Ladybon 2,5 mg, tabletki, 28 szt.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Ladybon 2,5 mg, tabletki, 28 szt.

48,89

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na L

Ladybon stosowany jest w celu:

 • Łagodzenia objawów występujących po menopauzie. W czasie menopauzy (naturalnej lub po chirurgicznym usunięciu jajników), zmniejsza się ilość estrogenów wytwarzanych przez organizm kobiety. Może to wywołać objawy takie jak uczucie gorąca na twarzy, szyi i na klatce piersiowej („uderzenia gorąca”). Ladybon zmniejsza te objawy po menopauzie. Ladybon jest przepisywany jedynie w przypadkach, jeżeli powyższe objawy w znacznym stopniu utrudniają codzienne życie.
 • Zapobiegania wystąpieniu osteoporozy. Po menopauzie u części kobiet może wystąpić osłabienie kości (osteoporoza). Należy przedyskutować z lekarzem wszystkie dostępne możliwości leczenia. Jeżeli występuje podwyższone ryzyko złamań w następstwie osteoporozy i nie można zastosować innych leków, Ladybon może być stosowany w celu zapobiegania wystąpienia osteoporozy po menopauzie.

Ladybon jest lekiem stosowanym w Hormonalnej Terapii Zastępczej (HTZ). Zawiera on tibolon, substancję, która ma korzystny wpływ na różne tkanki i narządy organizmu, takie jak mózg, pochwa i kości. Ladybon jest stosowany u kobiet w okresie pomenopauzalnym, u których od ostatniej naturalnej miesiączki upłynęło co najmniej 12 miesięcy (1 rok).

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Większość objawów ma łagodne nasilenie.

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób): plamienie lub krwawienie z dróg rodnych, ból brzucha, zwiększenie masy ciała, tkliwość piersi, nienaturalny wzrost włosów, objawy z pochwy, takie jak świąd, upławy lub pleśniawki, pogrubienie błony śluzowej macicy lub błony śluzowej szyjki macicy

Nie należy stosować leku, jeśli:

 • pacjentka ma uczulenie na tibolon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa ciążę,
 • pacjentka karmi piersią,
 • pacjentka ma lub miała w przeszłości raka piersi, lub jeśli istnieje podejrzenie raka piersi,
 • pacjentka choruje na nowotwór zależny od estrogenów taki jak rak błony śluzowej macicy (endometrium) lub jeśli istnieje podejrzenie tego nowotworu,
 • u pacjentki występuje krwawienie z dróg rodnych o nieznanej przyczynie,
 • u pacjentki występuje nadmierny rozrost błony śluzowej wyścielającej jamę macicy (hiperplazja endometrium), który nie jest leczony,
 • u pacjentki występują lub występowały w przeszłości zakrzepy krwi w żyłach (zakrzepica), np.: w kończynach dolnych (zakrzepica żył głębokich) lub w płucach (zatorowość płucna),
 • u pacjentki występowały zaburzenia krzepnięcia krwi (np. niedobór białka C, białka S lub antytrombiny),
 • u pacjentki występują lub występowały w przeszłości choroby spowodowane obecnością skrzepów krwi w tętnicach, takie jak zawał serca, udar lub dusznica bolesna,
 • pacjentka ma lub miała w przeszłości chorobę wątroby, a wyniki badań czynności wątroby nie powróciły do normy,
 • pacjentka ma rzadką chorobę krwi zwaną „porfiria”, która jest przekazywana w rodzinie (choroba dziedziczna).

 

Lek Ladybon zawiera laktozę jednowodną. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów, pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie, ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Niektóre leki mogą mieć wpływ na działanie leku Ladybon. Może to prowadzić do wystąpienia nieregularnych krwawień. Dotyczy to następujących leków:

 • Leki przeciw krzepnięciu krwi (takie jak warfaryna).
 • Leki stosowane w leczeniu padaczki (takie jak fenobarbital, fenytoina i karbamazepina).
 • Leki stosowane w leczeniu gruźlicy (takie jak ryfampicyna).
 • Preparaty ziołowe zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).

 

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

Substancją czynną leku jest tibolon. Każda tabletka zawiera 2,5 mg tibolonu.

Inne składniki to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, askorbylu palmitynian (E304), magnezu stearynian.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku jeśli zauważy się jakiekolwiek widoczne oznaki zepsucia. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Kupujący Ladybon, 2,5 mg, tabl., 28 szt,bl(1x28)
Kupowali również