrowia wykonać inne badania. Pigułki antykoncepcyjne Kontracept przeznaczone są dla kobiet w wieku rozrodczym.

Pigułki Kontracept stosowane są w celu zapobiegania ciąży, wykazują więc tym samym działanie antykoncepcyjne. Przyjmowane prawidłowo stanowią jedną z najbardziej skutecznych, odwracalnych metod antykoncepcji. Tabletki Kontracept należą do złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Każda tabletka zawiera niewielkie ilości dwóch różnych żeńskich hormonów płciowych: etynyloestradiolu (pochodna naturalnego estradiolu) i gestodenu (hormon z grupy progestagenów). Działanie antykoncepcyjne tabletek Kontracept wynika ze współdziałania wielu czynników, spośród których najważniejszymi są zahamowanie owulacji oraz zmiany w endometrium. Oprócz ochrony przed ciążą tabletki antykoncepcyjne posiadają szereg korzystnych właściwości, które oprócz negatywnych skutków, mogą być użyteczne do podjęcia decyzji o metodzie zapobieganiu ciąży. Cykl miesiączkowy jest bardziej regularny, miesiączka jest przeważnie mniej bolesna, a krwawienie mniej intensywne, czego wynikiem może być zmniejszenie częstości występowania niedoboru żelaza. Jak każdy lek,

Kontracept może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, szczególnie ciężkie i nieprzemijające lub zmiany w stanie zdrowia, które pacjentka uważa za związane ze stosowaniem leku Kontracept, należy skonsultować się z lekarzem. U wszystkich kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne istnieje zwiększone ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa) lub zakrzepów krwi w tętnicach (tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe). Inne działania niepożądane:

• częste działania niepożądane (mogą występować u więcej niż 1 na10 osób): bóle głowy, nerwowość, nietolerancja soczewek kontaktowych, zaburzenia widzenia, nudności, trądzik, migrena, zwiększenie masy ciała, zatrzymanie płynów, krwawienie i plamienie w środku cyklu, które mogą czasami występować w pierwszych kilku miesiącach, ale ustępują z chwilą przystosowania się organizmu do leku Kontracept. Jeśli nie ustępują, nasilają się lub rozpoczynają ponownie należy skontaktować się z lekarzem. Brak lub zmniejszenie krwawienia z odstawienia, tkliwość piersi, utrata zainteresowania seksem, stany depresyjne, drażliwość,

• niezbyt częste (mogą występować u nie więcej niż 1 na 100 osób): nadmiar lipidów we krwi, wymioty, nadciśnienie,

• rzadkie (mogą występować u nie więcej niż 1 na 1000 osób): szkodliwe zakrzepy krwi w żyle lub tętnicy, na przykład w nodze lub stopie (np. zakrzepica żył głębokich), w płucach (np. zatorowość płucna), zawał serca, udar, miniudar lub przejściowe objawy udaru, znane jako przemijający napad niedokrwienny, zakrzepy krwi w wątrobie, żołądku/jelicie, nerkach lub oku. Choroby wątroby, zaburzenia skóry i tkanki podskórnej (toczeń rumieniowaty), zaburzenia ucha środkowego, kamica żółciowa, zaburzenia zabarwienia skóry. Zmiany wydzieliny pochwowej,

• bardzo rzadkie (mogą występować u nie więcej niż 1 na 10 000 osób): zaburzenia ruchu, zapalenie trzustki.

Nie należy stosować leku Kontracept jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z wymienionych poniżej stanów. Jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z wymienionych poniżej stanów, należy poinformować o tym lekarza. Lekarz omówi z pacjentką, jaki inny środek zapobiegania ciąży będzie bardziej odpowiedni: 

