Kontracept - tabletki antykoncepcyjne Tabletka drażowana, 0,02 mg + 0,075 mg, 63 sztuki


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Kontracept - tabletki antykoncepcyjne Tabletka drażowana, 0,02 mg + 0,075 mg, 63 sztuki

Kontracept to złożony hormonalny środek antykoncepcyjny w postaci tabletek przyjmowanych doustnie, stosowany w celu zapobiegania ciąży. Antykoncepcyjne działanie pigułek Kontracept możliwe jest dzięki odpowiedniej kompozycji dwóch substancji aktywnych w postaci żeńskich hormonów płciowych. Każda tabletka Kontracept łączy w sobie niewielkie ilości etynyloestradiolu i gestodenu. Taka mieszanka składników chroni przed zajściem w ciążę poprzez hamowanie owulacji oraz zmiany w endometrium. Tabletki Kontracept wydawane są wyłącznie z przepisu lekarza, po uprzednim przeprowadzeniu odpowiedniego wywiadu i badań stanu zdrowia pacjentki.

74,25

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na K

Wskazaniem do stosowania tabletek antykoncepcyjnych Kontracept jest zapobieganie ciąży poprzez stosowanie złożonej antykoncepcji hormonalnej. Decyzja o przepisaniu pigułek powinna zostać podjęta na podstawie indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, związanego ze stosowaniem preparatu, w odniesieniu do innych hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Przed rozpoczęciem stosowania leku Kontracept lekarz powinien przeprowadzić wywiad dotyczący przebytych chorób przez pacjentkę lub członków rodziny. Powinien dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz zależnie od stanu zdrowia wykonać inne badania. Pigułki antykoncepcyjne Kontracept przeznaczone są dla kobiet w wieku rozrodczym.
Pigułki Kontracept stosowane są w celu zapobiegania ciąży, wykazują więc tym samym działanie antykoncepcyjne. Przyjmowane prawidłowo stanowią jedną z najbardziej skutecznych, odwracalnych metod antykoncepcji. Tabletki Kontracept należą do złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Każda tabletka zawiera niewielkie ilości dwóch różnych żeńskich hormonów płciowych: etynyloestradiolu (pochodna naturalnego estradiolu) i gestodenu (hormon z grupy progestagenów). Działanie antykoncepcyjne tabletek Kontracept wynika ze współdziałania wielu czynników, spośród których najważniejszymi są zahamowanie owulacji oraz zmiany w endometrium. Oprócz ochrony przed ciążą tabletki antykoncepcyjne posiadają szereg korzystnych właściwości, które oprócz negatywnych skutków, mogą być użyteczne do podjęcia decyzji o metodzie zapobieganiu ciąży. Cykl miesiączkowy jest bardziej regularny, miesiączka jest przeważnie mniej bolesna, a krwawienie mniej intensywne, czego wynikiem może być zmniejszenie częstości występowania niedoboru żelaza. Jak każdy lek, Kontracept może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, szczególnie ciężkie i nieprzemijające lub zmiany w stanie zdrowia, które pacjentka uważa za związane ze stosowaniem leku Kontracept, należy skonsultować się z lekarzem. U wszystkich kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne istnieje zwiększone ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa) lub zakrzepów krwi w tętnicach (tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe). Inne działania niepożądane: • częste działania niepożądane (mogą występować u więcej niż 1 na10 osób): bóle głowy, nerwowość, nietolerancja soczewek kontaktowych, zaburzenia widzenia, nudności, trądzik, migrena, zwiększenie masy ciała, zatrzymanie płynów, krwawienie i plamienie w środku cyklu, które mogą czasami występować w pierwszych kilku miesiącach, ale ustępują z chwilą przystosowania się organizmu do leku Kontracept. Jeśli nie ustępują, nasilają się lub rozpoczynają ponownie należy skontaktować się z lekarzem. Brak lub zmniejszenie krwawienia z odstawienia, tkliwość piersi, utrata zainteresowania seksem, stany depresyjne, drażliwość, • niezbyt częste (mogą występować u nie więcej niż 1 na 100 osób): nadmiar lipidów we krwi, wymioty, nadciśnienie, • rzadkie (mogą występować u nie więcej niż 1 na 1000 osób): szkodliwe zakrzepy krwi w żyle lub tętnicy, na przykład w nodze lub stopie (np. zakrzepica żył głębokich), w płucach (np. zatorowość płucna), zawał serca, udar, miniudar lub przejściowe objawy udaru, znane jako przemijający napad niedokrwienny, zakrzepy krwi w wątrobie, żołądku/jelicie, nerkach lub oku. Choroby wątroby, zaburzenia skóry i tkanki podskórnej (toczeń rumieniowaty), zaburzenia ucha środkowego, kamica żółciowa, zaburzenia zabarwienia skóry. Zmiany wydzieliny pochwowej, • bardzo rzadkie (mogą występować u nie więcej niż 1 na 10 000 osób): zaburzenia ruchu, zapalenie trzustki.
