Zdjęcie produktu Kreon Travix - kapsułki

Kreon Travix - kapsułki Kapsułka, 150 mg, 50 sztuk

Kreon Travix jest lekiem zawierającym enzymy trzustkowe (pankreatynę), który występuje w postaci kapsułek dojelitowych. Lek ten stosowany jest w leczeniu zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki u dzieci, młodzieży i dorosłych, czyli choroby, w przebiegu której trzustka nie produkuje wystarczającej ilości enzymów trawiących pokarm. Enzymy obecne w kapsułkach Kreon Travix działają poprzez trawienie pokarmów przechodzących przez jelito cienkie, dlatego lek należy przyjmować podczas lub po głównych posiłkach lub przekąskach. Chociaż lek dostępny jest w aptece bez recepty, należy go przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

45,29

Kategorie:
Problemy trawienne i pokarmowe » Choroby trzustki

Tagi:
abbott laboratories, pankreatyna, kapsułki, zapalenie trzustki, niewydolność trzustki

Wskazaniem do stosowania leku Kreon Travix jest leczenie zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki u dzieci, młodzieży i dorosłych. To choroba, w czasie której trzustka nie produkuje wystarczającej ilości enzymów trawiących pokarm. Choroba ta często występuje u pacjentów z niżej wymienionymi jednostkami chorobowymi: • mukowiscydozą (rzadka choroba genetyczna), • zablokowaniem przewodów wyprowadzających z trzustki lub pęcherzyka żółciowego, • atakiem ostrego zapalenia trzustki. Kreon Travix można zacząć przyjmować, gdy pacjent ponownie rozpocznie doustne przyjmowanie pokarmów, • przewlekłym zapaleniem trzustki, • rakiem trzustki, • usuniętą trzustką lub jej częścią, • usuniętym żołądkiem lub jego częścią, • zespoleniem żołądkowo-jelitowym, • zespołem Shwachmana-Diamonda (bardzo rzadka choroba genetyczna). Zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki może być również rozpoznana w innych niewymienionych powyżej stanach klinicznych.