 • jeśli u pacjentki obecnie występuje (lub kiedykolwiek występował) zakrzep krwi w naczyniach żylnych nóg (zakrzepica żył głębokich), w płucach (zatorowość płucna) lub w innych organach; 
 • jeśli pacjentka wie, że ma zaburzenia wpływające na krzepliwość krwi - na przykład niedobór białka C, niedobór białka S, niedobór antytrombiny III, obecność czynnika V Leiden lub przeciwciał antyfosfolipidowych; 
 • jeśli pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego lub nie będzie chodziła przez długi czas; 
 • jeśli pacjentka przeszła zawał serca lub udar; 
 • jeśli pacjentka choruje (lub chorowała w przeszłości) na dusznicę bolesną (choroba, która powoduje silny ból w klatce piersiowej i może być pierwszym objawem zawału serca) lub przemijający napad niedokrwienny (przemijające objawy udaru); 
 • jeśli pacjentka choruje na jakąkolwiek z poniższych chorób, które mogą zwiększać ryzyko powstania zakrzepu w tętnicy: – ciężka cukrzyca z uszkodzeniem naczyń krwionośnych – bardzo wysokie ciśnienie krwi; – bardzo wysokie stężenie tłuszczów we krwi (cholesterolu lub trójglicerydów). – chorobę nazywaną hiperhomocysteinemią 
 • jeśli u pacjentki występuje (lub występował w przeszłości) rodzaj migreny nazywany „migreną z aurą”; − jeśli u pacjentki występuje (występowało) zapalenie trzustki (pancreatitis); − jeśli u pacjentki występuje (występowała) choroba wątroby, a nie nastąpiła jeszcze normalizacja czynności wątroby; − jeśli u pacjentki występuje (występował) nowotwór wątroby; 
 • jeśli u pacjentki występują zaburzenia czynności nerek (niewydolność nerek);
 • jeśli u pacjentki występuje (występował) lub istnieje podejrzenie występowania raka piersi lub nowotworu narządów płciowych, 
 • jeśli u pacjentki występują jakiekolwiek krwawienia z dróg rodnych o nieznanej przyczynie, 
 • jeśli u pacjentki występuje nadwrażliwość na etynyloestradiol lub gestoden lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku, rozpoznana jako świąd, wysypka lub obrzęk; 
 • jeśli u pacjentki występuje zapalenie wątroby typu C i przyjmuje ona leki zawierające ombitasvir/paritaprevir/rytonavir lub dasabuvit

 

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z następujących stanów. Jeśli objawy te pojawią się lub pogorszą w czasie stosowania leku Kontracept, również należy powiedzieć o tym lekarzowi. W niektórych przypadkach należy zachować szczególną ostrożność w czasie stosowania leku Kontracept lub innych złożonych doustnych leków antykoncepcyjnych i mogą być konieczne regularne wizyty kontrolne u lekarza. Jeżeli wystąpią, którekolwiek z wymienionych poniżej czynników ryzyka należy o tym poinformować lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku Kontracept. 

 • jeśli pacjentka ma chorobę Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego (przewlekłe zapalne choroby jelit); 
 • jeśli pacjentka ma toczeń rumieniowaty układowy (choroba wpływająca na naturalny system obronny); 
 • jeśli pacjentka ma zespół hemolityczno-mocznicowy (zaburzenie krzepnięcia krwi powodujące niewydolność nerek); 
 • jeśli pacjentka ma niedokrwistość sierpowatą (dziedziczna choroba czerwonych krwinek); 
 • jeśli u pacjentki stwierdzono podwyższony poziom tłuszczów we krwi (hipertriglicerydemia) lub dodatni wywiad rodzinny dla tej choroby. Hipertriglicerydemia jest związana ze zwiększonym ryzykiem rozwoju zapalenia trzustki; 
 • jeśli pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego lub nie będzie chodziła przez długi czas
 • jeśli pacjentka jest bezpośrednio po porodzie, wówczas jest ona w grupie podwyższonego ryzyka powstania zakrzepów krwi. Należy zwrócić się do lekarza w celu uzyskania informacji, jak szybko można rozpocząć przyjmowanie leku Kontracept po porodzie; 
 • jeśli pacjentka ma zapalenie żył pod skórą (zakrzepowe zapalenie żył powierzchniowych); 
 • jeśli pacjentka ma żylaki; 
 • jeśli w rodzinie występuje (występował) rak piersi lub został zdiagnozowany; 
 • jeśli u pacjentki występują choroby wątroby lub pęcherzyka żółciowego; 
 • jeśli u pacjentki występuje cukrzyca; 
 • jeśli u pacjentki występuje padaczka
 • jeśli u pacjentki wystąpiła choroba, która po raz pierwszy pojawiła się w czasie ciąży lub w czasie wcześniejszego stosowania hormonów płciowych; na przykład: utrata słuchu, porfiria (choroba krwi), opryszczka ciężarnych (wysypka skórna z pęcherzykami w czasie ciąży), pląsawica Sydenhama (choroba neurologiczna, w której występują nagłe ruchy ciała);
 • jeśli u pacjentki występuje (występowała) ostuda (złotobrązowe plamy, tak zwane "plamy ciążowe", szczególnie na twarzy). W takim przypadku należy unikać ekspozycji na światło słoneczne lub promieniowanie ultrafioletowe;

