Lamisil 125 mg, tabletki, 14 szt.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Lamisil 125 mg, tabletki, 14 szt.

34,59

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na L

 • Grzybica paznokci wywołana przez dermatofity.
 • Grzybica owłosionej skóry głowy wywołana przez dermatofity.
 • Grzybicze zakażenia skóry (wywołane przez dermatofity), jak: grzybica tułowia, grzybica obrębna pachwin, grzybica stóp oraz zakażenia skóry wywołane przez drożdżaki z rodzaju Candida (np. Candida albicans).

 

Wskazania do leczenia doustnego w tych przypadkach zależą zazwyczaj od miejsca, ciężkości i rozległości zakażenia.

Lek Lamisil w postaci tabletek zawiera terbinafinę - substancję czynną należącą do grupy leków o działaniu przeciwgrzybiczym.

Lek działa grzybobójczo na dermatofity, pleśnie oraz niektóre grzyby dimorficzne. Na drożdżaki, w zależności od gatunku, działa grzybobójczo lub grzybostatycznie (hamuje wzrost grzyba). Po podaniu doustnym, terbinafina gromadzi się w miejscach zakażenia w stężeniach zapewniających działanie grzybobójcze lub grzybostatyczne.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów): ból głowy, nudności, słabe bóle brzucha, uczucie dyskomfortu w żołądku po posiłku (zgaga), biegunka, obrzęk brzucha lub wzdęcia (uczucie sytości), utrata apetytu, wysypka, pokrzywka, bóle stawów, bóle mięśni.

Działania niepożądane występujące często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów): zmiany nastroju (depresja), zaburzenia lub utrata odczuwania smaku, zawroty głowy, zaburzenia oka oraz zmęczenie.

Nie należy stosować leku:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na terbinafinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • jeśli u pacjenta występowały w przeszłości lub obecnie występują choroby wątroby, 
 • jeśli u pacjenta występują choroby nerek.

 

Lek Lamisil 125 mg zawiera laktozę jednowodną. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku Lamisil, 125 mg.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, a szczególnie o:

 • niektórych lekach stosowanych w chorobie wrzodowej żołądka (np. cymetydynie),
 • niektórych lekach stosowanych w leczeniu zakażeń grzybiczych (np. flukonazolu, ketokonazolu),
 • niektórych lekach zwanych antybiotykami stosowanych w leczeniu chorób infekcyjnych (np. ryfampicynie),
 • niektórych lekach stosowanych w leczeniu wahań nastroju (niektórych lekach przeciwdepresyjnych, takich jak trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, lekach selektywnie blokujących wychwyt zwrotny serotoniny klasy 1A, 1B i 1C, inhibitorach monoaminooksydazy typu B, dezypraminie),
 • lekach stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego (lekach blokujących receptory β- adrenergiczne, takich jak metoprolol),
 • lekach stosowanych w leczeniu nieregularnego rytmu serca (niektórych lekach przeciwarytmicznych, takich jak propafenon, amiodaron),
 • doustnych środkach antykoncepcyjnych, 
 • lekach stosowanych w leczeniu kaszlu (np. dekstrometorfanu),
 • kofeinie,
 • cyklosporynie, leku stosowanym w celu kontrolowania układu immunologicznego (np. leku stosowanym w zapobieganiu odrzuceniu przeszczepu).

 

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Pacjenci, u których wystąpią zawroty głowy po zastosowaniu leku Lamisil nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Substancją czynną leku Lamisil jest terbinafina. Jedna tabletka zawiera 125 mg terbinafiny chlorowodorku.

Ponadto lek zawiera: magnezu stearynian, hypromelozę, laktozę jednowodną, karboksymetyloskrobię sodową (typ A), celulozę mikrokrystaliczną.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Chronić przed światłem. Nie stosować leku Lamisil po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku.

Kupujący Lamisil, 125 mg, tabl., 14 szt,bl(1x14)
Kupowali również