Przeciwwskazaniem do stosowania tabletek Kontracept jest występowanie u pacjentki jakiegokolwiek z wymienionych poniżej stanów. Jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z wymienionych poniżej stanów, należy poinformować o tym lekarza. Lekarz omówi z pacjentką, jaki inny środek zapobiegania ciąży będzie bardziej odpowiedni. Nie należy stosować pigułek antykoncepcyjnych Kontracept jeśli: • u pacjentki obecnie występuje (lub kiedykolwiek występował) zakrzep krwi w naczyniach żylnych nóg (zakrzepica żył głębokich), w płucach (zatorowość płucna) lub w innych organach; • pacjentka wie, że ma zaburzenia wpływające na krzepliwość krwi - na przykład niedobór białka C, niedobór białka S, niedobór antytrombiny III, obecność czynnika V Leiden lub przeciwciał antyfosfolipidowych; • pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego lub nie będzie chodziła przez długi czas; • pacjentka przeszła zawał serca lub udar; • pacjentka choruje (lub chorowała w przeszłości) na dusznicę bolesną (choroba, która powoduje silny ból w klatce piersiowej i może być pierwszym objawem zawału serca) lub przemijający napad niedokrwienny (przemijające objawy udaru); • pacjentka choruje na jakąkolwiek z poniższych chorób, które mogą zwiększać ryzyko powstania zakrzepu w tętnicy: ciężka cukrzyca z uszkodzeniem naczyń krwionośnych, bardzo wysokie ciśnienie krwi; bardzo wysokie stężenie tłuszczów we krwi (cholesterolu lub trójglicerydów), chorobę nazywaną hiperhomocysteinemią; • u pacjentki występuje (lub występował w przeszłości) rodzaj migreny nazywany „migreną z aurą”; • u pacjentki występuje (występowało) zapalenie trzustki (pancreatitis); • u pacjentki występuje (występowała) choroba wątroby, a nie nastąpiła jeszcze normalizacja czynności wątroby; • u pacjentki występuje (występował) nowotwór wątroby; • u pacjentki występują zaburzenia czynności nerek (niewydolność nerek); • u pacjentki występuje (występował) lub istnieje podejrzenie występowania raka piersi lub nowotworu narządów płciowych, • u pacjentki występują jakiekolwiek krwawienia z dróg rodnych o nieznanej przyczynie, • u pacjentki występuje nadwrażliwość na etynyloestradiol lub gestoden lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku, rozpoznana jako świąd, wysypka lub obrzęk; • u pacjentki występuje zapalenie wątroby typu C i przyjmuje ona leki zawierające ombitasvir/paritaprevir/rytonavir lub dasabuvit. Należy natychmiast zgłosić się do lekarza jeśli pacjentka zauważy prawdopodobne objawy wystąpienia zakrzepów krwi, co może wskazywać na to, że pacjentka ma zakrzepy krwi w nodze (zakrzepica żył głębokich), zakrzepy krwi w płucach (zatorowość płucna), zawał serca lub udar. Lek Kontracept, podobnie jak inne złożone leki antykoncepcyjne, nie chroni przed HIV (AIDS) lub przed innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową. Należy poinformować lekarza, który przepisał lek Kontracept o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach lub preparatach ziołowych. Należy także poinformować lekarzy innych specjalności lub dentystę, którzy przepisują inne leki (lub farmaceutę wydającego leki) o stosowaniu leku Kontracept. Pacjentka uzyska informacje czy konieczne jest stosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych (na przykład prezerwatyw), a jeśli tak, to jak długo. Ponieważ złożone doustne leki antykoncepcyjne mogą wpływać na wyniki niektórych badań, należy o ich stosowaniu poinformować lekarza lub pracowników laboratorium. Nie wolno stosować leku Kontracept w czasie ciąży. Jeśli w trakcie przyjmowania leku Kontracept pacjentka zajdzie w ciążę należy natychmiast odstawić ten lek i zgłosić się do lekarza. Nie zaleca się stosowania leku Kontracept w okresie karmienia piersią. Jeżeli pacjentka zamierza stosować lek Kontracept w okresie karmienia piersią należy skontaktować się z lekarzem. Pigułek antykoncepcyjnych Kontracept nie należy przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Dawkowanie tabletek antykoncepcyjnych Kontracept polega na