Niektóre leki mogą spowodować zmniejszenie skuteczności działania antykoncepcyjnego leku Kontracept lub stanowić przyczynę nieoczekiwanych krwawień. Należą do nich leki stosowane w leczeniu padaczki (np. hydantoina, topiramat, felbamat, lamotrygina, prymidon, fenytoina, barbiturany, karbamazepina, okskarbamazepina) i gruźlicy (np. ryfampicyna), czynniki immunomodulujące (cyklosporyna), leki stosowane w zakażeniach HIV (rytonawir) lub innych chorobach zakaźnych (gryzeofulwina) oraz preparaty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).

Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli stosując lek Kontracept, pacjentka zamierza stosować produkty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum). 

Lek Kontracept może wpływać na skuteczność niektórych leków np. leków zawierających cyklosporynę (leki stosowane w chorobach zakaźnych) lub przeciwpadaczkowych zawierających lamotryginę (może nastąpić zwiększenie częstości napadów), 

Nie należy przyjmować leku Kontracept jeżeli u pacjentki występuje ciężka choroba wątroby i przyjmuje leki zawierające ombitasvir/paritaprevir/rytonavir lub dasabuvir, gdyż może to powodować zwiększenie wyników testów czynnościowych wątroby (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych ALT). Lekarz przepisze inny rodzaj antykoncepcji przed rozpoczęciem leczenia tymi lekami. Kontracept może być przyjmowany ponownie po ok. 2 tygodniach od zakończenia leczenia lekami przeciwwirusowymi.

Nie wolno stosować leku Kontracept w czasie ciąży. Jeśli w trakcie przyjmowania leku Kontracept pacjentka zajdzie w ciążę należy natychmiast odstawić ten lek i zgłosić się do lekarza. Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Nie zaleca się stosowania leku Kontracept w okresie karmienia piersią. Jeżeli pacjentka zamierza stosować lek Kontracept w okresie karmienia piersią należy skontaktować się z lekarzem.

Brak informacji sugerujących, że lek Kontracept wywiera wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Doustnie, według zaleceń lekarza. Jedynie dokładne przestrzeganie zasad przyjmowania preparatu warunkuje jego skuteczność w zapobieganiu ciąży; skuteczność ta zmniejsza się przy przewlekłej biegunce lub wymiotach.
 
Przed rozpoczęciem antykoncepcji i w czasie przyjmowania preparatu należy co pół roku poddawać się kontroli ginekologicznej.

Substancjami czynnymi tabletek Kontracept są: 0,02 mg etynyloestradiolu i 0,075 mg gestodenu.

Inne składniki leku to: • rdzeń tabletki: magnezu stearynian, powidon K-25, skrobia kukurydziana, laktoza jednowodna, • otoczka tabletki: powidon K-90, makrogol 6000, talk, wapnia węglan, sacharoza, wosk montanoglikolowy. Tabletki Kontracept pakowane są w blistry. Każdy blister zawiera 21 tabletek.

Lek Kontracept zawiera laktozę i sacharozę. W przypadku występowania nietolerancji niektórych cukrów, przed zastosowaniem leku Kontracept należy skontaktować się z lekarzem.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30ºC. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Kupujący Kontracept, 0,02 mg + 0,075 mg, tabl.draz., 63 szt,bl
Kupowali również