Lamitrin S Tabletki do przyrządzania zawiesiny, 100 mg, 30 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lamitrin S Tabletki do przyrządzania zawiesiny, 100 mg, 30 szt

63,32

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na L

Padaczka. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: monoterapia napadów częściowych prostych i złożonych oraz napadów uogólnionych (w tym pierwotnie i wtórnie uogólnionych napadów toniczno-klonicznych). Dorośli i dzieci powyżej 2 lat: leczenie skojarzone napadów częściowych prostych i złożonych oraz napadów uogólnionych (w tym pierwotnie i wtórnie uogólnionych napadów toniczno-klonicznych). Nie jest zalecane stosowanie leku w monoterapii w nowo zdiagnozowanej padaczce u dzieci w wieku 2-12 lat. Preparat jest także wskazany w leczeniu napadów padaczkowych związanych z zespołem Lennox-Gastaut.
 
Zaburzenia afektywne dwubiegunowe (osoby dorosłe). Preparat jest wskazany w profilaktyce zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, zwłaszcza w zapobieganiu nawrotom epizodów depresyjnych.
 
Tabletki zawierające 2 mg i 5 mg lamotryginy są wskazane wyłącznie w leczeniu padaczki.
przeciwdrgawkowe Bardzo często: wysypka, ból i zawroty głowy, podwójne widzenie, niewyraźne widzenie. Często: drażliwość, senność, bezsenność, drżenie, oczopląs, ataksja, nudności, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zmęczenie. Niezbyt często: agresja. Rzadko: zespół Stevensa i Johnsona, zapalenie spojówek. Bardzo rzadko: martwica toksyczna rozpływna naskórka, zmiany hematologiczne, zespół nadwrażliwości, tiki, omamy, splątanie, pobudzenie, chwiejny chód, zaburzenia ruchowe, nasilenie objawów choroby Parkinsona, objawy pozapiramidowe, objawy choreoatetotyczne, zwiększenie częstości napadów drgawkowych, zaburzenia funkcji wątroby.
 
Występowanie podczas leczenia lamotyginą takich działań niepożądanych jak np. zawroty głowy, zaburzenia widzenia, stwarza niebezpieczeństwo związane z prowadzeniem pojazdów oraz obsługą maszyn (szczególnie w początkowym okresie leczenia).
Gdy masz nadwrażliwość na lamotryginę lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu, zaburzenia funkcji nerek.
 
Gdy przyjmujesz inne leki o działaniu przeciwdrgawkowym, doustne leki antykoncepcyjne. Ponadto należy poinformować lekarza o wszystkich ostatnio przyjmowanych lekach, nawet tych dostępnych bez recepty.
 
Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży lub karmisz piersią. Ze względu na brak odpowiednich danych lek stosować u kobiet w ciąży wyłącznie wówczas, gdy oczekiwane korzyści przeważają potencjalne ryzyko dla płodu. Lamotrygina przenika do pokarmu kobiecego. Należy rozważyć potencjalne korzyści z karmienia piersią i możliwe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u niemowlęcia.
Doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Tabletki do sporządzania zawiesiny można połknąć po rozgryzieniu lub w całości, popijając wodą, lub po dodaniu małej ilości wody wypić powstałą zawiesinę (wody należy dodać co najmniej tyle, aby przykryła całą tabletkę).
 
Nie zaleca się podawania leku dzieciom poniżej 2 roku życia. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku w tej grupie pacjentów.
 
Aby leczenie było skuteczne i jak najbardziej bezpieczne należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego.
 
Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem.
 
Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności.Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.
 
Lek ten został przepisany przez lekarza prowadzącego celem leczenia konkretnego schorzenia. Nie należy go odstępować innym osobom ani używać w innych okolicznościach bez konsultacji z lekarzem.
lamotrygina

Kupujący Lamitrin S,100 mg, tabl.d/p.zaw., 30 szt,bl(3x10)
Kupowali również