Zdjęcie produktu Lactulosum Hasco

Lactulosum Hasco Syrop, (2,5 g / 5 ml), 150 ml

Syrop Lactulosum Hasco zawiera substancję czynną – laktulozę ciekłą, która jest syntetycznym dwucukrem, wchłaniającym się w bardzo niewielkim stopniu z przewodu pokarmowego. Laktuloza ciekła jest rozkładana w okrężnicy (przede wszystkim przez bakterie z rodziny Lactobacillus i Bacteroides) do kwasu mlekowego, mrówkowego i octowego oraz dwutlenku węgla. Kwasy te zmniejszają pH w okrężnicy z 7 do 5-5,5 i wykazują miejscowe działanie osmotyczne, powodując zatrzymanie wody w jelicie grubym. W wyniku tego na stępuje rozluźnienie i zwiększenie masy kału oraz stymulacja perystaltyki jelit.

11,69

Kategorie:
Problemy trawienne i pokarmowe » Zaparcia

Wskazania do stosowania:
- zaparcia
- zapobieganie i leczenie encefalopatii wątrobowej

U pacjentów z encefalopatią wątrobową laktuloza ciekła wpływa na zmniejszenie toksyczności amoniaku. Powstałe w wyniku rozkładu laktulozy ciekłej kwasy obniżają wartość pH, wpływają na  przekształcenie amoniaku do niewchłaniających się i nietoksycznych jonów amonowych, co powoduje zatrzymanie ich w okrężnicy i obniżenie stężenia amoniaku we krwi.

Kiedy nie stosować leku Lactulosum Hasco
- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,  
- w przypadku niedrożności jelit.

Jak stosować lek Lactulosum Hasco
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według  zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.  
Podanie doustne. Zaparcia.
Dorośli:
Dawka początkowa (przez pierwsze trzy dni): 45 ml syropu (22,5g laktulozy ciekłej) na dobę stosowane jednorazowo przed śniadaniem lub 15 ml trzy razy na dobę przed posiłkami.
Dawka podtrzymująca: 15 ml syropu (7,5 g laktulozy ciekłej) na czczo.
Dzieci powyżej 3 lat:
Dawka początkowa: 5 do 15 ml syropu (2,5 g do 7,5 g laktulozy ciekłej) na dobę. Następnie dawkę można stopniowo zwiększać co 3 dni, do uzyskania prawidłowych wypróżnień.
Dzieci poniżej 3 lat:
Dawka początkowa: 5 ml syropu (2,5 g laktulozy ciekłej) na dobę.
Następnie dawkę można stopniowo zwiększać co 3 dni, do uzyskania prawidłowych wypróżnień.
Niemowlęta:
Dawka początkowa: 2,5 ml syropu (1,25 g laktulozy ciekłej) na dobę. Następnie dawkę można stopniowo zwiększać co 3 dni, do uzyskania prawidłowych wypróżnień.
Encefalopatia wątrobowa
Dorośli:
120 do 180 ml syropu (60 g do 90 g laktulozy ciekłej) na dobę w 3 do 4 dawkach podzielonych.
Duże dawki produktu stosowane w tym wskazaniu mogą wywołać biegunkę, dlatego dawkę należy dostosować tak, aby liczba luźnych stolców nie była większa niż 2 do 3 w ciągu doby. 5 ml syropu odpowiada 0,21 jednostkom chlebowym.
Do opakowania dołączona jest miarka i łyżka miarowa.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Lactulosum Hasco jest za mocne lub za słabe, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lactulosum Hasco
W przypadku stosowania dawek większych niż zalecane, obserwuje się nudności i wymioty.
Przyjmowanie dużych dawek lub długotrwałe stosowanie leku powoduje utrzymywanie się luźnych stolców i może prowadzić do zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej.
Pominięcie zastosowania leku Lactulosum Hasco
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Kupujący Lactulosum Hasco, 2,5 g/5 ml, syrop, 150 ml
Kupowali również