Działanie leku Kreon Travix opiera się na właściwościach substancji czynnej preparatu, czyli na enzymach trzustkowych pochodzenia wieprzowego. Enzymy zawarte w leku Kreon Travix działają poprzez trawienie pokarmów przechodzących przez jelito cienkie. Lek Kreon Travix należy przyjmować podczas lub po głównych posiłkach lub przekąskach. Pozwoli to na dokładne zmieszanie enzymów z pokarmem. Kreon Travix, podobnie jak każdy lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Poniższe działania niepożądane były zgłaszane podczas badań u pacjentów przyjmujących preparat Kreon Travix. Jeśli u pacjenta wystąpią reakcje alergiczne, w tym wysypka, obrzęk twarzy, warg, języka i/lub gardła, co może powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu, lub wystąpią inne poważne działania niepożądane, należy przerwać stosowanie leku Kreon Travix i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub Oddziałem Ratunkowym najbliższego szpitala. Działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas stosowania leku Kreon Travix: • bardzo często (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów): bóle brzucha, • często (występujące u mniej niż 1 na 10 pacjentów): nudności, wymioty, zaparcia, wzdęcia, biegunka. Działania te mogą być wynikiem choroby, która jest wskazaniem do przyjmowania leku Kreon Travix. W trakcie badań liczba pacjentów przyjmujących Kreon, u których wystąpiły bóle brzucha lub biegunka była podobna lub mniejsza niż pacjentów nie przyjmujących leku Kreon, • niezbyt często (występujące u mniej niż 1 na 100 pacjentów): wysypka, • częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): świąd i pokrzywka. Kreon może powodować reakcje nadwrażliwości, w tym reakcje anafilaktyczne objawiające się trudnościami w oddychaniu lub obrzękiem ust. Zwężenie odcinka krętniczo-kątniczego oraz jelita grubego (kolonopatia włókniejąca) było opisywane u pacjentów ze zwłóknieniem torbielowatym trzustki przyjmujących duże dawki produktów zawierających pankreatynę. Reakcje nadwrażliwości dotyczące głównie skóry, ale nie ograniczone wyłącznie do niej, były obserwowane i zgłaszane po wprowadzeniu produktu do obrotu. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Przeciwwskazaniem do stosowania leku Kreon Travix jest uczulenie na pankreatynę wieprzową lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. W przypadku wątpliwości należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty. Rzadka choroba jelita grubego nazywana kolonopatią włókniejącą, w czasie której dochodzi do zwężenia jelita grubego była opisywana u pacjentów z mukowiscydozą, którzy przyjmowali duże dawki pankreatyny. Dlatego też, w przypadku występowania mukowiscydozy i przyjmowania pankreatyny w dawce większej niż 10 000 j.Ph.Eur. lipazy/kg masy ciała/dobę oraz wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów ze strony układu pokarmowego lub zmiany dotychczasowych objawów należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku ciąży lub podejrzenia ciąży, przed przyjęciem leku Kreon należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz zadecyduje czy można i w jakiej dawce przyjmować lek Kreon Travix. Kapsułki Kreon Travix mogą być stosowane w okresie karmienia piersią. Lek Kreon Travix należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Lek Kreon Travix należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do wspomnianych wyżej specjalistów. Kreon Travix należy zawsze przyjmować podczas lub zaraz po głównych posiłkach i przekąskach. Pozwoli to na dokładne wymieszanie enzymów z pokarmem i trawienie w czasie przejścia przez jelito cienkie. Dawkowanie leku Kreon Travix uzależnione jest od indywidualnych potrzeb pacjenta, czyli od rodzaju choroby, masy ciała, stosowanej diety, ilości tłuszczu obecnego w kale. Dawkę preparatu zawsze ustala lekarz. Dawka jest mierzona w jednostkach lipazy. Lipaza jest jednym z enzymów pankreatyny. Różne moce leku Kreon Travix zawierają inne ilości lipazy. Jeśli utrzymują się stolce tłuszczowe lub dolegliwości ze strony żołądka lub jelit (objawy żołądkowo-jelitowe), należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ może istnieć konieczność dostosowania dawki. Zalecane jest przyjmowanie połowy lub jednej trzeciej dawki całkowitej na początku posiłku, a pozostałej części w trakcie posiłku. Kapsułki należy połykać w trakcie posiłków w stanie nienaruszonym, bez rozgryzania i żucia, popijając odpowiednią ilością płynu (np. ok. 100 ml). Jeżeli połykanie kapsułek sprawia trudności, można je ostrożnie otworzyć i dodać granulki do miękkiego, kwaśnego pokarmu lub zmieszać z kwaśnym napojem. Kwaśnym pokarmem może być np. mus jabłkowy lub jogurt. Kwaśnym napojem może być sok jabłkowy, pomarańczowy lub ananasowy. Mieszaninę należy natychmiast połknąć bez gryzienia i żucia i popić wodą lub sokiem. Mieszanie z niekwaśnym pokarmem lub napojem, gryzienie lub żucie minimikrosfer może spowodować podrażnienie jamy ustnej lub zmianę działania leku Kreon Travix w organizmie. Nie przetrzymywać leku Kreon Travix lub zawartości kapsułek w jamie ustnej. Nie przechowywać mieszaniny leku. Należy pić duże ilości płynów w ciągu dnia podczas zażywania leku. Dawkowanie leku Kreon Travix w przypadku mukowiscydozy: • zwykle dawka początkowa u dzieci w wieku poniżej 4 lat wynosi 1000 jednostek lipazy/kg masy ciała/posiłek, • zwykle dawka początkowa u dzieci w wieku 4 lat i starszych, młodzieży i dorosłych wynosi 500 jednostek lipazy/kg masy ciała/posiłek, • u większości pacjentów dawka powinna być mniejsza lub nie powinna przekraczać 10000 jednostek lipazy/kg masy ciała/dobę lub 4000 jednostek lipazy/g spożytego tłuszczu, Dawkowanie leku Kreon Travix w przypadku innych zaburzeń trzustki u dorosłych: • zwykle dawka wynosi od 25 000 do 80 000 jednostek lipazy (od 2 do 8 kapsułek leku Kreon Travix) na każdy główny posiłek (śniadanie, obiad, kolacja), • w przypadku przekąsek zwykle dawka wynosi połowę dawki przyjmowanej w czasie głównego posiłku (od 1 do 4 kapsułek leku Kreon Travix). Kapsułki Kreon Travix należy przyjmować tak długo, jak zadecyduje lekarz. Wielu pacjentów musi przyjmować Kreon Travix przez całe życie. W przypadku zażycia zbyt dużej dawki leku Kreon Travix należy przyjmować dużo płynów i zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty. W przypadku pominięcia dawki leku Kreon Travix, należy przyjąć normalną dawkę o zwykłej porze z kolejnym posiłkiem. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej. Nie należy przerywać zażywania leku Kreon Travix bez konsultacji z lekarzem.

Głównym składnikiem leku Kreon Travix jest substancja czynna kapsułek, czyli 150 mg pankreatyny o aktywności: • 10 000 j. Ph.Eur. lipazy (j. BP), • 8 000 j. Ph.Eur. amylazy (j. BP), • 600 j. Ph.Eur. proteazy. Pozostałe składniki leku to: makrogol 4000, hypromelozy ftalan, dimetykon 1000, alkohol cetylowy, trietylu cytrynian. Skład kapsułki żelatynowej: żelatyna, żelaza (III) tlenek bezwodny (E 172), żelaza (III) tlenek uwodniony (E 172), żelaza (II, III) tlenek (E172), tytanu dwutlenek (E 171), sodu laurylosiarczan.

Podobne produkty do Kreon Travix, 10 000 j.lipazy, kaps.dojelit., 50szt,but.

Kupujący Kreon Travix, 10 000 j.lipazy, kaps.dojelit., 50szt,but.
Kupowali również