przyjmowaniu jednej pigułki codziennie, jeśli to konieczne popijając niewielką ilością wody. Tabletki można zażywać z jedzeniem lub bez, ale codziennie, o tej samej porze dnia. Blister zawiera 21 tabletek. Na blistrze dla każdej kolejnej tabletki wydrukowany jest dzień tygodnia, w którym należy ją przyjąć. Jeśli na przykład rozpoczyna się stosowanie leku we środę należy przyjąć tabletkę oznaczoną symbolem „Śr”. Następne tabletki należy przyjmować w kolejności oznaczonej na opakowaniu strzałką, aż do zużycia 21 tabletek. Następnie nie należy przyjmować tabletek przez 7 kolejnych dni. Podczas 7-dniowej przerwy w stosowaniu tabletek (nazywanej przerwą tygodniową) pojawi się krwawienie. Tak zwane „krwawienie z odstawienia” pojawia się przeważnie drugiego lub trzeciego dnia tygodniowej przerwy. Ósmego dnia, licząc od przyjęcia ostatniej tabletki leku Kontracept (to jest po 7 dniach tygodniowej przerwy), należy rozpocząć przyjmowanie tabletek z następnego blistra nawet jeżeli krwawienie nie zakończyło się. Oznacza to, że przyjmowanie tabletek z następnego blistra należy rozpocząć tego samego dnia tygodnia, a krwawienie z odstawienia pojawi się w tych samych dniach miesiąca. Jeżeli stosuje się lek Kontracept zgodnie z tymi zasadami, działanie antykoncepcyjne obejmuje również 7-dniowy okres, w którym nie przyjmuje się tabletek. Jeśli w ciągu ostatniego miesiąca nie stosowano doustnych leków antykoncepcyjnych przyjmowanie tabletek należy rozpocząć 1 dnia naturalnego cyklu miesięcznego kobiety (tj. pierwszego dnia krwawienia miesiączkowego). Jeśli rozpocznie się stosowanie leku Kontracept pierwszego dnia krwawienia miesiączkowego, działanie antykoncepcyjne rozpoczyna się natychmiast. Można także rozpocząć przyjmowanie tabletek między 2 a 5 dniem cyklu, lecz w takim przypadku należy stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne (np. prezerwatywa) przez pierwsze 7 dni. Jeśli nastąpiła zmiana z wcześniej stosowanego złożonego doustnego preparatu antykoncepcyjnego lub wkładki dopochwowej, lub plastra przyjmowanie leku Kontracept należy rozpocząć następnego dnia po zakończeniu okresu przerwy w przyjmowaniu tabletek poprzedniego środka antykoncepcyjnego (lub po przyjęciu ostatniej tabletki placebo poprzedniego środka antykoncepcyjnego). W przypadku zmiany ze złożonego środka antykoncepcyjnego w postaci wkładki domacicznej lub plastra należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeśli nastąpiła zmiana z wcześniej stosowanego leku zawierającego tylko progestagen (tabletki zawierające wyłącznie progestagen, zastrzyki, implanty lub system terapeutyczny domaciczny uwalniający progestagen - IUS) zmiany z zastrzyków należy dokonać w dniu, w którym miała być wykonana następna iniekcja, zmiany z tabletki progestagenowej w dniu, w którym miała być przyjęta następna tabletka. Zmiany z implantu lub IUS należy dokonać w dniu usunięcia implantu. Ale we wszystkich tych przypadkach zaleca się stosowanie dodatkowych środków zapobiegawczych (np. prezerwatywa) przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek. Po poronieniu należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza. Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w ciągu 21-28 dni po porodzie. Jeśli rozpocznie się stosowanie po 28 dniu zaleca się stosowanie tak zwanych metod barierowych (np. prezerwatywa) przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek. Jeśli pacjentka po urodzeniu dziecka odbyła stosunek przed rozpoczęciem przyjmowania tabletek leku Kontracept należy upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży lub poczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego. W przypadku braku pewności, kiedy rozpocząć stosowanie należy zasięgnąć porady lekarza. Brak informacji sugerujących, że lek Kontracept wywiera wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Substancjami czynnymi tabletek Kontracept są: 0,02 mg etynyloestradiolu i 0,075 mg gestodenu. Inne składniki leku to: • rdzeń tabletki: magnezu stearynian, powidon K-25, skrobia kukurydziana, laktoza jednowodna, • otoczka tabletki: powidon K-90, makrogol 6000, talk, wapnia węglan, sacharoza, wosk montanoglikolowy. Tabletki Kontracept pakowane są w blistry. Każdy blister zawiera 21 tabletek.

Kupujący Kontracept, 0,02 mg + 0,075 mg, tabl.draż., 63 szt,bl
Kupowali również