Zdjęcie produktu Lactulosum Amara

Lactulosum Amara 7,5 g / 15 ml, syrop, 150 ml

Lactulosum Amara to lek na zaparcia. Ulatwia wypróżnianie. Substancją czynną preparatu jest laktuloza.

12,98

Kategorie:
Problemy trawienne i pokarmowe » Choroby wątroby
Problemy trawienne i pokarmowe » Zaparcia

Lactulosum Amara stosowany jest w:

 • przewlekłych zaparciach,
 • encefalopatii w przebiegu niewydolności wątroby u dorosłych (stany przedśpiączkowe i śpiączka wątrobowa).

Laktuloza jest syntetycznym disacharydem, który po podaniu doustnym nie ulega rozkładowi z udziałem enzymów trawiennych i praktycznie nie wchłania się z przewodu pokarmowego. Zmiękcza on stolec i ułatwia jego przemieszczanie, powodując przenikanie wody do jelita.

Jak każdy lek, Lactulosum Amara może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 osoby na 10): biegunka.

Często (mogą dotyczyć do 1 osoby na 10): wzdęcia, nudności, wymioty, bóle brzucha.

Nie należy stosować leku:

 • jeśli pacjent ma nadwrażliwość na laktulozę lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu,
 • w przypadku niedrożności przewodu pokarmowego lub ryzyka perforacji przewodu pokarmowego,
 • jeśli u pacjenta jest zwiększone stężenie galaktozy we krwi (galaktozemia),
 • w przypadku nietolerancji laktozy.

Ponieważ laktuloza obniża pH w okrężnicy, leki których uwalnianie zależne jest od pH mogą ulegać inaktywacji. Jednoczesne stosowanie laktulozy z:

 • lekami zobojętniającymi kwas solny może hamować obniżanie przez laktulozę pH treści jelitowej,
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (np. acenokumarolem, fenprokumonem) nasila działanie tych leków,
 • droperidolem – zwiększa ryzyko wywołania przez laktulozę hipokalemii i hipomagnezemii oraz nasila ryzyko działania kardiotoksycznego (wydłużenie odcinka QT, arytmia komorowa typu torsade de pointes i zatrzymanie akcji serca),
 • korzeniem lukrecji – zwiększa ryzyko hipokaliemii.

 

Nie przewiduje się wpływu na ciążę, ponieważ ogólnoustrojowa ekspozycja na laktulozę jest niewielka. Lactulosum Amara w zalecanych dawkach może być stosowany w czasie ciąży.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawki dobowe należy dostosowywać indywidualnie. Zalecane dawki:

Zaparcie:

Wiek Dawka początkowa Dawka podtrzymująca
Dorośli 15-45 ml 15-30 ml
Dzieci (7-14 lat) 15 ml 10-15 ml
Dzieci (1-6 lat) 5-10 ml 5-10 ml
Niemowlęta (poniżej 1 roku życia) do 5 ml do 5 ml
 • Z reguły dawki można zmniejszyć po kilku dniach, dostosowując je do potrzeb pacjenta.
 • Najkorzystniej jest przyjmować zaleconą dawkę leku jednorazowo w trakcie śniadania.
 • Pierwsze efekty kliniczne mogą się pojawić dopiero po kilku dniach. Jest to związane z mechanizmem działania laktulozy.
 • Można rozważyć zastosowanie większych dawek lub zwiększenie częstości podawania, jeżeli nie uzyska się pozytywnej odpowiedzi po pierwszych dwóch dniach.

15 ml syropu zawiera 7,5 g laktulozy ciekłej (Lactulosum liquidum) 1 ml syropu zawiera 500 mg laktulozy ciekłej.

Substancje pomocnicze to: aromat truskawkowy, kwas cytrynowy jednowodny, woda oczyszczona.

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu. Nie należy stosować leku Lactulosum Amara po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki wynosi 1 rok.

Kupujący Lactulosum Amara, 7,5 g/15 ml, syrop, 150 ml
Kupowali również