Zdjęcie produktu Lactulose-MIP

Lactulose-MIP 9,75 g / 15 ml, syrop, 200 ml

Lactulose-MIP jest lekiem działającym łagodnie przeczyszczająco. Substancją czynną preparatu jest laktuloza, syntetyczny disacharyd zawierający cząsteczkę galaktozy i fruktozy.

16,95

Kategorie:
Problemy trawienne i pokarmowe » Choroby wątroby
Problemy trawienne i pokarmowe » Zaparcia

Wskazania do stosowania:

 • zaparcia,
 • zapobieganie i leczenie encefalopatii wątrobowej.

Przyjmuje się, że za działanie laktulozy polegające na zmniejszeniu stężenia amoniaku we krwi, odpowiedzialne są następujące procesy: 

 • rozkład laktulozy powoduje zmniejszenie wartości pH, co prowadzi do jonizacji amoniaku. W ten sposób powstają niewchłanialne i nietoksyczne jony amoniowe. Proces ten prowadzi do zmniejszenia wchłaniania amoniaku z okrężnicy;
 • pod wpływem zwiększonego stężenia węglowodanów i wynikającego stąd zakwaszenia treści jelita, bakterie proteolityczne jelita zostają wyparte na rzecz bakterii sacharolitycznych, dzięki czemu powstaje mniej amoniaku;
 • zmniejszona wartość pH w jelicie powoduje, że amoniak z krwi przechodzi bezpośrednio do kwaśnej treści jelita;
 • podanie laktulozy prowadzi do zwiększenia stężenia węglowodanów w okrężnicy. Dzięki temu dla całej flory bakteryjnej powstaje względny deficyt azotu, który następnie jest kompensowany przez zużycie amoniaku pochodzącego z rozkładu mikroorganizmów.

 

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 osoby na 10): bóle brzucha, wzdęcia. W przypadku stosowania zbyt dużych dawek: nudności, wymioty, biegunka.

Nie należy stosować leku:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na laktulozę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • jeśli pacjent ma niedrożność jelit,
 • jeśli pacjent ma zapalenie przewodu pokarmowego,
 • jeśli pacjent ma galaktozemię,
 • jeśli pacjent ma zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej.

 

Leku Lactulose-MIP nie należy podawać dzieciom poniżej 14 lat bez konsultacji z lekarzem.

Laktuloza obniża pH w jelicie grubym i może osłabiać działanie leków, których uwalnianie zależy od pH w okrężnicy. Laktuloza może nasilić utratę potasu powodowaną przez inne leki (środki moczopędne, kortykosteroidy i amfoterycynę B). Laktuloza może powodować zmniejszenie stężenia potasu w surowicy, co może nasilać działanie glikozydów nasercowych.

Zgodnie z aktualną wiedzą, lek ten może być stosowany zgodnie z zaleceniami w trakcie ciąży i laktacji, jednak przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie powinno być dobrane indywidualnie do potrzeb pacjenta, ciężkości i przebiegu choroby. Laktulozę należy przyjmować doustnie. Do dawkowania syropu służy dołączona miarka.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat stosowania leku:

Wiek Dawka początkowa Dawka podtrzymująca
Dorośli i młodzież (14-17 lat) 15-45 ml w 1 lub 2 dawkach podzielnych, co odpowiada 9,75 g-29,25 g laktulozy 15-30 ml, co odpowiada 9,75 g - 19,5 g laktulozy
Dzieci (7-14 lat) 15 ml, co odpowiada 9,75 g laktulozy 10-15 ml, co odpowiada 6,5-9,75 g laktulozy
Dzieci (1-6 lat) 5-10 ml, co odpowiada 3,25 g - 6,5 g laktulozy 5-10 ml, co odpowiada 3,25 g - 6,5 g laktulozy
Niemowlęta (poniżej 1 roku życia) do 5 ml, co odpowiada 3,25 g laktulozy do 5 ml, co odpowiada 3,25 g laktulozy
 • Dawkowanie należy dostosować tak, żeby pacjent wydalał luźny stolec.
 • Lek można stosować w pojedynczej dawce dobowej lubi w dwóch dawkach podzielonych. W przypadku jednej dawki dobowej, należy ją przyjmować o tej samej porze, np. podczas śniadania.
 • Po kilku dniach dawka początkowa może zostać dostosowana do dawki podtrzymującej na podstawie uzyskanej odpowiedzi na leczenie.
 • Efekt leczniczy może wystąpić po kilku dniach [2-3 dni leczenia). Jeżeli po tym czasie brak jest odpowiedniego działania terapeutycznego, należy skontaktować się z lekarzem.
 • Jeżeli pacjent jest leczony środkami przeczyszczającymi przez dłuższy okres, należy je odstawiać stopniowo.

Substancją czynną leku jest laktuloza. 15 ml syropu zawiera 9,75 g laktulozy.

Pozostałe substancje pomocnicze to: aromat wiśniowy IFF 16-21-3618, kwas cytrynowy bezwodny, woda oczyszczona.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 6 miesięcy. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Kupujący Lactulose-MIP, 9,75 g/15 ml, syr., 200 ml
Kupowali również